Home English Russian French Bulgarian Polish Deutsch Slovak Spanish Italian Greek Esperanto
search help
search in titles only
  FontSize-- FontSize++  Осем хиляди години

8000 × 365 дни = 2 920 000 дни

8000 × 12 месеца = 96 000 месеца

96 000 × 4 седмици = 384 000 седмици

384 000 × 7 дни = 2 688 000 дни

2 688 000 × 24 часа = 64 512 000 часа

64 512 000 × 60 минути = 3 870 720 000 минути

3 870 720 000 × 60 секунди = 232 243 200 000 секунди

Най-дългият период от сътворението на Земята е първият период – слизането на човека от Небето до Земята, което е станало след млекопитаещите. Първи са слезли растенията. Първият период е 75 000 години.

Под Адам подразбираме белия човек, духовния човек, а духовният Адам е от времето след Христа. Всички по-ранни раси са знаели за Бялата раса и са я очаквали като един Месия. Най-старата раса във физическия свят е Бялата; всички други са по-стари в Духовния свят, а по-млади във физическия свят. След Бялата раса иде Шестата раса – светещата раса, расата на Синовете Божии. За нея ще се изменят и Природата, и климатическите условия. Сега лошите мисли и желания на хората са образували един тъмен пояс около Земята.

Господ потопи човека в Астралния свят (Битие, гл. 6).

Яков – крадец, лъжец... И му рече Господ: „Няма да се наричаш Яков.“

Физическото тяло е сформирано за милион години и е вече завършено. Сега се формира Астралното тяло.

Изчисление: 8000 × 12 × 4 × 7 × 52 × 365 × 24 × 60 × 60 = числото на годините от създаването на света. Колко е продължавал всеки период, е отбелязано в слоевете на Земята при всяко напластяване.

Ако се слезе в ада, ще се почувствате десетки хиляди килограми по-тежки. Само героите слизат в ада – така е описано и в гръцката митология. И в ада има ценни работи – има население, което живее там и е със съзнание, че това място е тяхно. Който слезе там, трябва да вземе формата им. Адът е като една смет, струпвана от двадесет и повече години, която вече се разлага и гние; който оценява сметта, ще се възползва, а който не я оценява, ще казва, че това е боклук непотребен.

В центъра на Земята е най-големият ад. На сто километра около него има твърд пояс, върху който живее друго население; на още сто километра има друг пояс и т.н. На сто километра в диаметър около Нашата Земя има твърд светъл пояс, през който минава слънчевата и други светлини; върху тоя пояс има население – Астралният свят. Около него има друг пояс от сто километра и т.н. Около Земята има седем външни пояса, т.е. седем небеса, а вътре в нея има седем други пояса; в центъра на Земята е огънят – адът.

Заминалите покойници могат да бъдат в Астралния свят, но живеят във физическия свят и се явяват на сеанси, говорят за светските си работи – къде им са парите, документите, разправии и прочее. Това е така, защото такова е тяхното съзнание и просвета в духовно отношение. Ние, които се подвизаваме в духовното поле и сформираме Астралното си тяло, ще влезем със съзнание в Астралния свят.

Този, който подбужда сърцата на хората да извършват едно Добро, се казва Господ. И тоя Господ чрез Своя Син Исус Христос учи постоянно всеки човек на много добри и съвършени работи. И който Го слуша, бива блажен.

Извънредни Беседи, 25.01.1915 Неделя, София

проверка и редакция: Общество Бяло Братство
 

Home English Russian French Bulgarian Polish Deutsch Slovak Spanish Italian Greek Esperanto

About    Search Help