Home English Russian French Bulgarian Polish Deutsch Slovak Spanish Italian Greek Esperanto
search help
search in titles only
  FontSize-- FontSize++  

 Osem tisíc rokov.

8 000 x 365 dní = 2 920 000 dní

8000 x 12 mesiacov = 96 000 mesiacov

96 000 x 4 týždnov = 384 000 týždnov

384 000 x 7 dní = 2 688 000 dní

2 688 000 x 24 hodín = 64 512 000 hodín

64 512 000 x 60 minút = 3 870 720 000 minút

3 870 720 000 x 60 sekúnd = 232 243 200 000 sekúnd

Najdlhšia perióda od stvorenia Zeme je prvá perióda - zídenie človeka z nebies na Zem, do obdobia cicavcov. Najprv prišli rastliny. Prvá perióda tvorí 75 000 rokov.

Pod Adamom rozumieme bielých ľudí, duchovných ľudí, a duchovný Adam je od obdobia po Kristovi. Všetky skoršie rasy o bielej rase vedeli a očakávali ju ako nejakého Mesiáša. Najstaršou rasou vo fyzickom svete bola biela rasa; všetky ostatné sú staršie v duchovnom svete, a mladšie vo fyzickom svete. Po bielej rase prichádza šiesta rasa - žiarivá rasa, rasa synov Božích. Kvôli ním sa zmení aj príroda a klimatické podmienky. Zlé myšlienky a žiadosti ľudí teraz utvorili jeden temný pás okolo Zeme.

Boh potopí človeka do astrálneho sveta. /Bytie, kapitola 6/

Jakov - zlodej a klamár...A Boh mu hovorí: " Nevoláš sa Jakov ".

Fyzické telo je formované po milión rokov a už je ukončené. Teraz sa tvorí astrálne telo.

Výpočet: 8 000 x 12 x 4 x 7 x 52 x 365 x 24 x 60 x 60 = číslo roku od stvorenia sveta.

Ako dlho každá perioda trvala je zaznamené vo vrstvách Zeme pri každom navrstvení.

Keď človek ide do pekla, cíti sa o desaťtisíce kilogramov ťažší. Len hrdinovia schádzajú do pekla - tak je to písané aj v Gréckej mytológii. V pekle sú tiež cenné veci: obyvateľstvo, ktoré tam žije, a má vedomie, že toto miesto im patrí. Kto tam ide, musí si vziať formu/tvar/ týchto ľudí. Peklo je ako odpadky, zozbierané od dvadsať i viac rokov, už zhnité; kto si ich cení, využije ich, a kto si ich necení, povie, že je to jedno nepotrebné smetie. V strede Zeme je najväčšie peklo. Sto kilometrov od neho a okolo neho existuje tvrdý pás, navrchu ktorého žijú iní obyvatelia; a ešte sto kilometrov existuje iný pás, atd. Naša Zem má vo vzdialenosti sto kilometrov tvrdý, svetelný pás, cez ktorý prechádza slnečné a iné svetlá; na vrchu tohoto pásu existujú obyvatelia - astrálny svet. O sto kilometrov od neho existuje další pás, atd. Okolo Zeme je sedem vonkajších pásov, t.j. Sedem nebies, a vo vnútri nich je sedem dalších pásov/pásiem, sfér/; v centre Zeme je oheň - peklo.

/Povedané mi je od učiteľa P. K. Danova, v dome na ul. D. Caneva, večer, u nich na večierku./

Odišlí zosnulí môžu byť v astrálnom svete, no žijú vo fyzickom svete a zjavujú sa na seansách, hovoriac o svojích svetských záležitostiach - kde sú ich peniaze, ich dokumenty, sporia sa, atd.. Je to preto, že takéto je ich uvedomenie a osveta v duchovných vzťahoch. My, ktorí stúpame na duchovnom poli a formujeme svoje astrálne telo, vojdeme vedomo do astrálneho sveta.

Ten, kto podnecuje srdcia ľudí, aby konali dobro, menuje sa Hospodin. A tento Boh, skrze svojho syna Ježiša Krista neustále učí všetkých ľudí mnohým dobrým a dokonalým veciam. A ten, kto ho počúva, býva blažený.

7 Február 1915, Burgas

 

Home English Russian French Bulgarian Polish Deutsch Slovak Spanish Italian Greek Esperanto

About    Search Help