Home English Russian French Bulgarian Polish Deutsch Slovak Spanish Italian Greek Esperanto
search help
search in titles only
  FontSize-- FontSize++  Едно изречение

Размишление.

Нарядът.

Ще прочета 16-а глава от Евангелието на Марка. 16–16.

Аз ще ви кажа само едно изречение и с това ще свърша:

Всеки един от вас трябва да се стреми да възрасти в него това, което Бог е вложил от създание на мира.

Проявената Любов на Духа, проявената Мъдрост на Духа, проявената Истина на Духа носят пълния Живот на Бога, на Единния, Вечния Бог на Живота! (Три пъти.)

Които от вас могат, към 8 часа – на упражнения.

(8 ч сутринта, на поляната – на упражнения.)

16-о утринно неделно слово,

държано от Учителя

на 7.I.1934 г., 5 ч сутринта,

София – Изгрев.
 

Home English Russian French Bulgarian Polish Deutsch Slovak Spanish Italian Greek Esperanto

About    Search Help