Home English Russian French Bulgarian Polish Deutsch Slovak Spanish Italian Greek Esperanto
search help
search in titles only
  FontSize-- FontSize++  Кратко писмо

Новото иска много упражнения, а старото – много почивки.

Прекарвайте времето си и в упражнения, и в почивки.

Прочетете 11-та глава от 2-ро Послание към Коринтяните.

(Този ден Учителят не дойде в клас и изпрати горното писмо.)

20 януари 1933 г., София, Изгрев.
 

Home English Russian French Bulgarian Polish Deutsch Slovak Spanish Italian Greek Esperanto

About    Search Help