Home English Russian French Bulgarian Polish Deutsch Slovak Spanish Italian Greek Esperanto
search help
search in titles only
  FontSize-- FontSize++  Ръката

Фигура: контур на ръка.

1. Палецът трябва да бъде закръглен, да не е като топуз.

2. Показалецът трябва да бъде остър.

3. Средният пръст трябва да бъде тъп – той е съвестта. Не трябва да се поставя съдия с островръх среден пръст – такъв съдия ще счупи съвестта си, ще прави компромиси.

4. Безименият – не трябва да бъде остър, а само закръглен. Който има остър тоя си пръст, той лъже.

5. Малкият – трябва да бъде прав, да не е изкривен.

13 юли 1920 г., вторник

Куш бунар, Сините камъни
 

Home English Russian French Bulgarian Polish Deutsch Slovak Spanish Italian Greek Esperanto

About    Search Help