Home English Russian French Bulgarian Polish Deutsch Slovak Spanish Italian Greek Esperanto
search help
search in titles only
  FontSize-- FontSize++  Второто пришествие на Архангел Михаил

Пророчество на Учителя Петър Дънов за съдбата на човечеството*

Тук, на Рила, идвам, защото Бог е идвал – Неговите стъпки са стъпвали тук, по тези свети места.

Вие мислите, че след свършване на войната** ще дойде Царството Божие на Земята. Никакво Царство Божие – иде огън на Земята. Идват големи страдания на Земята – голям огън иде.

Сега на Земята идват светиите. Техният вожд е Христос. Светиите идват с оръжие в ръка. Едно време те бяха слаби, а сега са въоръжени и силни. И когато ги види, човекът на злото ще избяга. Земята ще бъде очистена от лошите хора – лошите хора ще напуснат Земята, за да се изправят.

Сега първият помощник на Христос е Архангел Михаил. Той е активен. Ангелите се сменят на дежурство, което трае няколко века. Във времето на пророк Даниил дежурен бил Архангел Михаил. Сега е второто му пришествие, сега е краят на века. Всичко, което е писано в 24-та глава от Евангелието от Матея и в 12-а глава от Пророк Даниил, се отнася за сегашните времена. Ако не се съкратят тези дни на страдания, нито една плът не би се избавила, но заради избраните тези дни ще се съкратят.

Ще дойдат граждански войни – те ще бъдат ужасни, ние не ги желаем. Ще се яви голяма омраза между двете класи – крайните елементи. Ще станат големи кръвопролития. В много държави ще има граждански войни, но който народ е по-близо до Бога, лесно ще мине. Тогава Силите небесни, самата Природа ще се възмути. Ще дойдат големи земетресения. Където е суша, ще стане вода, а където е било вода, ще стане суша. Които се спасят след тези страдания, ще влязат в Царството Божие, където е безкрайна красота.

Бъдете будни вие, защото нито косъм от главата на праведния няма да падне. Будни бъдете, защото който издържи на всички страдания, ще влезе в Царството Божие. А в сегашните най-големи страхотии и страдания човек трябва да има вътрешен Мир, вътрешна Вяра и вътрешна Любов – да не се обезкуражава, а да работи.

В 12-а глава на Пророк Данаил се говори за второто идване на Архангел Михаил. И при неговото идване ще дойдат най-големите страдания, каквито човечеството не помни. Понеже Архангел Михаил има Слънчево влияние, то и културата, която ще дойде, ще бъде слънчева. Тогава човекът на Доброто ще бъде силен, а човекът на Злото ще бъде безсилен. След това разплащане много хора и общества ще поумнеят.

Сега борбите на Земята са страдания от войната, която се води в Невидимия свят между Бялата и Черната ложа. Бялата ложа ще победи – Доброто ще победи. Тъмните духове ще бъдат вързани и пратени в бездната. Сега се преживява най-важната епоха на човечеството. Радвайте се, че живеете в това време и вземате участие в изграждането на новото.

Преди Архангел Михаил да вземе дежурството владеел е Архангел Гавраил. Архангел Михаил е като колективна Божествена вълна – с цяла голяма войска от ангели. Тази ангелска войска ще се раздели на четири групи, защото има четири вида хора, чиято кръв не е еднаква. Тогава ще се отворят вратите на Царството Божие и който е готов, той ще влезе в Новия живот – това е Възкресението. От Живота – към Любовта Божия и от Любовта Божия – към всичко. С Любов трябва да се помага и работи. Никой не може да се издигне и придобие съвършенството, докато не живее и обича. Докато Природата не оживее във вас, не можете да придобиете нищо. Тя се вслушва най-много, тя е, която обича съществата – това е Бог, не забравяйте това.

Аз съм дошъл тези дни на Рила за една важна работа, имам мисия. Тази важна работа, за която дойдох, вие не знаете и не мога да ви я кажа. Нека резултатът от нея ви говори. В този момент виждам, че в България има много светли души – посветени. Такива има и в другите държави. Те работят за доизграждането на Доброто на Земята.

12 октомври 1943 г.

Седемте рилски езера

* За документалната история на тази беседа. През лятото на 2006 г. преглеждах архива на Сава...... В края на срещата ни той ми даде папка с астрологични материали, между които имаше текстове, отпечатан на пишеща машина, няколко молитви и лист, който веднага привлече вниманието ми. Когато го прочетох, разбрах, че е оригинална беседа, в която Учителя П. Дънов разказва за най-важното духовно събитие на нашето време, Второто пришествие на Христос, и за дежурството на Архангелите. Принципът на това последователно управление на Архангелите се основава на т.нар. седмолъчка на маговете – планетна поредност в следния вид: Сатурн, Венера, Юпитер, Меркурий, Марс, Луна, Слънце и отново Сатурн, Венера и т.н. Тъй като Архангел Самаил е под Марсово влияние, Архангел Гавраил – под Лунно, Архангел Михаил – под Слънчево, а Архангел Орифиил – под Сатурново, може да се види, че сега човечеството е в поредната Слънчева епоха, предшествана от Лунна и Марсова, а след Слънчевата епоха, която е започнала приблизително около 1900 г. и ще трае три-четири века, ще следва Сатурнова епоха. (бележка на Филип Филипов)

** Става дума за Втората световна война (1939-1945).
 

Home English Russian French Bulgarian Polish Deutsch Slovak Spanish Italian Greek Esperanto

About    Search Help