Home English Russian French Bulgarian Polish Deutsch Slovak Spanish Italian Greek Esperanto
search help
search in titles only
  FontSize-- FontSize++  Три мисли

Размишление

Ще прочета 18-та глава от Матей.

Онзи, който се е къпал два пъти едно след друго, има ли нужда да се къпи трети път? Онзи, който е ял два пъти едно след друго, има ли нужда да яде трети път? Понеже и вие не се нуждаете от нищо, затова няма повече да говоря.

Проявената Любов на Духа, проявената Мъдрост на Духа, проявената Истина на Духа носят пълния живот на Бога, на Единния, Вечния Бог на живота.

Утринно Слово от Учителя, държано на 19 януари 1933 г., София, Изгрев.
 

Home English Russian French Bulgarian Polish Deutsch Slovak Spanish Italian Greek Esperanto

About    Search Help