Home English Russian French Bulgarian Polish Deutsch Slovak Spanish Italian Greek Esperanto
search help
search in titles only
  FontSize-- FontSize++  

 Soľ.

„ Ste soľ zeme, ale ak soľ stratí svoju chuť, čím ju osolia „? Matúš 5;13

Kristus začal svoje kázanie na hore rozprávaním o deviatich požehnaniach, ktoré, ako povedal majú vzťah k druhému svetu, nie sú o pozemskom živote. Kristus hovorí o pozemských ľuďoch, " Vy ste soľ ". Budem hovoriť o soli, pretože život na zemi nemože existovať bez soli.

Fyzický svet je svet soli, nie svetla - ktoré je svetom anjelov. " Vy", kto ste "vy"? Neberte toto slovo v ohraničenom význame, t.j. že sa obmedzuje iba na veriacich. "Vy" označuje všetkých ľudí u ktorých je prebudené Božské vedomie. Všetci ľudia u ktorých sa prebudilo toto vedomie sú soľou zeme. Pod slovom "Soľ", všetci okultisti, kabalisti a mystici chápu silu rovnováhy - ten element sily, ktorý udržuje všetky veci v rovnovážnom stave.

Aby sme mohli chodiť po ulici, musíme mať rovnováhu. Keď je loď postavená, na jej dno vložia závažie - soľ, ktorá zabezpečí rovnováhu aby ju vlny neprevrhli. Slovo " Soľ " označuje silu, ktorá zhusťuje matériu, chráni ju pred rozpadom a vytvára podmienky pre prácu vyšších síl sveta. Soľ je nevyhnutný prvok pre zdravý stav ľudského tela na zemi. Keď organizmus stratí soľ, stratí základ, a v dôsledku toho ho napadnú choroby všetkého druhu.

Ľudia niekoho nazývajú neurastenikom; ale ja hovorím, že stratil soľ - jeho energia vyteká von. Ak by ste mohli vydieť okom jasnovidca nervy a tepny neurastenického človeka, všimli by ste si na mnohých miestach trhliny, z ktorých energia vyteká von. Taký slabý je človek. Prečo? Pretože stratil Božskú soľ, ktorá je základnou silou pre udržanie ľudského života na zemi.

Aké sú príčiny strácania tejto soli? V prvom rade sú to bezuzdné ľudské vášne. Po každom vyjadrení vášne, bez ohľadu na jej charakter človek pocíti slabosť. Všetci ste to skúsili. Pre ľudí, ktorí majú soľ vášne nie sú nutné, sú potrebné len pre ľudí bez soli. Kristus povedal svojím učeníkom, " Ste soľ, a ak soľ stratí svoju silu, tj. ak stratí svoju slanosť, nie je k ničomu dobrá, len ju vyhodiť von aby ju ľudia pošliapali. " Ale prečo by mala byť pošliapaná ?

Pošliapanie je reakcia nevyhnutná na to, aby soľ znova nadobudla svoju slanosť. Keď trpíte, to znamená že vás pošliapali. Anjeli vás vyhodia medzi ľudí a vy zoslabnete, pretože ste stratili svoju slanosť. Ak ste bývali bohatí, schudobniete; ak ste bývali múdri, zhlúpnete.

Stratíte svoju slanosť, ale akonáhle sa toto stane, stratíte tiež zmysel života a potom sa ukážu všetky protichodné učenia a otázky: či je potrebné aby sa ľudia ženili/vydávali alebo nie, či by mali mať deti, či by mali milovať svoje manželky a pod. Ukáže sa Epikurejská filozófia, podľa ktorej by muž mal mať mnoho manželiek a všetko skúsiť.

Možete skúsiť všetko, ale potom budete vyhodený von a šliapaný všetkými rozumnými ľuďmi do doby, až znova nadobudnete slanosť. Potom nastúpi druhý proces; príde svetlo, vaša myseľ bude osvetlená a pochopíte, prečo trpíte. Pochopíte, že vaše želania neboli v súlade s životom.

Každá myšlienka, každá túžba, ktorá neslúži budovaniu ľudskej duše a ktorá je deštruktívna, to nie je nutné želanie - to je strácanie vašej slanosti. Odhoďte toto želanie, aby ho trocha pošliapali, aby sa osolilo. Keď manžel "šliape" po svojej žene, nech si ona povie, " Šliape po mne, aby som sa mohla stať slanou ". Keď je manžel pošliapávaný svojou ženou, to ukazuje že nemá soľ. Bulhari majú taký zvyk: keď je niekto chorý, volajú do dediny cvičiteľa medveďov s medveďom, aby jeho medveď pošliapal chorého - osolil ho - a on sa uzdraví. Táto sila je ukrytá vo všetkých ľuďoch. Dnešní vedci tomu dali rôzne názvy, zatiaľčo okultisti to nazývajú "magnetizmom", okrem množstva iných názvov, koré tomu prisúdili.

Keď človek má túto soľ, je zmagnetizovaný. Ak máte túto soľ, cítite isté príjemné teplo pod vaším solárnym plexom a vstávate ráno dobre naladený. Avšak, ak nemáte dosť soli, vstávate v zlej nálade(nepripravený), prichystaný byť hrubý a krutý k ľuďom. Počastujete hnevom prvú osobu ktorú stretnete, to znamená, že vás človek prosí aby ste ho trocha pošliapali, tak aby sa mohol stať slaným. Človek, ktorý prichádza nahnevaný niekoho pošliapať má túto soľ, ktorá ihneď obnoví rovnováhu v človeku.

Chcem predložiť svoju prednášku, aby ste ju preverili skúsenosťami a aby bol videný výsledok mojích prednášok. Len človek s hlbokým presvedčením a skúsenosťami je silný, pretože, keď uveríte hocikomu, nemáte žiadnu soľ. Ja verím, že Boh sa rozpráva s ľuďmi podľa toho, koľko majú soli. Ak máte soľ, povie vám: " Keď vstanete, choďte okopávať svoju vinicu a zasejte svoje pole ". Ak ste sudca študujte svoje prípady, a pod., a budete mu rozumieť. Ak nemáte soľ, ľudia vás pošliapu, olúpia vás, ukradnú vám peniaze, oberú o manželku, deti, dom.

Boh hovorí, " Pošliapanie je nevyhnutné pre tých, ktorí nedokážu na zemi vykonať svoju prácu ".Ľudia sa často pýtajú, " Prečo to vo svete nejde dobre?" Vo svete niet soli. Dajte ľuďom soľ!

Nie je potrebné veľa soli - potrebujete len štvrť kila soli, o ktorej vám hovorím. To bude stačiť na osolenie celého Bulharského národa, tak aby sa mohol stať úžasným národom aspoň na sto rokov. Viete ako dlho musia vaše továrne pracovať na vyprodukovaní tejto soli? Akýsi vedec vypočítal, že pôvodná substancia z ktorej bol vytvorený svet bola tisíckrát ľahšia než vodík a na získanie len gramu tejto pôvodnej substancie by všetky továrne na svete museli pracovať tritisíc rokov.

Ste soľ, a aby ste získali túto soľ, musíte tomu zasvätiť celý svoj život. Ak by ste mali len jeden gram tejto soli, boli by ste najbohatšia osoba na svete. Kamkoľvek by ste šli, liečili by ste ľudí. Keď vstúpite do domu, kde sú manželia v sváre, dajte niekomu z nich tejto soli a mier a zhoda budú ihneď obnovené.

Deti sa hádajú - daj im trocha tejto soli; národy bojujú - daj im tejto soli a mier a svornosť bude ihneď obnovená. Poviete, " Aký druh alchimického prvku je táto soľ, čo je to za ohromnú silu!" Pri vstupovaní do kostola kňaz, ktorý má túto soľ utíši každého človeka a všetci sa otočia k nemu. Ľudia chcú soľ, a ak ju nemajú, nemôžu mať úspech. Nehovoril som v tom zmysle, že by som vás súdil; len uvádzam neduhy, ktoré sú bežné všetkým ľuďom, nie len Bulharom.

Každý človek na zemi má neduhy. Keby sme boli dokonalí, boli by sme medzi anjelmi, pri Bohu. Ale pretože sa musíme vyvíjať, Boh nás poslal na Zem - miesto múdrosti, kde môžeme byť poučení veľkými lekciami.

Dnes vám prednášam o soli. Prečo? Pretože všetci chcete byť šťastní. V skutočnosti každý človek može byť šťastný, ale musí získať schopnosť si to šťastie udržať, nie len dosiahnúť ho. Vstanete ráno dobre naladený a poviete, " Aký som šťastný". Prejde päť alebo desať minút a stratíte toto šťastie, tento dobrý stav. Prečo? Nemáte v sebe soľ. Pod slovom "soľ" rozumieme svet so všetkými jeho formami, pretože bez formy nemôžete zadržať esenciu. Preto hovorím, že svet je skutočne - reálny a skutočne nereálny. Skutočne reálny je svet, ktorý má všetky formy s ich obsahom, ale skutočne nereálny je svet, ktorý má formy bez ich obsahu.

Sú ľudia, ktorí sú skutoční, no nereálni, pretože majú telo, ale nemajú soľ. Ak nemáte soľ, nemôžete pochopiť čo je Božská radosť, Božská dobrota a láska. Len prostrredníctvom soli, pomocou rovnováhy medzi vašou mysľou a vaším srdcom, v pokojnom stave, môžete chápať tento Božský svet.

Kristus povedal, " Soľ, ktorá stratila svoju chuť musí byť vyhodená von a pošliapaná ". Preto som vám už mnohokrát hovoril, že utrpenie je nevyhnutné pre tých, ktorý potrebujú získať slanosť. Slanosť je cesta ku svetlu; svetlo je cesta k láske a láska je cesta k Bohu.

Akonáhle začneme hľadať Boha, svet zmení podobu, ktorú mal doposiaľ. Všetci, ktorí ma dnes ráno počúvajú si občas myslia že svet má zmysel, a inokedy že nemá, že žiť v ňom je ťažké. Máte priateľov, ktorí vám nerozumejú; deti, ktoré vás nemilujú; uprostred veriacich tiež nenachádzate porozumenie. Umenie spočíva v tom, pochopiť kde sa stala chyba.

Nemajú soľ oni alebo vy? Kde je soľ, tam je právo; kde nie je soľ, tam nie je právo. Ak nemáte soľ, musíte povedať, " Musia po mne pošliapať". Všetci ľudia sú časťou Boha, jeho veľkého organizmu a v takom prípade nie je doležité kto vás pošliape, nezabudnite, že je - od Boha, v každom prípade sú to Božské ruky alebo nohy, ktoré po vás šliapu. Toto je tisíckrát príjemnejšie, než by po vás mal šliapať medveď, ako to praktikujú Bulhari.

Jeden Angličan hovorí o tomto druhu skúsenosti: šiel do Indie aby študoval život Hinduistov. Ako amatérsky športovec jedného dňa vzal svoju zbraň a šiel do hustého lesa loviť. Ako niesol zbraň v pravej ruke, pocítil silný úder do ramena a spadol na zem. Potom tigrica, ktorá ho udrela ho odniesla do svojho brlohu k malým tigríčatám a povedala im, " Zmocnite sa tohoto Angličana, dobre ho pošliapte a dajte mu poriadnu lekciu. Ak sa pokúsi podvihnúť hlavu, pošliapte ho". Angličan chcel zdvihnúť hlavu a pozrieť sa čo sa vôkol neho deje, ale tygrica zarevala, " Nepozeraj, nie je na čo pozerať, učím svoje deti".

Angličan neskôr povedal, " Ani mi nebolo tak zle z toho, že moja ruka bola zlomená, ale že mi šliapali po hlave a nemohol som sa poobzerať okolo seba." Každý, kto nemá soľ, padne do pazúrov tigra.

Keď sa dvaja mladí berú z lásky, idú do kostola, kňaz sa za nich modlí a každý ich boskáva. A o mesiac sa rozídu. Tiger zobral nevestu alebo ženícha. Títo ľudia stratili svoju chuť a budú vyhodení von. Ak sa rozviedli, stratili svoju soľ a taký ľudia by nemali spolu žiť. Či už ste muž alebo žena, pošliapanie je nevyhnutné.

Bulhari sa liečia šliapaním jeden druhého. To je príjemná masáž, pekné obrusovanie. Soľ je nevyhnutná pre váš fyzický organizmus, pre vaše city a tiež myšlienky.

Zákon je rovnaký tak pre Anjelský, Božský, ako aj fyzický svet. Moderní filozofovia dávajú vlastnostiam duchovného sveta rozmanité pomenovania. Napríklad, nazývajú osobu, ktorá má soľ morálnou osobou a osobu bez soli - nemorálnou. Ľudia o niekom hovoria: " Táto osoba je vysoko inteligentná, rozumná, " čo znamená, že je v ňom zákon rovnováhy, alebo soľ. Inteligencia je soľ, teda pod slovom "inteligencia" sa rozumie stav, kedy sú všetky ľudské schopnosti aktívne. Soľ je pôda. Nič na svete nemôže byť bez soli, pretože zem sama by bez soli bola púšťou, a všetko by zahynulo. Soľ je rokmi nazhromaždené hnojivo. Neskôr prichádzajú ďalšie sily, ktoré budujú náš organizmus. Aby ste nestratili svoju soľ, mali by ste sa zdržať nezákonných(hriešnych) túžob.

Teraz vám poviem podobenstvo. V dávnej minulosti sa v jednom paláci kráľovi narodila dcéra; bolo to najkrajšie dievča na svete. Keď vyrástla, otec jej našiel ženícha, mladého dobrého mládenca. Tento mladý pár bol tak veľmi v nebi obľúbený, že Boh poslal dole na zem anjela ako svojho zástupcu na ich svadbu. Keď anjel prišiel na zem, zamiloval sa do mladej nevesty a neželal si vrátiť sa do neba. Začal premýšľať nad spôsobom, ako si privlastniť toto mladé dievča. Boh čakal na jeho návrat deň, dva, tri dni, mesiac; ale anjel sa nevrátil. Keď Boh pochopil ako sa veci udiali, želal si poučiť anjela o dôsledkoch jeho zlých túžob. Premenil ho na spevavého vtáka, ktorý poskakoval z vetvy na vetvu medzi všetkými inými vtákmi. Ako tak Anjel poskakoval po okolitých stromoch, všimol si, že ostatní vtáci sa mu vyhli a nevedel pochopiť čo spôsobilo všetky jeho utrpenia. Jedného dňa poskakoval po strome a začal lamentovať nad svojím životom, keď prišli štyria zbojníci pod ten strom podeliť si svoju korisť. Rozdelili si ju na rovnaké diely a dvaja z nich sa rozhodli ísť do mesta a kúpiť jedlo a pitie aby to oslávili. Na spiatočnej ceste sa zbojníci rozhodli dať do jedla jed, aby ďalší dvaja, až to jedlo zjedia zomreli a oni by si potom podelili ich bohatstvo. Medzitým sa tí čo zostali pod stromom čakať na svojich kamarátov rozhodli, že keď sa oni vrátia, tak ich zastrelia a vezmú si ich bohatstvo. Anjel vedel o zlých rozhodnutiach oboch strán. Keď sa dvaja, ktorí išli do mesta po jedlo vracali a priblížili k tomu miestu, tí čo na nich čakali ich zastrelili; potom obaja zjedli jedlo a otrávili sa. Len potom si anjel uvědomil, aké dôsledky vyplývajú z nezákonných(hriešnych) túžob a prečo trpel.

Keď vás Boh pošle na svadbu na ktorej On má účasť, nepozerajte na nevestu očami tohoto anjela. Ak si muž, chráň sa úslovia, " Ona bude moja ", alebo ak ste žena, " On bude môj ", pretože budeš po dlhý čas spievať na strome.

Spýtam sa vás: " Nie ste takéto vtáky vyhodené z neba "?

Niektorí sa pýtajú, " Povedzte nám, prečo sme zostúpili z neba "? My všetci musíme zostúpiť dole, aby sme sa naučili, že nezákonné(hriešne) túžby majú zlé následky, a pochopiť, že človek, ktorý nemá soľ je ďaleko od Boha.

Ľudia chcú slobodu. Preto ich Boh pošle na Zem a povie im, " Žite podľa zákona mojej slobody". Zlá vec v ľuďoch je, že chcú slobodu len pre seba. Podľa Božieho zákona musíme porozumieť vzťahom, ktoré medzi nami existujú.

Zákon Soli hovorí, " Neodopieraj ostatným po čom ty sám túžiš". Mal by si dať druhým šancu, aby v sebe tiež vyvinuli svoje vlastné schopnosti. Ak má niekto pole alebo vinohrad, nezáviď mu, ale buď skôr vďačný, že všetko majú. Ak vidíš niekoho jazdiť na koni, tak nehovor, " Želám si aby ten kôň bol môj "! Buďte vďačný, že ten človek má koňa. Je ho hoden. Keď uvidíte pekný, dobre zariadený dom, neprajte si ho pre seba. Ak máte soľ, budete mať všetko čo potrebujete. Povedzte Bohu, " Odteraz chcem soľ "! Aby ste presvedčili niektorých ľudí dneška o týchto veľkých pravdách, musíte im predkladať mnoho argumentov; zatiaľčo s inými stačí len pokúsiť sa ich presvedčiť.

Len málo z nich s vami hneď súhlasí. Ľudia, u ktorých ešte nie je duchovný zrak vyvinutý potrebujú argumentácie, ktoré sú ako tápanie v duchovnom svete. Prostredníctvom pocitu postúpnosti si vytvoria jasnú predstavu vecí, ktoré nedokážu pochopiť naráz. V naších úvahách o Bohu používame rovnakú analógiu, aby sme si mohli o ňom vytvoriť predstavu.

Všetky filozofické školy so svojími tlstými obsahmi študovania otázok o Bohu tápu - niektorá bližšie, iná ďalej od pravdy. Niektorí sa dotkli malíčkom Boha a hovoria, " Aké malé prsty má Boh "! Niekto sa dotkol jeho ruky a hovorí, " Akú veľkú ruku má Boh "! Niekto sa dotkol jeho ramena alebo hlavy a také je aj jeho poznanie. Ale toto je len vonkajšia stránka Boha - jeho manifestácia v prírode.

Bolo by čudné, keby sa niekto dostal na strechu môjho domu, nahmatal škrydľu a povedal, " Poznám pána Danova. Je tvrdý, pretože som sa dotkol tvrdej škrydle." Keby sa niekto dotkol niečoho mäkkého, povedal by, " Aký jemný je pán Danov!" Možem byť tvrdý aj mäkký zároveň. Čo rozumiete pod slovom "tvrdý"? Tvrdý ako kameň alebo tvrdý v nejakých presvedčeniach?

Preto nemôžeme mať pravdivú predstavu o veciach z vonkajšieho dotyku, ale len nejasné ídei. Ak nemáte dostatočné množstvo soli, nebudete slaný a poviete, " Život nie je nič iné, než jedenie a pitie". Nie som proti jedeniu a pitiu. Nedoporučujem hlad alebo zvrátený pôst.

Mám odlišnú predstavu o pôste - každý človek by mal jesť toľko, koľko je nevyhnutné pre obnovu jeho tela. Každý deň by ste mali využiť určité množstvo chleba, vody a vzduchu pre stavbu svojho tela. Niektorí ľudia si myslia, že keď nebudú jesť, že sa stanú lepšími. Nie, keď nebudete jesť, stanete sa horšími. Ak chcete urobiť človeka lepším, nakŕmte ho, ak má hlad, napojte ho, ak je smädný, a potom keď je nachovaný, dajte mu trocha zo svojej soli a stane sa lepším. Ak ho nenakŕmiš, dopustíš sa priestupku.

Ak sa stretnete so zúfalým človekom, ktorý si chce siahnúť na život, nehovorte mu, že je zlé čo chce urobiť, alebo aby si nezúfal. Vezmite ho k sebe domov, nakŕmte ho podľa svojho zvyku, dajte mu napiť sa a za hodinu-dve keď bude jedlo strávené mu povedzte, " Teraz sa poďme porozprávať ". Dajte tomu človeku pocítiť svoju náklonnosť(priateľstvo), a nechajte ho aby vám povedal prečo je jeho život tak temný. Poučte ho a ukážte mu cestu, ktorou by mal ísť. Preto vám Boh v tento deň poslal tohoto človeka.

Často sa modlíme, " Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď Kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, " ak však nesplníte jeho voľu tak ako nás On vyzýva, budete v tento deň bez soli. Možete urobiť tento pokus: Ak ste v zlej nálade, stretnete sa so svojím priateľom, ktorý sa cíti horšie než vy, zavolajte ho do vášho domu, nakŕmte ho a všimnite si ako vás oboch Boh osolí.

Žena, ktorá je nespokojná so svojím manželom stretne ženu, ktorá je ešte viac nešťastná; a keď jedna radí druhej a chvíľu hovoria, Boh osolí obidve. Toto je pozitívna kresťanská filozófia.

Ľudia často hovoria, " Nesmiete jesť priveľa fazule, príliš mnoho mäsa, pretože vytvoria usadeniny vo vašom tele. Spýtajte sa sami seba prečo ľudia jedia tak veľa - aby získali soľ. Keď majú dosť soli, nebudú veľa jesť. Keď sa stanete normálnym, potom môžete hovoriť o vyššej filozófii života.

Môžete urobiť následujúci pokus, pretože ste všetci zo súčasného, reálneho sveta: môžete si povedať, " Teraz prišlo na myseľ p. Danovovi rozprávať o soli; my azda nevieme aká je potrebná?" Rozprávam vám o soli aby ste si mohli urobiť tento jednoduchý experiment. Prestaňte premýšľať na 5 alebo 10 minút o soli, o jej vplive na váš organizmus, city, dušu a myseľ a uvidíte či sa vo vás uskutoční zmena a čo pocítite. Prečo sa javí byť soľ takým aktívnym prvkom?

Ľudia sa mi často sťažujú že sú v zlej nálade - nešťastní. Ale ja im poviem, " Poznám to, pretože som tiež na zemi ". " Áno, ale tvoje podmienky sú úplne odlišné od tých naších." Rozdiel je len v skutočnosti, že mám viac soli. Dám ti zo svojej soli, ale musíš sa osvedčiť v jej dobrom použití a dobre ju rozdeľovať.

Ak máš nejaký zákvas, uchovaj si časť z neho pre budúce použitie. Keď pijete mlieko, odložte z neho na zákvas, nehovorte že ho deti vypili. Odporúčam dnešným ľuďom aby sa neprejedali, pretože Boh takýchto ľudí berie zo zeme. V takom prípade sa budete podobať na bulhara, ktorému boli dané do úschovy peniaze, a on za ne začal nakupovať neužitočné veci. Muž, ktorý mu peniaze požičal to uvidel a požiadal vrátiť peniaze späť aby ich prepočítal a už mu ich nevrátil povediac, " Ty nie si človek, ktorý vie vhodne narábať s peniazmi, preto si ich nezaslúžiš ". Keď Boh vidí že nepoužívame život správnym spôsobom a zneužívame ho, vezme si ho späť. Mnohí z vás boli zdraví, šťastní a radostní, ale teraz ste upadli. Prečo? Pretože ešte doposiaľ nedokážete vhodne užívať život. Ak máte v sebe soľ, budete zdraví ľudia, zo zdravým telom a srdcom. Koncentrujte svoju myseľ na soľ - element rovnováhy a pozdvihnutia - a skúste ho pochopiť.

Hinduisti nazývajú tento element " prána ", to znamená, sila, ktorá v sebe nesie život. Nachádza sa vo vzduchu, potrave i vode a odtiaľto môže byť čerpaná. Poviem vám ako je treba jesť. Začíname na tomto svete jedením. Keď začnete jesť, prvou podmienkou je vylúčiť všetku nespokojnosť. Mali by ste skúsiť milovať každý kúsok chleba ktorý máte, aby energia ktorú v sebe má, mohla preniknúť do vášho organizmu, čo vo vás potom vytvorí niečo príjemné.

Ale čo sa deje dnes? Žena varí štyri hodiny aby navarila chutné jedlo, a keď jej manžel príde domov, je zamračený a nespokojný; žena je ako obliata studenou vodou a všetka soľ je preč. V následujúci deň je manželka rozladená a jedia bez prijímania akejkoľvek soli, pretože sú nespokojní. Obaja sú nespokojní. Manžel povie, " Je toto žena "? Deti hovoria, " Toto je matka "? Inokedy manžel kúpi mäso, maslo, vajcia a zasa sú doma všetci nespokojní.

Aby si bol spokojný, priprav sa a povedz žene : " Všetko si úžasne pripravila ". Keď budete žuť jedlo, uvidíte aké chutné bude a aký pocit radosti a šťastia okúsite. Teraz sa sťažujete, " Ako sa dá vyžiť z kilogramu chleba "? Ale v štvrtine kilogramu chleba je dosť soli pre vašu obživu. Je to naša nespokojnosť, ktorá zapríčiňuje nepríjemnosti. Poviete si, " Keď mám prázdny žalúdok - nerozumiem ničomu o takomto jedení ".

Nie váš žalúdok je prázdny - váša myseľ a vaše srdce je prázdne. Robil som rozličné pokusy s jedlom, niekedy som zjedol len dve jablká a kúsok chleba a býval som spokojný. Nejedzte mnoho, jedenie s vďačným srdcom prináša požehnanie.Nebuďte ľahostajní k tejto malej soli vo svete, je ako malé pšeničné zrnko, z ktorého sa rodia veľké veci. Predovšetkým by sme mali opraviť tieto pocity nespokojnosti, ktoré v nás existujú.

Muž doniesol 1/4 kilogramu mäsa, 1/4 kila chleba; ďakuj za to Bohu a vtedy sa to všetko znásobí. Pretože v živom magnetizme existuje sila, v súlade s ktorou sú všetky častice, ktoré majú rovnaké vibrácie priťahované k tomuto centrálnemu magnetizmu. Ak ste potešení jedlom ktoré jete, budete schopní pritiahnúť zvonku toľko elementov, koľko je nevyhnutné aby ste boli spokojní.

Niekto povedal, " Nemali by sme piť vodu, tá je pre žaby. Víno je pre nás ". Mali by ste piť vodu na prázdny žalúdok, v malých, 100 až 150 mililitrových dúškoch. Mali by ste vypiť od pol do litra vody denne, z ktorej bude odobratá nevyhnutná potrava pre vaše tepny. Mali by ste dýchať zhlboka cez nos, nie cez ústa, aby ste neprehĺtali veľa prachu.

Keď sa dnes ľudia naučia prijímať takto tieto elementy - jedlo, vodu, vzduch, ďalšie požehnania vzídu samé zo seba. Nemyslite si že vo vás, vo vašej duši sa niečo odteraz vytvorí. Nie, je vo vás mnoho spiacich citov. Ľudská duša je bohatá, čaká len na podmienky aby sa rozvila. Predovšetkým by ste mali rozvíjať vďačnosť za všetko čo máte. Zadržte svoje oko, nebuďte ako ten anjel o ktorom som vám rozprával. Ak všetci príjmete tento veľký " Zákon vďačnosti ", urovná sa najmenej 50% problémov na zemi. Potom anjeli, ktorí nás pozorujú zhora, vidiac že sme sa dostali na cestu, prídu nám pomôcť.

Nemyslíte si, že pracujete vo svete osamelí. Zakopte do zeme a uvidíte koľko malých červov pomáha roľníkovi, koľko mikroorganizmov pomáha roľníkovi v príprave pôdy a koľko ešte iných elementov vytvára zrno pšenice. Napriek tomu všetkému sme ako deti, ktoré sú vždy nespokojné, bez ohľadu na to, čo im otec prinesie. Každé dieťa musí byť vďačné otcovi za všetko, čo mu on prinesie. Dieťa, ktoré nepobozká svojho otca keď niečo prinesie, nemá soľ.

Niektorí rodičia hovoria, " Môj anjel ". To je vskutku anjel, ale bez krídel. Dcéra, ktorá neďakuje svojmu otcovi a svojej matke a nepobozká ich, je tiež anjel bez krídel.

Vy, ktorí ma počúvate, povedzte to všetko ostatním. Potom preveríme skúsenosťou, nakoľko je táto soľ všetkým potrebná. Dnes Boh šliape po ľuďoch, soliac svet: Angličanov, Nemcov, Rusov, Francúzov, a tak ďalej. Odo dneška prichádza dobro do sveta. Želám vám, príduc domov, zadovážiť si aspoň gram soli, aby ste boli užitočným členom vašej rodiny, spoločnosti a národu. Buďte vďační za všetko, pretože len tak môžete získať požehnanie. Potom budete múdri, dobrí, usilovní a pilní.

Prednáška uskutočnená 25. Marca 1917 v Sófii.

Preložil Viliam Tkáč

Marec 2008

1

 

Home English Russian French Bulgarian Polish Deutsch Slovak Spanish Italian Greek Esperanto

About    Search Help