Home English Russian French Bulgarian Polish Deutsch Slovak Spanish Italian Greek Esperanto
search help
search in titles only
  FontSize-- FontSize++  

 Strach i odwaga

Tajna modlitwa

Zostały odczytane wypracowania na temat “Najrozumniejsza metoda pracy”.

Byłoby dobrze robić streszczenie z odczytywanych tematów, aby było wiadomo które myśli w nich są najistotniejsze.

Wszyscy powinni wiedzieć jedno: człowiek musi zaczynać pracę od najmniejszych przeszkód.

Napiszę kilka liczb, które wy podsumujecie i wyciągniecie wnioski z sumy.

Byłoby jeszcze lepiej, jeżeli każdy osobiście zastanowił się nad tymi liczbami.

A teraz napiszę zdanie: “Fir-fur-fen tao bi aumen”. To zdanie oznacza: “Z najmniejszym strachem i z najmniejszą ciemnością”. A zatem na Drodze Boskiej trzeba iść z najmniejszym strachem i z najmniejszą ciemnością. Dlaczego? Najmnieszy strach i najmniejsza ciemność bowiem powodują najmniejszą szkodę i najmniejsze odchylenie. Ten, który bardzo się boi, nie może trzymać się tej Drogi. Dlatego właśnie, aby wiejśc na tę Drogę, człowiek powienien osiągnąć w swojej świadomości sztukę najmniejszego strachu i najmniejszej ciemności. Zdanie “Fir-fur-fen tao bi aumen” można przetłumaczyć również słowami: “Bez strachu i bez ciemności”. Strach urodzony jest przez grzech, który jednocześnie rodzi ciemność. Nie trzeba jednak mylić strach z ostrożnością. Ten, który uznaje istnienie Pierwotnej Przyczyny na świecie, i mimo tego boi się, nie zrozumiał jaka jest istota tej Przyczyny.

Wiec wy jako uczniowie będziecie się trzymać Nowej Drogi bez strachu i bez ciemności. Ten, który sie boi, straci swoje Światło, a wtedy jako naturalny skutek przyjdzie ciemność. I odwrotnie - gdy przyjdzie ciemność, strach pójdzie za nią. Strach i ciemność to dwa uczucia ludzkiej świadomoci, które obowiązkowo trzeba regulować. Czym? Odwagą i Światłem. W przeciwnym przypadku, po wstąpnieniu do Szkoły, uczeń bez przerwy zadaje sobie pytania: “Czy mogę studiować w Szkole i czy osiągnę sukces? Czy to odpowiedny czas, aby studiować w Szkole? Czy ja dysponuje odpowiednymi zdolnościami? A co będzie, jeśli gdzieś upadnę? Jeżeli zawrócę?” Nie, on powienien zadać sobie inne pytanie: “Chcę się uczyć, czy - nie?” Jeżeli odpowie sobie, że chce się uczyć, to pragnienie będzie miało siłę do pokonania wszystkich trudności w Życiu. Jeżeli on się boi, to sprawdźcie wiersz z Pisma Świętego: “Strachliwi nie wejdą do królestwa Bożego”.

I rzeczywiście, strachliwy człowiek nie będzie mógł zostać naukowcem, filozofem, ani mężem stanu/politykiem. Ogółem biorąc, strachliwy niczego nie osiągnie, on będzie jako zając. Istnieje jednak zwierzę, które jest strachliwsze od zająca. Na przykład żaba jest strachliwsza od zająca, ona rozpatrzywana jest jako emblemat skrajnego materializmu. Pod tym względem materialiści to ludzie strachliwi. Jeżeli ktoś zabierze pieniądze człowiekowi, który jest bogaty, ale też skrajnym materialistą, on natychmiast straci swoją odwagę. Dopóki był bogaty, był w sytuacji zająca, ale po rabunku popada w sytuację żaby. A zatem, myśląc o zającu, będziecie wyobrażać sobie bogatego człowieka, materialistę, który nie został do końca obrabowany, i który dlatego biega, aby mu nie zabrali całego majątku/bogactwa. Z kolei żaba jest uosposobieniem człowieka, który został całkowicie obrabowany i nie ma innego wyjścia poza skokiem do wody, aby tam znaleźć swój ratunek.

Teraz przedstawie trzy zwierzęta, które symbolizują strach. To zając, żaba oraz ptak. Jeżeli zając przestraszy się, ucieknie do lasu; jeżeli żaba przestraszy się, ucieknie do wody; jeżeli ptak przestraszy się, ucieknie w powietrze. I w końcu, jeżeli czowiek przestraszy się, powinien powiedzieć sobie: “Bez strachu i bez ciemności!”. Napiszcie to zdanie wyraziście, czytelnie, bez żadnych komentarzy.

Ja pytam: gdy wyruszacie na wycieczkę, co macie na myśli? Dojść do jakiegoś wysokiego szczytu. Dlatego zaczynacie się wspinać, od czasu do czasu odpoczywając, dopóki nie osiągniecie szczyt. Tę samą metodę będziecie stosować i w studiowaniu nauki okultystycznej: dążąc do wysokiego szczytu, będziecie nie raz odpoczywać, będziecie nie raz jeść, aby odbudować swoje siły. Wielu mówi, że okultyzm to niebezpieczna nauka. Tak, okultystyczna nauka jest niebezpieczna, ale dla strachliwych. Dla ludzi odważnych okultyzm jest bezpieczny. Gdy mówi się, że okultystyczna nauka jest niebezpieczna, to oznacza, że ludzie strachliwi wystawione są na próbę, żeby sprawdzić ich wytrzymałość. Gdy powie się strachliwym, że powinni iść Drogą bez ciemności, oni mówią: “Jak obejdziemy się bez ciemności, jeżeli Swiatłość jest dla nas nieosiągalna?” To oznacza, że oni boją się Światła. Na przykład, gdy obrabuje kasę, złodziej pracuje w ciemności; jak tylko wpadnie skądś światło, jego serce natychmiast zaczyna drżeć.

A zatem istnieją dwie metody prób dla uczniów dwóch szkół - Białej i Czarnej. Uczniowie pierwszej idą bez strachu i bez ciemnoci, a tamci z drugiej - ze strachem i z ciemnością. Więc uczeń Białego Bractwa idzie Drogą bez strachu i bez ciemności, a ten z przeciwstawnego bractwa - ze strachem i z ciemnością.

Młodzi powinni być ostrożni, jaką drogą idą. Gdy któś wybiera się w drogę, powinien wysłać kogoś, aby rozpoznał warunki, na które się trafi - czy droga jest czysta, czy mostowie są we właściwym miejscu, jakim sposobem będzie podróżował - konno lub piechotą itd. Wtedy, gdy będzie znał warunki z góry, on będzie odważny. Wy nie raz ruszaliście tą Drogą i wracaliście, lecz teraz, gdy ruszycie, powinniście wytrzymać. To samo można zauważyć w szkołach na całym świecie: wielu uczniów wstępuje do liceów, ale niektórzy kończą tylko pierwszą klasę i porzucają szkołę, inni kończą tylko drugą klasę, inni - trzecią klasę itd. Niewielu kończy liceum. Zdolniejsi zaś uczą się dalej w wyższej uczelni. W Życiu jednak czasami jest odwrotnie: zdolni w liceum uczniowie pozostają w Zyciu w tyle, czasami zdolni uczniowie, wyróżniający się w pierwszych klasach liceum, w klasach wyższych przeciętnieją. Inni zaś w niższych klasach byli przeciętni, ale w wyższych przyspieszają i kończą liceum z wyróżnieniem. To zjawisko spowodowane jest szczególną przyczyną: gdy rodzice i nauczyciele obsypują dzieci pochwałami ponad miarę, w nich rośnie zarozumiałość, zlokalizowana w tylnej części mózgu i z tego powodu przyciągająca dużą część krwi, czego skutkiem jest niedożywienie przedniej części mózgu, która stopniowo słabnie. Dlatego właśnie, gdy ludzie was chwalą ponad miarę, mimo woli mogą zatrzymać rozwój waszego mózgu. Dlatego też nauczyciele powinni mniej chwalić swoich zdolnych uczniów. Ośrodek zarozumiałości w tylnej części głowy jest złodzejem, który zabiera większą część krwi, skierowaną do przedniej części mózgu. Z tego powodu mózg ludzi zarozumiałych nie może rozwijać się dobrze. To jest powiedziane również w Piśmie Świętym wierszem: “Bóg sprzeciwia się zarozumiałym, a pokornym daje łaskę”.

Więc ten, który chce, aby jego umysł rozwijał się i osiągnął wyższy poziom, nie powienien być zarozumiały. Zanotowane są przypadki ludzi wyśmiewanych, wyszydzanych, którzy później zostali naukowcami, poetami, muzykami, a ci, którzy dostawali dużo pochwał, z którymi związane było dużo oczekiwań, pozostali przeciętni. Dlaczego? Umysł tych ostatnich nie żywił się dobrze, w wyniku czego nie mógł się rozwinąć. Oto dlaczego, dopóki jesteście żywi, bądźcie głusi i na pochwały, i na zarzuty. Po śmierci słuchajcie co powiedzą o was ludzie na cmentarzu. Na przykład, ktoś może zapytać: “Czy jesteś uczniem szkoły okultystycznej? Czy wiesz, że nic z ciebie nie będzie?” Nie zwracajcie uwagi na te słowa. Inny, być może, powie: “Ty jesteś wyrózniającym się uczniem, nie ma tobie równych”. I na to nie zwracajcie uwagi. Niezależnie od słów innych, idźcie wprzód, kontynuując swoją pracę.

Zatem zastosujcie tę metodę, aby zobaczyć jakie będą wyniki. Zastosujcie tę metodę, lecz nie ze strachu. Wielu ludzi bowiem przejawia odwagę w Życiu pod wpływem strachu. To nie jest odwaga. Człowiek powinien by odważny, ale świadomie, nie z powodu strachu. Nawet kot, jak się przestraszy, najpierw zwija się w kłębek, lecz potem w nim budzi się instynkt samozachowawczy, on odczuwa przypływ odwagi i gotowy jest zaatakować napastnika. To nie odwaga, a śmiałość z powodu strachu o życie. Prawdziwa śmiałość to odwaga we wszystkich chwilach Życia, we wszystkich sytuacjach. Mówiąc językiem okultystycznym, odważny człowiek wacha się na zewnątrz, nie wachając się w środku.

Tylko Miłość Boża, która jest doskonała, rodzi odwagę. Żadna inna miłość nie jest w stanie spowodować, aby człowiek stał się odważny, śmiały. Na świecie fizycznym wy nie możecie poznać Miłości, dopóki nie poznacie odwagi. Dopóki wasze serce bije z powodu strachu, niezależnie od słów o Miłości, to nie jest Miłość Boża. Gdy człowiek przestraszy się czegoś, jego serce podskakuje, osobliwie trzepotać. To znaczy, że energie strachu doprowadzają człowieka do szczególnych stanów psychycznych, które powodują osobliwe drżenie serca, a twarz robi się blada. Gdy się przestraszy, człowiek najpierw blednie z powodu odejścia krwi do serca, a później robi się czerwony na twarzy, krew porusza się, a jednocześnie przejawia się gniew. Rzeczywicie, człowiek strachliwy boi się opinii publicznej, łatwo można go obrazić. Przychodzi na przykład do was adept Łoży Czarnej i zaczyna was kusić, oszukiwać. Wy poddajecie się jego słowom, ufacie mu i dopuszczacie się zbrodni. Aby ukryć zbrodnię, on znowu przychodzi jako dobroczyńca, daje wam radę jak zrobić, aby zbrodnia nie została wyjawniona. W ten sposób jednak przychodzi coś jeszcze bardziej straszne - kłamstwo. Mówię wam: odważny, śmiały człowiek nigdy nie poddaje się pokusom. Uczeń powinien to wiedzieć, ponieważ po wstąpieniu do Szkoły spotka go szereg pokus.

W tym wykładzie użyłem zająca i żaby jako symbole czegoś. W ten sposów chcę, żebyście jako uczniowie zwrócili uwagę poprzez refleksję na wszystkie zjawiska w Życiu i w Przyrodzie, na wszystkie rzeczy i żebyście potem robili tłumaczenia. Jak na przykład przetłumaczycie następne wyrazy: “rzeka”, “drzewo”, “góra”? Jakie tłumaczenie zrobicie dla zwierząt: wilk, lis, żaba? Co symbolizuje mucha, komar? Te wszystkie rzeczy to symbole, które prezentują język Przyrody. Uczeń powienien uczyć się tego języka, aby wiedzieć dlaczego Przyroda stworzyła wszystkie zwierzęta, rośliny, minerały. Ona posługuje sie nimi, jakby były literami w jej alfabecie, tak samo jak my posługujemy się wyrazami i wyrażeniami, aby wypowiedzieć swoją myśl. Wiec po tym, jak położymy wszystki minerały, rośliny i zwierzęta na ich miejscu, otrzymamy rozumne słowo, rozumną myśl Żywej Przyrodzie. Ten, który chce uczyć się tego języka, powinien zacząć od najprostszych obrazów i stopniowo iść ku bardziej skomplikowanym.

Tajna moditwa.

II wykład Nauczyciela, wygłoszony przed Młodzieżową Klasą Okultystyczną 1 marca 1922 roku w Sofii

 

Home English Russian French Bulgarian Polish Deutsch Slovak Spanish Italian Greek Esperanto

About    Search Help