Home English Russian French Bulgarian Polish Deutsch Slovak Spanish Italian Greek Esperanto
search help
search in titles only
  FontSize-- FontSize++  Законът на плътта е закон на ограничението

На път за Сливен Учителят каза:

Има закони на плътта и на Духа. Законът на плътта е законът на ограниченията; законът на Духа е законът на проявленията, разширението.

Законът на плътта се подчинява, има тъмнота, той е безсмислен, без мисъл.

Законът на Духа е в светлина, там има смисъл.

Докато човек не мине закона на плътта, не може да влезе в закона на Духа.

В окултната философия всичко е строго определено – изключение няма.

Всякой човек да съзнае где се намира, в какво състояние е: пъпка, цвят, плод – и тогава да даде семе.

Пъпката не се сгрява от слънчевите лъчи, но тя ги чувствува.

Цветът се огрява от слънчевите лъчи.

В сегашния свят има една добра страна: че посрещат и изпращат.

Изпращат от земята, посрещат горе;

изпращат от горе, посрещат на земята.

28 юни 1920 г., понеделник

гара Бургас
 

Home English Russian French Bulgarian Polish Deutsch Slovak Spanish Italian Greek Esperanto

About    Search Help