Home English Russian French Bulgarian Polish Deutsch Slovak Spanish Italian Greek Esperanto
search help
search in titles only
  FontSize-- FontSize++  

 Το Κλειδί Της Ζωης

Διάλεξη του Διδασκάλου που έγινε στην ενωμένη απόκρυφη Τάξη στις 22 Αυγούστου 1928, στην Σόφια, Ίζγκρεβ.

Θα σας διαβάσω το εικοστό κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Δεν θα σας δώσω καμία ερμηνεία. Θέλω να το καταλάβει ο καθένας με όποιον τρόπο μπορεί. Ωστόσο, υπάρχει ένας θεμελιώδης νόμος που ορίζει: Ο καθένας χρησιμοποιεί την τροφή που του δίνεται, ανάλογα με τον βαθμό της εξέλιξης του.

Προσέξτε τον τέταρτο στίχο: "Και είδον θρόνους και εκάθισαν επ' αυτών, και κρίσις εδόθη εις αυτούς- και είδον τας ψυχάς των πεπελεκισμένων δια την μαρτυρίαν του Ιησού, και δια τον λόγον τον Θεού, και οίτινες δεν προσεκύνησαν το θηρίον, ούτε την εικόνα αυτού- και δεν έλαβον το χάραγμα επί το μέτωπον αυτών και επί την χείρα αυτών και έζησαν και εβασίλενσαν μετά του Χριστού τα χίλια έτη." Στις μέρες μας, όλος ο κόσμος θέλει να βασιλεύσει επί της Γης. Όπως βλέπετε, υπάρχει μια αντίφαση ανάμεσα στις αντιλήψεις των ανθρώπων σχετικά με τη θέση του βασιλείου και το βασίλειο για το οποίο γίνεται λόγος σ' αυτόν τον στίχο. Πού θα συμβεί αυτή η βασιλεία: Εδώ κάτω στην Γη, ψηλά στον Ουρανό, ή κάπου στον αέρα;

Συχνά οι άνθρωποι της οποιαδήποτε κοινότητας συγκεντρώνουν τα μικρά παιδιά που περιμένουν να τους φέρει το βράδυ ο πατέρας τους να φάνε. Αυτοί που προτιμούν τις διασκεδάσεις και την ηδονή, όταν επισκέπτονται ένα θέατρο, θα περιμένουν να δουν τι θα παρουσιάσουν στη σκηνή οι ηθοποιοί. Ο αγρότης, όταν σπείρει τον αγρό του, αναμένει να έχει μια σοδειά. Ο αμπελουργός, όταν φυτεύει τα αμπέλια, περιμένει τα σταφύλια που θα έρθουν. Όλοι οι άνθρωποι περιμένουν κάτι. Όταν δοθεί αυτό που περιμένουν, βιώνουν την χαρά. Όταν πετύχει η θεατρική παράσταση, όλοι θα πουν: "Οι ηθοποιοί έπαιξαν καλά τους ρόλους τους!" Όταν ο αγρός δώσει μια καλή σοδειά, θα πουν: "Αυτός ο αγρός έδωσε καλή σοδειά!" Όταν το αμπέλι δώσει μια καλή σοδειά, θα πουν: "Το σταφύλι είναι καλό!" Όταν ο πατέρας φέρει κάτι στο σπίτι, τα παιδιά είναι χαρούμενα και λένε: "Τι καλός που είναι ο πατέρας μας!" Στην πραγματικότητα, όμως, αυτή είναι μια όψη της Ζωής, είναι, άρα, η τωρινή αντίληψη των ανθρώπων.

Η άλλη όψη της Ζωής είναι πως μερικές φορές ο πατέρας δεν φέρνει τίποτε στο σπίτι, ο αγρός δεν δίνει τίποτε, το αμπέλι δεν έχει σταφύλια, η παράσταση στην σκηνή δεν πετυχαίνει, όπως περίμενε κανείς, κλπ. Και τότε, λοιπόν, εμφανίζεται στους ανθρώπους μια απογοήτευση για την Ζωή. Η πρώτη όψη, όταν τους δίνουν απ' όλες τις μεριές, αντιστοιχεί προς τις απαιτήσεις τους, κι όλοι είναι ευχαριστημένοι. Ακόμα κι ο κλέφτης χαίρεται, αν καταφέρει να κλέψει αυτό που θέλει. Αν δεν καταφέρει να κλέψει αυτό που θέλει, θα είναι θλιμμένος. Ο ενάρετος χαίρεται όταν αποκτά αυτό που επιθυμεί και θλίβεται όταν δεν μπορεί να αποκτήσει αυτό που θέλει. Ρωτάω: Ποιά είναι, λοιπόν, η διαφορά ανάμεσα στην χαρά και την θλίψη του ενάρετου και την χαρά και την θλίψη του κλέφτη; Ο ένας θέλει, κι ο άλλος θέλει επίσης. Θα πρέπει, άρα, να διακρίνετε τα δυο πράγματα και να δείτε επακριβούς ότι η χαρά σας μοιάζει είτε με αυτή του ενάρετου είτε με αυτή του κλέφτη ή του αμαρτωλού. Αυτές είναι δυο καταστάσεις εντελώς διαφορετικές, και πρέπει να στοχασθείτε επ' αυτού. Κάποιος μπορεί να πει: "Αγαλλιάζομαι." Και θα θέσετε το ερώτημα για να μάθετε αν αυτή η χαρά είναι σαν την χαρά του ενάρετου ή σαν την χαρά του κλέφτη. Αν έχετε κάποια θλίψη, θα αναρωτηθείτε επίσης για να ξέρετε αν η θλίψη σας μοιάζει με την θλίψη του ενάρετου ή με την θλίψη του αμαρτωλού.

Λέω: Δεν πρέπει να ζείτε έχοντας ψευδαισθήσεις. Δεν πρέπει να έχετε τις ψευδαισθήσεις αυτών των χωρικών της Δυτικής Βουλγαρίας που πήγαν κάποτε να επιτεθούν και να πάρουν την Κωνσταντινούπολη με τις μεγάλες γκλίτσες τους. Οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης τους περικύκλωσαν, πήραν τις γκλίτσες τους για να τις στοιβάξουν, κι έπειτα τις διέλυσαν και τους έκαναν να οπισθοχωρήσουν. Ρωτάω: Μπορεί κανείς να πάρει μια πόλη σαν την Κωνσταντινούπολη έχοντας γκλίτσες; - Βέβαια, αυτό είναι αδύνατον. Αν οι πεποιθήσεις σας, οι αντιλήψεις σας, οι προσευχές σας και τα δάκρυα σας μοιάζουν μ' αυτές τις γκλίτσες, όλοι αυτοί που είναι ισχυρότεροι από σας, θα τις πάρουν για να φτιάξουν μια στοίβα μ' αυτές και 'σεις δεν θα κάνετε τίποτε. Όταν ένας άνθρωπος ξεκινάει για να κατακτήσει κάτι, πρέπει να είναι καλά οπλισμένος! Με τι λοιπόν; Όταν οι άνθρωποι του κόσμου θέλουν να πετύχουν τους στόχους τους, εξοπλίζονται όσο μπορούν καλύτερα με τα πιο τελειοποιημένα όπλα. Ρωτάω λοιπόν: Ποιά πρέπει να είναι τα όπλα ενός ενάρετου ανθρώπου, ενός πνευματικού ανθρώπου;

Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να μπορέσετε να καταλάβετε πάνω σε τι πρέπει να στηρίξετε την ζωή σας. Ο λαγός στέκεται μπροστά σας κρατώντας δυο ρεβόλβερ και σας λέει: "Όσο θα είμαι μαζί σας, δεν θα πέσει από το κεφάλι σας ούτε μια τρίχα. Να ελπίζετε σε 'μένα, να έχετε εμπιστοσύνη σε 'μένα" Μετά από τον λαγό, έρχεται η αρκούδα, κρατώντας κι αυτή δυο ρεβόλβερ. Κάθεται μπροστά σας και λέει: "Όσο θα είμαι μαζί σας, κανείς δεν θα μπορεί να σας αγγίξει, να έχετε εμπιστοσύνη σε 'μένα!" Ρωτάω τώρα: Σε ποιόν θα πρέπει να ελπίζετε και να έχετε εμπιστοσύνη, - στον λαγό ή στην αρκούδα; Θα μου πείτε πως πρέπει να έχετε εμπιστοσύνη στην αρκούδα. Στην πραγματικότητα, αν εμπιστευτείτε τον λαγό, όταν θα ακούσει την πρώτη πιστολιά, ακόμα πριν να εμφανισθεί ο πραγματικός κίνδυνος, θα το βάλει στα πόδια. Ο λαγός θα είναι ο πρώτος και 'σεις οι τελευταίοι. Αν εμπιστευτείτε την αρκούδα, όταν βρεθεί μπροστά στον κίνδυνο, βλέποντας μια αρκούδα μεγαλύτερη από αυτήν, δεν θα το σκάσει. Τότε θα είστε εσείς οι πρώτοι, και η αρκούδα θα είναι η τελευταία. Ρωτάω, λοιπόν: Τι αποκτά κανείς στην πρώτη περίπτωση και τι αποκτά στην δεύτερη περίπτωση, όταν στηρίζεστε είτε στον λαγό είτε στην αρκούδα; Εάν θεωρείτε ότι ένας λαγός ή μια αρκούδα θα μπορέσουν να σας υπερασπίζουν στην Ζωή, πέφτετε στην ψευδαίσθηση.

Ο λαγός και η αρκούδα είναι τα σύμβολα που εκφράζουν κάποιες εξωτερικές εκδηλώσεις της ανθρώπινης Ζωής. Μπορείτε να ερμηνεύσετε αυτά τα σύμβολα. Στηρίζομαι στον λαγό σημαίνει στηρίζομαι στις ηδονές της ζωής, σ' αυτή την περίπτωση, όπως ο λαγός που το σκάει εμπρός στον παραμικρό κίνδυνο, ο άνθρωπος που προτιμάει τις ηδονές, πέφτει και χάνεται μπροστά και στο παραμικρό βάσανο και στην παραμικρή δοκιμασία. Η πιο εύκολη κατάσταση είναι όταν ένα άτομο αναζητά τις ηδονές και θέλει όλα τα πράγματα στη ζωή του να πηγαίνουν σύμφωνα με τις επιθυμίες του. Όμως τα πόδια της ηδονής είναι μεγάλα, σαν τις πατούσες του λαγού, και η ηδονή το σκάει γρήγορα ακριβώς όπως αυτός ο λαγός. Η αρκούδα εκφράζει την άγρια ζωή που την αποκαλώ "εργασία πάνω στην μαύρη γη". Ωστόσο, τόσο η ζωή των ηδονών όσο και η ζωή της εργασίας πάνω στην μαύρη γη δεν είναι σε θέση να σώσουν τον κόσμο. Αυτός που αφήνεται στις ηδονές, καταστρέφει το στομάχι του αυτός που αφήνεται στην εργασία πάνω στην μαύρη γη, καταστρέφει τα χέρια του. Τι όφελος, λοιπόν, υπάρχει αν καταστρέψει κανείς το στομάχι του ή τα χέρια του; Αυτή είναι η εξωτερική όψη του προβλήματος. Στοχασθείτε πάνω στην εσωτερική όψη, πάνω στο βαθύ νόημα αυτού του προβλήματος.

Στις μέρες μας, όλοι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη μιας αληθινής αντίληψης και μιας πραγματικής κατανόησης αυτής της Ζωής που τους έδωσε ο Θεός. Τι πρέπει να ποθεί ο άνθρωπος; Το να τρώει και να πίνει δεν είναι στόχοι στην Ζωή το σπίτι δεν είναι στόχος στην Ζωή ο πλούτος δεν είναι στόχος στην Ζωή. Τότε, λοιπόν, ποιό είναι το εσωτερικό νόημα της Ζωής; Εάν στις τωρινές συνθήκες θέλετε να επιλύσετε ένα μόνο από τα μεγάλα προβλήματα της Ζωής, πριν από όλα θα πρέπει να ξέρετε ποιό είναι το νόημα της ενωμένης Ζωής. Ορισμένοι λένε: "Μπορούμε να μη φαμε και να μη πιούμε;" Μην συζητάτε αυτό το πρόβλημα. Το να φας και να πιεις δεν είναι παρά μόνον οι συνθήκες για να διατηρήσεις την Ζωή, και οι συνθήκες βρίσκονται έξω από μας, άρα δεν θα πρέπει να μιλάμε γι' αυτές. Κάθε πράγμα που βρίσκεται έξω από μας, δεν θα μας είναι χρήσιμο. Στοχασθείτε πάνω σ' αυτή την σκέψη μέχρι να σας φανεί καθαρή.

Φανταστείτε έναν άνθρωπο που έχει εκατό κιλά σιτάρι στην αποθήκη του, αλλά τα κρατάει κλειδωμένα, δεν τα χρησιμοποιεί, δεν τα αλέθει για να κάνει ψωμί, ενώ ο ίδιος νηστεύει κι αντέχει στην πείνα βεβαιώνοντας: "Αυτό το σιτάρι μπορώ να το φυλάξω για τις μέρες της μεγάλης συμφοράς, ας μείνει στην αποθήκη, δεν θα το φαω καθόλου." Ταυτόχρονα ένας άλλος άνθρωπος δεν έχει παρά ένα μόνο κιλό σιτάρι στην αποθήκη του, αλλά το παίρνει, το αλέθει στον μύλο, έπειτα το ψήνει και το τρώει με ευχαρίστηση λέγοντας: "Θα φαω αυτό που θα μου δώσει ο Θεός." Σας ερωτώ, λοιπόν: Σε ποιόν βρίσκεται η ισχύς, σ' αυτόν που δεν έχει παρά ένα μονάχα κιλό σιτάρι και το χρησιμοποιεί για να φαει, ή σ' αυτόν που έχει εκατό κιλά σιτάρι, αλλά τα βάζει στην αποθήκη του και δεν τα τρώει καθόλου; - Βεβαίως σ' αυτόν που έχει μονάχα ένα κιλό και το τρώει.

Κάποιος λέει: "Θέλω να γίνω στο μέλλον ένας επιστήμονας, ένας άγιος." - Αυτά είναι μωρολογίες. Είναι ο άνθρωπος που έχει εκατό κιλά σιτάρι στην αποθήκη του και που υφίσταται την πείνα. Η δύναμη του ανθρώπου συνίσταται σ' αυτό που αποκτά ανά πάσα στιγμή καθώς και σ' αυτό που έχει μέσα στη συνειδητότητα του. Ο Θεός εκδηλώνεται μέσα στην συνειδητότητα κάθε ανθρώπου. Εκτός του ανθρώπου, εκτός του πνεύματος του, Θεός δεν υπάρχει. Ακόμα κι αν υπήρχε ο Θεός εκτός της λογικής μας δεν θα τον γνωρίζαμε, δεν θα ξέραμε ποιος και πώς είναι αυτός ο Θεός. Δεν γνωρίζουμε περί του Θεού παρά μονάχα το ότι εκδηλώνεται εντός της συνειδητότητάς μας, μέσα στο πνεύμα μας, μέσα στην ψυχή μας.

Λέτε συχνά: "Ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα." Είναι αλήθεια ότι ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα, αλλά τούτο εξαρτάται από τις δυνατότητες και τις ικανότητες που είναι έμφυτες ή που έχουν τεθεί μέσα σας. Φανταστείτε πως είστε μπροστά σ' ένα πηγάδι κρατώντας στα χέρια σας έναν κουβά δεμένο μ' ένα λεπτό σκοινί που δεν μπορεί να κρατήσει παρά μονάχα ένα βάρος δέκα κιλών. Είμαι ένας άνθρωπος δυνατός και μπορώ να τραβήξω με το σκοινί μου όχι μονάχα δέκα κιλά, αλλά εκατό κιλά, και κοιτάζω το τι κάνετε. Κατεβάζετε τον κουβά σας δεμένο μ' ένα λεπτό σκοινί και δεν τραβάτε παρά μονάχα δέκα λίτρα νερό. Το σκοινί είναι ένα συνειδητό ον, ζωντανό, και εκφράζει την δυσαρέσκεια του γι' αυτή τη μικρή ποσότητα και λέει: "Δεν μπορώ κι εγώ επίσης να τραβήξω εκατό κιλά;" Απαντώ: Δοκιμάστε. Παίρνετε έναν άλλον κουβά που μπορεί να χωρέσει εκατό λίτρα νερό, τον δένετε με το σκοινί σας και τον κατεβάζετε στο πηγάδι. Τραβάτε τον κουβά, αλλά το σκοινί σπάζει κι ο κουβάς μένει στον πάτο του πηγαδιού. Εκπλήσσεστε μ' αυτό που σας συμβαίνει και λέτε: "Δεν μπόρεσε ο Θεός να τραβήξει μ' αυτό το σκοινί εκατό λίτρα νερό;" - Μ' αυτό το σκοινί ο Θεός δεν μπορεί να τραβήξει εκατό λίτρα νερό, δεν μπορεί να τραβήξει παρά μονάχα δέκα λίτρα. Αν πιστεύετε πως με αυτό το λεπτό σκοινί μπορείτε να τραβήξετε εκατό λίτρα νερό, τούτο δείχνει πως υπάρχει ένα εσφαλμένο λογικό συμπέρασμα μέσα στην συνειδητότητά σας. Όταν λέτε ότι ο Θεός είναι πανταχού παρών, τούτο υπονοεί τον Θεό στην συνολική μονάδα του, κι όχι τον Θεό μέσα σε κάθε ένα από τα κομμάτια του. Μέσα σε κάθε μέρος, μέσα σε κάθε άνθρωπο, ο Θεός είναι δυνατός στο μέτρο όπου ο άνθρωπος μπορεί να τον αποδεχτεί, να τον καταλάβει και να τον εκδηλώσει.

Κατά συνέπεια, ο έλλογος άνθρωπος χρειάζεται μια κάποια χρονική περίοδο για να πραγματοποιήσει μια εργασία που βρίσκεται υπεράνω των δυνάμεων του και των δυνατοτήτων του. Θα πρέπει να κατεβάσει τον κουβά δέκα φορές μέσα στο πηγάδι για ν' αντλήσει από εκεί εκατό λίτρα νερό. Κι αν θέλει να κάνει όλη αυτή την εργασία γρήγορα και σε μια μόνο φορά, θα πρέπει ν' αναζητήσει έναν άλλο τρόπο. Διαφορετικά το σκοινί θα σπάσει.

Συχνά, οι άνθρωποι κάνουν λάθη στην ζωή τους, γιατί θέλουν να κάνουν γρήγορα και είναι ανυπόμονοι. Κάποιος ρωτάει: "Γιατί ο Θεός δεν μου δίνει πλούτη; Γιατί δεν με κάνει πλούσιο;" - Το σκοινί σου είναι αδύνατο. Από μόνος του ο Θεός μπορεί να τραβήξει εκατομμύρια και δισεκατομμύρια λίτρα νερού, αλλά το σκοινί της συνειδητότητάς σας είναι τόσο λεπτό, ώστε, αν κατέβετε στο πηγάδι για να πάρετε από εκεί μια ποσότητα μεγαλύτερη από δέκα κιλά, θα σπάσει.

Τότε έρχεται η δεύτερη διεργασία• αναρωτιέστε αν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα. - Υπάρχει άλλη διέξοδος. Αυτό για το οποίο σας ομιλώ, είναι μια φιλοσοφία που είναι εφαρμόσιμη στην τωρινή ζωή, στην τωρινή σας συνειδητότητά με την οποία υπάρχετε τώρα. Η διέξοδος από αυτή την δυσκολία είναι η ακόλουθη: Ο έλλογος άνθρωπος παίρνει τότε δέκα λεπτά σκοινιά, τα πλέκει και φτιάχνει ένα στερεό σκοινί στο οποίο κρεμάει έναν μεγάλο κουβά που τον κατεβάζει στο πηγάδι και, τελικά, αντλεί εκατό λίτρα νερό. Τα αποτελέσματα θα είναι, άρα, τα ίδια μ' αυτά που έχει στην περίπτωση όπου το αδύνατο σκοινί έπρεπε να κατέβει δέκα φορές στο πηγάδι. Η απόκτηση, όμως, είναι διαφορετική. Όταν κάνετε αυτή την εργασία εντελώς μόνοι, η χαρά σας θα είναι πολύ μεγαλύτερη από την χαρά που θα νοιώσετε όταν χρησιμοποιήσετε την βοήθεια κάποιου άλλου. Όλα τα σκοινιά που συμμετέχουν στην άντληση του νερού είναι συνειδητά, έλλογα, και να γιατί κάθε ένα από αυτά θα ζητήσει το μέρος του - τον καρπό της πραγματοποιηθείσας εργασίας. Αφού τραβήξετε το νερό, θα θέλετε σίγουρα και να φυλάξετε όλη την ποσότητα του νερού για τον εαυτό σας, αλλά τα σκοινιά θα τσακωθούν για να πάρουν το μερτικό τους. Ένα σκοινί θα πει: "Αν δεν ήμουν εγώ, δεν θα είχατε κάνει τίποτε." Το δεύτερο σκοινί θα πει επίσης: "Αν δεν ήμουν εγώ εκεί, δεν θα είχατε κάνει τίποτε από μόνοι σας." Τα άλλα σκοινιά θα πουν επίσης το ίδιο πράγμα. - Ναι, όλα αυτά τα σκοινιά συμμετείχαν στην εργασία για να τραβήξετε τα εκατό λίτρα νερού, κανένα, όμως, από αυτά δεν μπορεί να τραβήξει από μόνο του τα εκατό λίτρα. Τούτο σημαίνει ότι τα δέκα σκοινιά από κοινού και το μοναδικό σκοινί που εργάστηκε εντελώς μόνο, θα έχουν το ίδιο κέρδος, στην πρώτη, όμως, περίπτωση το κέρδος θα διαιρεθεί δια δέκα, άρα κάθε σκοινί θα έχει τα δέκα του λίτρα νερό.

Τώρα λέτε: "Ας συγκεντρώσουμε πολλούς ανθρώπους για να κάνουμε μια κάποια εργασία: Ν' αντλήσουμε νερό ή να καλλιεργήσουμε τον αγρό." - Ο καθένας θα λάβει όσα αποκτήματα θα ελάμβανε αν εργαζόταν εντελώς μόνος για την ίδια χρονική περίοδο. Ρωτάω: Στην πραγματικότητα, υπάρχει ένα κάποιο απόκτημα κατά την κοινή εργασία; - Ναι, υπάρχει. Το πραγματικό κέρδος έγκειται στην ενθάρρυνση που δίνετε ο ένας στον άλλον. Όλοι εσείς, θα είστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, θα εργάζεστε με ζήλο και θα γυρνάτε σπίτι σας τραγουδώντας. Θα υπάρχει, άρα, αυτό το μικρό πλεόνασμα που θα προστεθεί στο κέρδος. Αν είσαι μόνος στην εργασία σου, θα έχεις μια μέρα μέσα την σιγή. Να γιατί οι καλοί άνθρωποι πρέπει να εργάζονται από κοινού, κάποιοι άνθρωποι μέσα σε μια ομάδα. Κι όταν εργάζονται οι κακοί άνθρωποι, θα έπρεπε να εργάζονται ο καθένας μόνος, για να μην υπάρχουν επιπλοκές. Κάποιος λέει: "Θέλω να εργασθώ εντελώς μόνος." Καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι γύρω από αυτόν είναι κακοί και αυτός είναι επίσης κακός. Όταν συμβεί να θέλει όλος ο κόσμος να εργάζεται ο καθένας μόνος του, τούτο σημαίνει πως υπάρχει κάτι το κακό στις σχέσεις τους, πως δεν υπάρχει αρμονία. Τούτο υποδεικνύει ότι οι συλλήψεις αυτών εδώ των ανθρώπων δεν είναι ορθές.

Συχνά, στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων υπάρχουν κριτικές, λένε ότι ο τάδε ή η τάδε δεν έχουν ευτυχισμένη ζωή, ότι δεν διάγουν μια ζωή σύμφωνα με τον Θεό. Ρωτάω τότε, ποιό είναι το μέτρο για να καταλάβουμε τι είναι καλό μέσα στον κόσμο και τι είναι κακό, ποιά εργασία γίνεται σύμφωνα με τον Θεό και ποιά εργασία δεν γίνεται. Λέω: Κανείς δεν μπορεί να εκπληρώσει μια εργασία σύμφωνα με τον Θεό. Γιατί; - Ο άνθρωπος δεν εκπληρώνει εντελώς μόνος την εργασία του. Όταν εργάζεσαι, πες απλά: "Κύριε, κάνε αυτή την εργασία έτσι όπως την καταλαβαίνεις εσύ!" Γιατί; - Κάθε εργασία που κάνει ο Θεός, είναι πολύ καλή. Κι έπειτα πες: "Κύριε, τώρα θα 'μαι εγώ αυτός που θα κάνει μέσα σου την εργασία μου. Και από την στιγμή που θα τελειώσω την εργασία μου μέσα σου, θα πεις την γνώμη σου." Όταν κάνω μια εργασία δική μου, δεν την εκτιμώ, αφήνω τον Θεό να πει πως έγινε. Όταν πρόκειται για τις υποθέσεις του Θεού, δεν έχω παρά μια μονάχα γνώμη, κι όχι δυο, και τις εκτιμώ λέγοντας: "Οι υποθέσεις του Θεού είναι πάντοτε καλές." Μπορεί όλοι οι φιλόσοφοι και όλοι οι επιστήμονες του κόσμου να θέλουν να συνενωθούν για να με μεταπείσουν, αλλά δεν θα το κατορθώσουν. Ξέρω πως όλες οι υποθέσεις του Θεού είναι καλές. Όποια κι αν είναι η πορεία σας για να αναλύσετε τις υποθέσεις σας, όποια όψη κι αν έχουν, επιβεβαιώνω: "Οι υποθέσεις του Θεού είναι τέλειες." Αυτό που είναι έλλογο εντός του ανθρώπου, η Θεία αρχή εντός του, μπορεί να αποφανθεί σχετικά με τις υποθέσεις του Θεού, ενώ ο Θεός είναι αυτός που θα αποφανθεί για τις υποθέσεις του ανθρώπου. Αν θέλετε να ξέρετε τι μπορώ να κάνω, ρωτήστε τον Θεό και όχι εμένα, ούτε και τους άλλους ανθρώπους. Κατά συνέπεια, μην στέκεστε πάνω στο τι μπορούν να σκέφτονται οι άνθρωποι για σας• αυτό που είναι σημαντικό, είναι να ξέρετε τι σκέφτεται ο Θεός για σας. Αυτός είναι ο νόμος: Εάν κρίνετε μόνοι σας τον εαυτό σας, δηλαδή, εάν ο Θεός εντός σας αποφανθεί για τις υποθέσεις σας, θα είστε μακάριοι.

Σήμερα, πολλοί είναι αυτοί που έχουν μια κάποια φιλοσοφία και κάποιες πεποιθήσεις και, για να ικανοποιήσουν την κοινωνία, λένε: "Θα βγούμε ενώπιον του κόσμου για να τον κάνουμε να καταλάβει τι είμαστε." Ρωτάω: Επί τόσα χρόνια, τι το καινούργιο έχει πει ο κόσμος σχετικά με τους καλούς ανθρώπους; Όχι, μονάχα ο Θεός είναι αυτός που έχει το δικαίωμα να αποφαίνεται σχετικά με τις συμπεριφορές των ανθρώπων, και ο έλλογος άνθρωπος έχει το δικαίωμα να αποφαίνεται για τις υποθέσεις του Θεού. Γιατί; - Γιατί στις υποθέσεις του Θεού ο άνθρωπος δεν δεσμεύεται προσωπικά, ενώ στις ανθρώπινες υποθέσεις συμμετέχει η προσωπικότητα. Όταν έχει λεχθεί ότι θα κριθούμε, τούτο υπονοεί ότι αποκλειστικά ο Θεός είναι αυτός που έχει το δικαίωμα να αποφανθεί για τις πράξεις μας, για την ζωή μας, και για κάθε τι που κάνουμε γι' αυτόν. Δεν ανησυχώ, συνεπώς, για το τι θα πω εγώ για τις υποθέσεις του Θεού, ακριβώς όπως δεν ανησυχώ και για το τι θα πει ο Θεός για την εργασία μου. Έχω μονάχα μια γνώμη για τις υποθέσεις του Θεού. Γι' αυτό το λόγο μπορώ να συμπεράνω ότι ο Θεός θα αποφανθεί για μένα κατά τον ίδιο τρόπο. Αν έρθει μέσα σας η αμφιβολία, θα πείτε: "Ο Θεός μπορεί να αποφανθεί διαφορετικά για μας." - Ναι, αν ο Θεός έχει μια άλλη γνώμη για σας, τούτο θα σημαίνει πως εσείς είχατε αυτή τη στάση, έχοντας δυο διαφορετικές γνώμες γι' αυτόν. Ο νόμος είναι πάντα ο ίδιος.

Λέω: Κατ' αρχήν, πρέπει να εγκαταστήσετε εντός σας τις έννοιες σας που ανήκουν στο αρχέτυπο και αφορούν αυτό που κάνει ο Θεός μέσα στην ψυχή σας. Το μεγαλείο της ψυχής, το μεγαλείο της ιδιοφυίας, αυτού ο οποίος έχει ταλέντα, αυτού που είναι ικανός να δρα καλά και αυτού που είναι ενάρετος, έγκειται στο εξής: Θα πρέπει να συνειδητοποιήσει το γεγονός πως κάθε τι που συντελείται στο εσωτερικό του ανά πάσα στιγμή, οφείλεται στον Θεό που εργάζεται εκεί. Ο Ιησούς λέει: "Ο Πατέρας μου εργάζεται". - Πού, λοιπόν; - Εντός μου: Μέσα στην ψυχή μου, μέσα στην συνειδητότητά μου, μέσα στην καρδιά μου, μέσα στην νοημοσύνη μου - εργάζεται σε διαφορετικούς τόπους. Και λόγω αυτής της εργασίας όλοι οι άνθρωποι έχουν έναν πόθο να κάνουν το καλό για τον άλλον. Πολλοί άνθρωποι ρωτούν: "Τι πρέπει να κάνουμε τώρα;" Υπάρχει ένας έξοχος νόμος σύμφωνα με τον οποίον θα δεν μπορείτε να κάνετε το παραμικρό καλό αν δεν αγαπάτε τον Θεό. Το πρώτο πράγμα που είναι σημαντικό για σας, άρα, είναι ν' αγαπάτε τον Θεό. Αν κατορθώσετε να τον αγαπήσετε, θα εκδηλωθεί για σας και τότε η αγάπη σας θα ενωθεί με την δική του Αγάπη.

Τώρα, θα' σας δώσω τον ακόλουθο κανόνα: Να εργάζεσθε με τους θετικούς νόμους της Σοφίας και με τις θετικές μεθόδους της Αγάπης! Μέχρι τώρα, είχατε αρνητικά αποτελέσματα στην εργασία σας γιατί είχατε εργαστεί με τους αρνητικούς νόμους της Σοφίας και με τις αρνητικές μεθόδους της Αγάπης. Μέσα στους κόλπους της Θείας Αγάπης δεν υπάρχουν νόμοι. Η Αγάπη είναι στην ουσία της ένας νόμος. Δεν υπάρχει άλλος νόμος που να μπορεί να περιορίσει την Αγάπη. Αν θέλετε να ζήσετε σύμφωνα με κάποιους νόμους που ισχυρίζονται πως προέρχονται από την Αγάπη, θα κάνετε πολλά λάθη και θα έχετε ψευδαισθήσεις. Η Αγάπη περιέχει μεθόδους κι αυτές είναι οι καλύτερες μέθοδοι. Κατά συνέπεια, στη ζωή της Σοφίας υπάρχουν νόμοι, ενώ στην ζωή της Αγάπης υπάρχουν μέθοδοι. Τώρα, θ' αρχίσει κανείς με ατέλειωτες ερωτήσεις: Ποιοί είναι αυτοί οι νόμοι της Σοφίας κι αυτές οι μέθοδοι της Αγάπης; Είναι εγγεγραμμένοι μέσα στην ψυχή μας: Ψάξτε τους εκεί και θα τους βρείτε. Αν μου θέσετε αυτό το ερώτημα, θα υποθέσω ότι έχετε ένα κιλό σιτάρι στην αποθήκη σας και ότι έχετε αρχίσει ήδη να το τρώτε, αλλά ότι θέλετε να κερδίσετε εκατό κιλά. Αν ποθείτε αυτά τα εκατό κιλά, τότε θα είστε απ' αυτούς που αντέχουν την πείνα. Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι νηστεύουν πολύ. Ερωτώ: Τι κερδίζει ο Θεός από την νηστεία σας; Χάνει. Κι όταν τρώτε υπερβολικά; Και πάλι χάνει. Αν τρώτε με μέτρο, κάνετε τότε την εργασία του Θεού. Αν τρώτε και ευχαριστείτε για την τροφή, και ο Θεός επίσης θα είναι ευτυχισμένος από σας. Αν τρώτε πέρα από το μέτρο, θα βασανίζετε τον εαυτό σας, και ο Θεός μέσα σας θα βασανίζεται επίσης. Όταν λέτε: "Ξεράθηκε ο λαιμός μου". Ο Θεός σας απαντά: "Σας έδωσα πολύ νερό, πιείτε από το πιο καθαρό νερό, προκειμένου να μην ξεραθεί ο λαιμός σας!"

Θα σας δώσω έναν νόμο με δυο μεθόδους εφαρμογής: Η μια είναι αρνητική, η άλλη είναι θετική. Φανταστείτε ότι ένας μεθυσμένος στέκεται μπροστά σας, κι είναι μέθυσος από τότε που γεννήθηκε. Επιθυμείτε να τον κάνετε να περπατήσει στον ευθύ δρόμο και του λέτε: "Μην πίνεις κρασί!" Σας απαντά: "Δεν μπορώ να μην πιω κρασί. Είμαι αδύναμος απ' την μητέρα μου και τον πατέρα μου. Δεν είναι εύκολο να απαρνηθώ ξαφνικά το ποτό." Και συνεχίζει να πίνει. Σ' αυτή την περίπτωση, έχετε χρησιμοποιήσει την αρνητική μέθοδο. Κι έπειτα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την θετική μέθοδο σε σχέση με αυτόν τον άνθρωπο λέγοντας του: "Πιες το πιο καθαρό νερό, το νέκταρ που υπάρχει στον κόσμο!" Κι αυτή είναι η μέθοδος που θα βοηθήσει αυτόν τον μέθυσο. Μην του πείτε να μην πίνει πια κρασί, πείτε του απλά να πιει το πιο καθαρό νερό, το νέκταρ μέσα στον κόσμο. Αν βρει αυτό το νερό για να το πιει, δεν θα σκεφτεί ποτέ πια το κρασί. Συχνά λέτε: "Δεν πρέπει να έχετε μίσος!" Αυτή, λοιπόν, είναι η αρνητική μέθοδος στον κόσμο. Είναι ακριβώς αυτό που είχατε πει στον μέθυσο, να μην πίνει κρασί. Τι μπορείτε ν' αποκτήσετε μ' αυτήν την μέθοδο; - Τίποτε, δηλαδή δίνει αρνητικά αποτελέσματα. Εφαρμόστε την θετική μέθοδο στην ζωή σας. Μην λέτε πως δεν πρέπει να μισείτε. Βάλτε μέσα στην ψυχή σας την ωραιότερη Αγάπη που έχουν εφαρμόσει πάνω στην Γη οι πιο υψηλές και πιο ευγενείς ψυχές.

Λέτε: "Πρέπει να έχουμε πίστη!" - Όχι, εφαρμόστε την πίστη! Εφαρμόστε τον υψηλό και ευγενή νόμο μέσα στον οποίον ζούσαν όλοι οι άγιοι και όλοι οι καλοί κι ενάρετοι άνθρωποι, αυτή την πίστη που μετακινεί δάση και βουνά. Εφαρμόστε αυτή την πανίσχυρη πίστη, πηγαίνετε μαζί της κοντά σ' ένα βουνό και πείτε: "Πήγαινε!" Αν πείτε στο όρος Βίτοσα να μετακινηθεί, πηγαίνετε προς αυτό. Στην αρχή, θα έχετε την εντύπωση πως δεν θα μετακινηθεί καθόλου, αλλά όταν θα βρεθείτε πολύ κοντά του, θα βρείτε πως μετατοπίστηκε λίγο. Έχετε κάνει ένα τέτοιο πείραμα για να εξακριβώσετε την ισχύ της πίστης σας και της σκέψης σας; Στην ουσία, το μεγαλύτερο όρος είναι ο άνθρωπος που πρέπει να μετατοπισθεί. Αν μετατοπισθώ, θα μετατοπισθεί επίσης και η Βίτοσα. Εάν δεν μετατοπισθεί η Βίτοσα, τούτο θα σημαίνει πως είμαι ένας άνθρωπος νεκρός. Ο έλλογος ζωντανός άνθρωπος μετατοπίζεται συνεχώς. Σ' αυτή την περίπτωση η Βίτοσα είμαι εγώ!

Εάν με ακούτε κατά γράμμα, θα έχετε ένα αποτέλεσμα- αν ακούτε την ουσία των πραγμάτων, θα έχετε ένα αποτέλεσμα εντελώς διαφορετικό. Αν η πίστη σας και η σκέψη σας είναι ισχυρές, θα εξακριβώσετε αυτόν τον νόμο και θα δείτε ότι η Βίτοσα μετατοπίστηκε. Αν δεν μετατοπιστεί, το μόνο αίτιο γι' αυτό θα είναι η αδύναμη πίστη σας. Αν δεν μετατοπιστεί η Βίτοσα, τούτο θα σημαίνει ότι το σκοινί που κατεβάζετε μέσα το πηγάδι, είναι λεπτό και ελάχιστα σταθερό. Τούτο δεν σημαίνει ότι ο Θεός είναι αδύναμος, τούτο σημαίνει ότι το σκοινί σας δεν είναι στερεό. Και γι' αυτόν τον λόγο θα βρείτε ένα στερεό και ανθεκτικό σκοινί που δεν θα σπάσει μέσα στο πηγάδι προκειμένου να μετατοπιστεί η Βίτοσα. Αν έχετε αυτή την πίστη, θα κατορθώσετε όχι μονάχα να μετατοπίσετε την Βίτοσα, αλλά θα κάνετε τον ήλιο να ανατείλει από την δύση και όχι από την ανατολή, όπως γινόταν ως τώρα. Αν ο ήλιος ανατείλει από την δύση, η τάξη μέσα στον κόσμο δεν διαταραχτεί. Αντίθετα, ο κόσμος θα είναι καλύτερος και πιο αρμονικός. Ποιά φιλοσοφία εμπεριέχεται στο γεγονός ότι ο ήλιος ανατέλλει από την ανατολή και δύει στην δύση; Αν η ανατολή είναι το σύμβολο παντός καλού μέσα στον κόσμο, ενώ η δύση είναι το σύμβολο αυτού που είναι κακό μέσα στον κόσμο, τότε, λοιπόν, ποιά υπήρξε η συμβολή του ήλιου ως τώρα, όταν ανέτελλε από την πλευρά του καλού για να δύσει από την πλευρά του κακού; Τώρα, δεν θα είναι καλύτερα να ανατέλλει ο ήλιος από την δύση για να δύσει στην ανατολή; Κατ' αυτόν εδώ τον τρόπο θα οδηγήσει τον κόσμο από το κακό προς το καλό. Πού είναι ο άνθρωπος που μπορεί να κάνει τον ήλιο να ανατείλει στην δύση;

Όταν σας μιλάω κατ' αυτόν τον τρόπο, αν με ακούτε κατά γράμμα, θα πείτε: "Είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο στον φυσικό κόσμο; - Οι φυσικές εκδηλώσεις είναι η ανάκλαση ή η αντήχηση των εκδηλώσεων που υπάρχουν μέσα στον λεπτό, αόρατο, πνευματικό κόσμο. Όταν ο Ιησούς λέει ότι η δυνατή πίστη είναι ικανή να μετατοπίζει βουνά, μέσα σ' αυτό είναι που κρύβεται η ουσία της πίστης. Το όρος Βίτοσα υπάρχει επίσης και στον λεπτό κόσμο. Αν η θέση της Βίτοσα ή οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου αλλάξει μέσα στον λεπτό κόσμο, θ' αλλάξει επίσης την θέση των σκιών του. Αλλά, αν σχεδιάζει κανείς να μετατοπίσει την σκιά ενός αντικειμένου, τούτο είναι μια δύσκολη εργασία. Η σκιά μπορεί ίσως να μετατοπιστεί σύμφωνα μ' έναν άλλο νόμο. Μονάχα ο ήλιος μπορεί να μετατοπίσει την σκιά των αντικειμένων. Ωστόσο, αν καταλάβω τον νόμο, θα μπορέσω να σηκώσω το χέρι και να μετατοπίσω την σκιά εκεί που θέλω. Αν καταφέρετε να σηκώσετε την Βίτοσα, θα μπορέσετε να βάλετε την σκιά της όπου θέλετε.

Έτσι, λοιπόν, αυτό που απαιτείται από σας, είναι η εφαρμογή. Απαιτείται από σας μια εσωτερική και βαθιά σκέψη. Αν φτάσετε σ' αυτή την σκέψη, σε μια μέρα, ένα λεπτό, θα μπορείτε να ολοκληρώσετε την εξέλιξη σας. Λέτε: "Όταν θα έχει ολοκληρώσει κανείς την εξέλιξη του, τι θα συμβεί λοιπόν;" - Θα επιστρέψετε στην Γη για να εργαστείτε προς όφελος των άλλων ανθρώπων. Κι αν έχετε σαράντα μέρες για να θερίσετε τους αγρούς σας, θα το κάνετε μονάχα σε μια μέρα, κι όλες τις άλλες τριάντα εννιά μέρες θα τις χρησιμοποιήσετε για να βοηθήσετε τους πλησίον σας. Μια μέρα, θα πάτε να εργασθείτε προς όφελος του Ιβάν, την άλλη μέρα προς όφελος του Δραγάν, την τρίτη μέρα προς όφελος του Στογιάν. Θα πάτε στον Ιβάν και θα του πείτε: "Ιβάν, θέρισες το σιτάρι σου;" - "Όχι ακόμα." - "Έλα, θα σε βοηθήσω." Μέσα σε μια ημέρα θα του κάνετε την εργασία, κι έπειτα θα πάτε στον Δραγάν. "Δραγάν, τέλειωσες την εργασία σου;" - "Όχι." - "Έλα να την τελειώσουμε μαζί!" Και οι δυο θ' αρχίσετε με θάρρος την εργασία, και από το πρωί ως το βράδυ θα την τελειώσετε όλη. Την τρίτη μέρα θα πάτε στον Στογιάν και θα τον βοηθήσετε κι αυτόν επίσης. Μέσα σ' αυτές τις τριάντα εννέα ημέρες θα κάνετε την εργασία όλου του κόσμου. Κι αυτοί θα γίνουν τέλειοι και θα βοηθήσουν κατά τον ίδιο τρόπο και τους άλλους ανθρώπους. Αυτή είναι η εργασία που απαιτείται από όλους σας, τόσο σ' αυτόν εδώ τον κόσμο όσο και στον άλλο κόσμο. Ορισμένοι υποθέτουν ότι, όταν πάει κανείς στον άλλο κόσμο, θα γίνει δεκτός με στεφάνια και τραγούδια, ότι θα κάτσει κοντά στους αγγέλους για να παίζει κιθάρα. Όχι, κι εκεί επίσης σας περιμένει εργασία!

Πολλοί άνθρωποι ισχυρίζονται πως έχουν ήδη ολοκληρώσει την εξέλιξη τους κι ότι ο Θεός Σαβαώθ τους μιλάει κατ' ευθείαν, κλπ. Έχουν τελειώσει την εξέλιξη τους, αλλά δεν μπορούν να τραβήξουν δέκα λίτρα νερό από το πηγάδι. Ο Θεός Σαβαώθ τους μίλησε, αλλά κανείς δεν θέλει να τους δώσει ψωμί. Πώς είναι, άρα, δυνατόν; Μην τρέφετε ψευδαισθήσεις! Πρόκειται για ψέμα και ψευδαίσθηση. Είναι, άρα, η κατάσταση του μεθυσμένου ανθρώπου που ήπιε και λέει: "Ξέρετε ποιος είμαι εγώ;" Μπουμ! - Σπάει το παράθυρο. Για να απολυτρωθεί από όλες αυτές τις καταστάσεις, ο άνθρωπος θα πρέπει να φτάσει στην Αλήθεια που θα τον καταστήσει ελεύθερο. Δεν γνωρίζετε ακόμα τι είναι αυτή η Ελευθερία! Η Αγία Γραφή λέει: "Να μην είστε σκλάβοι των ανθρώπων!" Να μην είστε σκλάβοι κάποιων πεποιθήσεων που δημιουργούν ψευδαισθήσεις. Να δοξάζετε τον Θεό και να είστε ελεύθεροι! Αυτός που διεκδικεί την ελευθερία, θα πρέπει να απελευθερώσει τους ανθρώπους.

Συχνά, δίνετε υπερβολική προσοχή στις αρνητικές εκδηλώσεις της Ζωής. Στην ουσία, η Ζωή έχει αρνητικές όψεις που είναι το αποτέλεσμα του κάρμα, του νόμου του αιτίου και του αποτελέσματος των πραγμάτων. Το κάρμα υπονοεί και το πεπρωμένο, αλλά οι άνθρωποι θα πρέπει να απελευθερωθούν απ' αυτό το πεπρωμένο. Ο Θεός λέει: "Θα απαλείψω τις αμαρτίες σας, θα απαλείψω την περασμένη σας ζωή, τα εγκλήματα σας, δεν θα μείνει απ' αυτά παρά μονάχα μια ανάμνηση! Κι έπειτα θα φροντίσω να ξαναμπώ μέσα σας." Λοιπόν, το πρώτο πράγμα: Για να πραγματώσετε την Ζωή στην θετική της όψη, χρειάζεστε Ελευθερία. Λέτε: "Τι θα πρέπει να κάνουμε στον κόσμο;" Θα το ξέρετε όταν έξω από σας δεν υπάρχει ο κόσμος. Ο Θεός που υπάρχει μέσα μου, αυτός είναι που είναι ο δημιουργός του κόσμου και γι' αυτόν τον λόγο δεν πρέπει να αναζητώ τον κόσμο έξω από εμένα. Ο Θεός που δημιούργησε τον κόσμο, είναι ο μόνος που γνωρίζει τα αληθινά μέσα και τις αληθινές μεθόδους για την διόρθωση του. Κατά συνέπεια, δεν πρέπει ν' ανησυχώ για τον κόσμο και για την σωτηρία του. Η σωτηρία των ανθρώπων και η σωτηρία όλου του κόσμου δεν είναι δική μου υπόθεση. Μονάχα ο Παντοδύναμος μπορεί να διορθώσει και να σώσει τον κόσμο.

Οι άνθρωποι θέτουν το ερώτημα: "Ποιες θα είναι οι συνέπειες της ζωής μας;" - Αν έχετε ζήσει με αρνητικές μεθόδους της Ζωής, θα έχετε, λοιπόν, αρνητικές συνέπειες. Αν σ' όλη σας την ζωή υποφέρατε δίχως τίποτε να καταλάβετε γι' αυτά τα βάσανα, κι αυτό θα είναι επίσης τα αποτελέσματα της ζωής σας. Ένας άνθρωπος νήστεψε δέκα μέρες και λέει: "Βασανίστηκα μ' αυτή τη νηστεία και δεν κατάλαβα τίποτε." - Ναι, αν νηστέψατε κι αν αυτό ήταν μονάχα ένα μαρτύριο για σας, δίχως να μάθετε το ο,τιδήποτε, αυτή η νηστεία δεν έγινε σωστά. Η νηστεία δεν είναι κάτι το κακό, είναι αναγκαία, με την προϋπόθεση, όμως, ότι την χρησιμοποιούμε κατά τρόπο έλλογο κι ότι καταλήγει σε καλά αποτελέσματα. Το νόημα της Ζωής δεν είναι η νηστεία, αλλά αυτή η νηστεία είναι απαραίτητη ως μια ενσυνείδητη εμπειρία. Κι ο Ιησούς επίσης νήστεψε σαράντα ημέρες. Πήγε στην έρημο όπου πέρασε σαράντα ημέρες νηστεύοντας και προσευχόμενος. Αφού ολοκλήρωσε αυτή την εμπειρία, ο Ιησούς πέτυχε μια μεγάλη διείσδυση. Επιστρέφοντας στους μαθητές του, τούτοι εδώ τον ρώτησαν: "Τι πρέπει να κάνουμε τώρα;" Κι ο Ιησούς τους απάντησε: "Δεν ζει ο άνθρωπος μονάχα με ψωμί, αλλά κι επίσης με κάθε λόγο που προέρχεται από τον Θεό." Τούτο σημαίνει πως υπάρχει μια άλλη μέθοδος για να τρεφόμαστε. Η νηστεία υποδεικνύει ότι ο άνθρωπος μπορεί να τραφεί με έναν άλλο τρόπο - με τον λόγο του θεού. Η νέα Ζωή συνίσταται σ' αυτήν την μέθοδο του τρέφεσθαι.

θα κάνω έναν παραλληλισμό μεταξύ της διατροφής κατά την αρχαία μέθοδο και της διατροφής σύμφωνα με την νέα μέθοδο. Ας πάρουμε έναν πλούσιο άνθρωπο, έναν καλοφαγά που του αρέσει το κρέας. Το μεσημέρι κάθεται στο τραπέζι κι αμέσως του βάζουν μπροστά ψητά κοτόπουλα, πάπιες, χήνες, διάφορα είδη φρούτων κι άλλα τρόφιμα και ποτά. Και τι δεν έχει φαει στην ζωή του! Βεβαιώνει: "Έτσι πρέπει να ζει κανείς!" Αυτή είναι, λοιπόν, η διατροφή σύμφωνα με την αρχαία μέθοδο. Μια μέρα, όμως, το στομάχι του διαταράσσεται, αρχίζει ν' αδυνατίζει όλο και περισσότερο κι φωνάζει έναν γιατρό για να τον εξετάσει. Κι ο γιατρός λέει: "Από σήμερα όλες οι πάπιες, όλες οι χήνες, όλα τα κοτόπουλα, όλα τα αρνιά, όλα τα γουρούνια, όλες οι πατάτες και όλα τα αχλάδια απαλλάσσονται από τα καθήκοντα τους και θα τρώτε μονάχα μια σούπα ρύζι και επιπλέον δυο κουταλιές τσάι κάθε δυο ώρες. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να θεραπευθείτε." Κι αργότερα, μόλις δει την γυναίκα του να μπαίνει στο δωμάτιο του, της λέει: "Αγάπη μου, τι ώρα είναι; Ήρθε η ώρα για την σούπα;" Είναι ακριβής στην προσπάθεια του να μην παραλείψει την ώρα, γιατί θέλει να σωθεί. Ξέρει ότι η σωτηρία του βρίσκεται μέσα σ' αυτή την σούπα από ρύζι. Όταν έρθουν οι συγγενείς του, τον ρωτούν: "Πώς πάει η υγεία σου;" - "Ευχαριστώ, νοιώθω καλύτερα τώρα. Ο γιατρός μου είπε ότι αν συνεχίσω να τρωω σύμφωνα με την παλαιά μέθοδο, με κοτόπουλα, πάπιες, θα πάω στον άλλο κόσμο. Αυτή είναι, λοιπόν, η νέα μέθοδος διατροφής. Παίρνω την σούπα από ρύζι ως σύμβολο της νέας διατροφής. Αντιπροσωπεύει την αγνή διατροφή, την διατροφή που συνδέεται με τις ιδέες."

Στις μέρες μας, ο άνθρωπος δεν νηστεύει και δεν αυτοπεριορίζεται παρά μονάχα όταν αρρωστήσει. Λέει: "Ο γιατρός με διέταξε να παίρνω κάθε δυο ώρες δυο κουταλιές του τσαγιού σούπα ρύζι." Αυτή δεν είναι μια νέα ευσυνείδητη νηστεία, ούτε μια νέα μέθοδος διατροφής. Αυτός ο άνθρωπος είναι υποχρεωμένος να τρέφεται έτσι. Μην παίρνετε τα όσα σας λέω κατά γράμμα. Μόνον ο υγιής και έλλογος άνθρωπος που έχει καλές ιδέες, μόνον αυτός μπορεί να τρέφεται σύμφωνα με τη νέα μέθοδο. Αν τρώτε σύμφωνα με αυτή την νέα μέθοδο, τούτη εδώ θα εισάγει την ειρήνη και την δύναμη μέσα στην ψυχή σας. Τι μπορείτε να κάνετε σ' αυτόν τον κόσμο, αν δεν έχετε την ειρήνη και την δύναμη; Πολλοί λένε: "Ας είναι μαζί μας ο Θεός!" Αν μιλάει κανείς έτσι, αποκλείει από μόνος του τον Θεό. Ο Κύριος δεν βρίσκεται εκτός μας. Κάποιος λέει: "Έχω να επιλύσω ένα δύσκολο πρόβλημα." Η Αγία Γραφή λέει: "Ο Θεός εργάζεται πάντοτε εντός μας." Και λοιπόν, αν ο Θεός εργάζεται συνεχώς εντός μας, η συνειδητότητά μας πρέπει να αφυπνισθεί προκειμένου να παρατηρήσουμε πώς σκέπτεται ο Θεός εντός μας, πώς νοιώθει και πώς επιλύει τα προβλήματα μας. Όταν έρχεται μια δυσκολία, μην βιάζεστε• αρχίστε να στοχάζεστε και να παρακολουθείτε πώς θα επιλύσει αυτό το πρόβλημα ο Θεός μέσα σας. Και, πριν περάσουν ακόμα πέντε λεπτά, θα δείτε ότι το πρόβλημα θα επιλυθεί. Έπειτα, θα πείτε: Ή επίλυση του προβλήματος μου είναι ορθή και δίκαια. Έχω μονάχα μια γνώμη περί Θεού και αυτή επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά: Όλες οι υποθέσεις του Θεού είναι τέλειες." Λέτε: "Στην θεωρία έτσι είναι, αλλά όχι στην πράξη." - Όχι, και στην πράξη το ίδιο συμβαίνει.

Θα σας δώσω ένα πραγματικό παράδειγμα της ζωής, για να δείτε ότι αυτός που ακούει και εκπληρώνει αυτά που του λεει ο Θεός μέσα από τα τρίσβαθα του εαυτού του, αντιλαμβάνεται πως η θεωρία και η πράξη είναι ένα και το αυτό πράγμα. Δυο αδέλφια τσακώνονταν σχετικά με την κληρονομιά που τους είχε αφήσει ο πατέρας τους. Ο μεγαλύτερος πήρε ένα μέρος που ήταν μεγαλύτερο κι ο μικρότερος το μέρος που ήταν μικρότερο. Επί δεκαπέντε χρόνια τσακώνονταν και οι δυο, μισούσαν ο ένας τον άλλον και δεν ήθελαν να ειδωθούν, ο καθένας δε έλεγε άσχημα λόγια έναντι του άλλου. Μια μέρα, το Θείο αφυπνίσθηκε μέσα στην ψυχή του μεγαλύτερου και του είπε: "Δεν είναι καλά αυτά που κάνεις στον αδελφό σου. Πήγαινε, επανασυμφιλιώσου με τον αδελφό σου, δώσε του ό,τι έχεις κι άρχισε να εργάζεσαι για να κερδίσεις την ζωή σου." Υπάκουσε σ' αυτή την συμβουλή της εσωτερικής φωνής μέσα του και πήγε προς τον αδελφό του. Εκείνη εκεί την ώρα το Θείο άρχισε να μιλάει στην ψυχή του μικρότερου αδελφού κι αυτός μονολόγησε: "Βαρέθηκα αυτόν τον τσακωμό! Επί τόσα χρόνια, τσακώνομαι με τον αδελφό μου! Τι κέρδισα απ' αυτό; Θέλω να πάω να τον δω για να επανασυμφιλιωθούμε και για να του πω ότι θα του δώσω όλα όσα έχω πάρει από τον πατέρα μας. Τα όσα κερδίζω, μου φτάνουν." Αμ έπος, αμ έργον! Πορεύθηκε προς τον αδελφό του, και στον δρόμο συναντήθηκαν. Ο μεγαλύτερος είπε: "Αδελφέ μου, έρχομαι για να επανασυμφιλιωθούμε. Όσα πήρα από τον πατέρα μας, σου τα δίνω. Εγώ θα ζήσω από αυτά που θα κερδίζω εργαζόμενος." - "Αλήθεια; Κι εγώ, από την μεριά μου, αποφάσισα να κάνω το ίδιο πράγμα." - "Ας πάμε, λοιπόν, και οι δυο να εργασθούμε μαζί!" Ενώθηκαν, επανασυμφιλιώθηκαν και άρχισαν να εργάζονται μαζί. Λέω: Να, λοιπόν, ποιά είναι η μέθοδος σύμφωνα με την οποία κι εσείς θα πρέπει να ξεπερνάτε όλες τις δυσκολίες και όλες τις ασυνεννοησίες μέσα σας. Ρωτάω: Πρέπει να διαιρέσουμε το Θείο εντός μας; Πρέπει να τσακωνόμαστε λόγω αυτού; - Όχι, θα πρέπει να καθαγιάζουμε και να φωτίζουμε το όνομα του θεού που ζει εντός μας! Ας βάλουμε τον Θεό σε μια υψηλή θέση μέσα μας, μέσα στη συνειδητότητά μας, προκειμένου να εργάζεται εκεί.

Πολλοί άνθρωποι ενδιαφέρονται και θέλουν να ξέρουν τι είναι η νέα Θεία Διδασκαλία. Η Θεία Διδασκαλία συνίσταται στο εξής: Ν' αφήσουμε τον Θεό να εργάζεται μέσα στην συνειδητότητά μας, και ο Θεός να μας αφήσει να εργασθούμε εντός του. Κάποιος θέτει το ερώτημα: "Πού βρίσκεται η Νέα Διδασκαλία;" - Είναι το γεγονός πως ο Θεός εργάζεται μέσα μου και πως εγώ εργάζομαι μέσα του. Πώς θα το καταλάβετε αυτό; - Μονάχα αφού βιώσετε την Νέα Διδασκαλία. Δεν μπορείτε να ορίσετε τι είναι η Νέα Διδασκαλία, πριν να την βιώσετε. Κάποιος λέει: "Την βίωσα." - Πόσες φορές την βίωσες; Μια μόνον; Στην Θεία Διδασκαλία, οι εμπειρίες είναι συνεχείς και αδιάκοπες. Το Θείο εκδηλώνεται ανά πάσα στιγμή, ακατάπαυστα.

Ιδού λοιπόν, θα σας υπογραμμίσω την διάκριση ανάμεσα σ' αυτό που είναι Θείο κι αυτό που είναι ανθρώπινο. Αυτό που είναι Θείο, εκδηλώνεται και παραμένει στην αιωνιότητα, ενώ αυτό που είναι ανθρώπινο, εκδηλώνεται και δεν υφίσταται παρά μόνο μια μέρα. Άρα, ό,τι εντός μας είναι συνεχές και αιώνιο, είναι Θείο• κι ό,τι έχει ελάχιστη διάρκεια, είναι ανθρώπινο. Μια ευτυχία και μια χαρά που χάνονται γρήγορα, είναι ανθρώπινες, ενώ η ευτυχία και η χαρά που δεν θα χαθούν ποτέ, είναι στην ουσία Θείες. Η καλοσύνη που εκδηλώθηκε και που δεν διάρκεσε, είναι ανθρώπινη• μια καλοσύνη που εκδηλώνεται και υφίσταται δίχως να μαραζώσει, είναι Θεία. Μια αγάπη που εκδηλώνεται γρήγορα και καίει και σβήνει, είναι ανθρώπινη. Και η Αγάπη που, σ' όλες τις περιπτώσεις, δεν σβήνει αλλά αυξάνει και παραμένει ζωντανή, είναι Θεία. Οι γνώσεις που δεν μπορούν να λύσουν τις δυσκολίες της ζωής σας, είναι ανθρώπινες, και οι γνώσεις που σε όλες τις δύσκολες στιγμές της ζωής σας επιλύουν όλα τα προβλήματα, είναι Θείες γνώσεις. Ό,τι είναι Θείο, υπάρχει αιώνια και δεν μπορεί να διακοπεί. Συνεπώς, αυτό που εργάζεται και λειτουργεί μέσα στις ψυχές, είναι έξοχο και μεγάλο. Μόνον μέσω του Θείου μπορείτε να φτάσετε στην πραγμάτωση όλων των ιδεωδών σας και όλων των πόθων σας.

Λέω: Όσοι θέλετε να βαδίσετε στην Θεία ατραπό, βάλτε τους σάκους σας στον ώμο και προχωρήστε! Μην στραφείτε για να δείτε τι συμβαίνει πίσω σας! Μην ασχολείσθε με ό,τι είναι άκυρο και παλιό! Ο Θεός που ζει μέσα μας, θα δημιουργήσει τον Νέο Κόσμο, άρα τον Νέο Ουρανό και την Νέα Γη. Έχει λεχθεί στην Αγία Γραφή: "Ο Ουρανός και η Γη τράπηκαν μακριά από το πρόσωπο του." Για ποιά Γη και για ποιόν Ουρανό γίνεται λόγος; - Για την παλαιά Γη και τον παλαιό Ουρανό, άρα για τις αρχαίες και άκυρες συλλήψεις.

Τώρα, ο Νέος Ουρανός και η Νέα Γη έχουν αρχίσει να δημιουργούνται, είναι οι νέες πεποιθήσεις και οι νέες συλλήψεις. Όταν πέσει η αρχαία σκηνή, θα σηκωθεί η νέα σκηνή. Όταν δύσει ο αρχαίος Ήλιος, η ημέρα δεν θα φτάσει στο τέλος της, ένας νέος Ήλιος θα ανατείλει. Ο Ήλιος αυτής εδώ της ημέρας θα δύσει και θα πεθάνει. Αύριο, ένας νέος Ήλιος θα έλθει. Κάθε μέρα, ο Θεός δημιουργεί ένα νέο Ήλιο. Το πιστεύετε αυτό; Κάθε πιστεύω που δύει, δεν είναι ένα πραγματικό πιστεύω, πεθαίνει και το θάβουν.

Οι σύγχρονοι μας λένε: "Τι καιροί ήρθαν για την ζωή μας! Κάποτε, στα νιάτα μας, πόσο αγαπιόμασταν, πόσο ζούσαμε μαζί, σήμερα τίποτε δεν μένει απ' αυτή την αγάπη." Θα σας δώσω το παράδειγμα του παππού Στογιάν από το χωριό Γκολιάμα Μογκίλα. Υπερηφανευόταν πάντοτε για τα ανδραγαθήματα του κατά την εποχή της νιότης του. Όταν έγινε ενενήντα χρονών, πήρε το μεγάλο μπαστούνι του, πλησίασε έναν μεγάλο λάκκο και είπε: "Όταν ήμουν νέος, πηδούσα πάνω από μεγαλύτερους λάκκους! Για να δούμε αν μπορώ να πηδήξω πάνω απ' αυτόν τον λάκκο." Πήδηξε και, ωπ, έπεσε μέσα στον λάκκο. Βλέποντας τον εαυτό του σε μια τέτοια κατάσταση, μονολόγησε: "Είναι παράξενο, όταν ήμουν νέος, δεν συνέβαινε αυτό! Όταν γεράσει κανείς, γίνεται ο περίγελος των ανθρώπων." Όταν βγήκε από τον λάκκο, κοίταξε γύρω του αν υπήρχε κανείς που να τον άκουσε, και είπε: "Ό,τι συνέβαινε στα νιάτα μου, συμβαίνει και στα γερατειά μου!" - Είναι αλήθεια. Ο άνθρωπος που είναι δυνατός, δεν μπορεί να γίνει ανίκανος. Και το αντίθετο, ο άνθρωπος που είναι αδύναμος, δεν μπορεί να γίνει δυνατός. Ο αδύναμος και ανίκανος άνθρωπος είναι πάντοτε αδύναμος λόγω του ίδιου του του εαυτού. Αδύναμος είναι αυτός που έχει δυνατό το ανθρώπινο στοιχείο• ισχυρός είναι αυτός που έχει δυνατό το Θείο στοιχείο.

Εδώ είναι που θα καταλήξουμε στο ακόλουθο συμπέρασμα: Εάν η αγάπη σας είναι ανθρώπινη, είναι αδύναμη• εάν η αγάπη σας είναι Θεία, είναι δυνατή και συνεχής. Η Θεία Αγάπη, τόσο κατά την νεότητα όσο και κατά τα γηρατειά, είναι πάντοτε η ίδια. Η ανθρώπινη αγάπη στα νιάτα είναι καυτερή, ενώ στα γηρατειά γίνεται κρύα. Η Θεία Αγάπη είναι το αντίθετο: Στην αρχή είναι αδύναμη και προς το τέλος γίνεται δυνατή. Μονάχα η αγάπη της μητέρας για το παιδί της είναι πάντοτε η ίδια κατά την διάρκεια όλων των περιόδων της ζωής της: Απ' την περίοδο της εγκυμοσύνης, όταν βρίσκεται μέσα την κοιλιά της, ως τα τέλη της ζωής του. Υπήρχε ένα ιερέας που ήταν ενενήντα ετών και που απευθυνόταν στον γιο του, που ήταν εξήντα ετών, με τα λόγια: "Αγοράκι μου" και του έδινε χτυπήματα στην πλάτη. Δεν έβλεπε μπροστά του έναν άντρα με άσπρα γένια και άσπρο μουστάκι, έβλεπε πάντοτε το αγοράκι του. Οι ίδιες σχέσεις υπάρχουν επίσης και στην Θεία Αγάπη. Ο Θεός απευθύνεται τρυφερά στα παιδιά του λέγοντας τους: "γιε μου, αγοράκι μου!" Εάν οι άνθρωποι δημιουργούν ψευδαισθήσεις στον εαυτό τους λόγω της εξωτερικής μορφής των πραγμάτων, η Ζωή δεν θα έχει νόημα.

Όποιος γερνά στην ζωή της αγάπης, προχωρά συνεπώς σε μια ανθρώπινη ατραπό, όποιος αδυνατίζει μέσα στην γνώση, βρίσκεται στην ανθρώπινη ατραπό• όποιος κάνει λάθη στην ζωή του είναι, άρα, στην ανθρώπινη ατραπό. Υπάρχουν δυο ατραποί στη Ζωή: Η ανθρώπινη και η Θεία. Κάποιος ζητά συγγνώμη και λέει: "Συγνώμη, είμαι λίγο πικρόχολος, χοντροκομμένος, έχω ελαττώματα." Δεν υπάρχει λόγος να ζητάς συγγνώμη, πες απλώς την αλήθεια: "Βρίσκομαι πάνω στην ανθρώπινη ατραπό." Η ευγένεια του ανθρώπου συνίσταται στην δυνατότητα του και στην βούληση του να διορθωθεί. Ο ευγενής άνθρωπος, αφού κάνει ένα λάθος, λέει: "Αυτό είναι μια ανθρώπινη εκδήλωση." Και την βάζει κατά μέρος. Και αφού κάνει κάτι το καλό, λέει: "Αυτό είναι Θείο" και το βάζει επίσης κατά μέρος. Ακόμα και οι πιο έξυπνοι φιλόσοφοι, ακόμα και οι πιο ένδοξοι άνθρωποι κάνουν λάθη. Δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο που να μην κάνει λάθη. Ένας μεγάλος συγγραφέας είχε γράψει ένα εκπληκτικό διήγημα και ήθελε να το τυπώσει δίχως κανένα λάθος. Και όντως, όλο το βιβλίο τυπώθηκε δίχως λάθη, αλλά στον τίτλο του βιβλίου, με μεγάλα γράμματα, υπήρχε ένα λάθος. Ε, και λοιπόν, είναι μοιραίο να έχουμε ένα λάθος; - Θα το διορθώσεις! Στον ανθρώπινο τομέα τα λάθη είναι αποδεκτά και αναπόφευκτα. Εάν επιθυμείτε να εισάγετε την τελειότητα στον ανθρώπινο τομέα, θα βαδίζετε σε λάθος ατραπό. Η τελειότητα υπάρχει μονάχα στον τομέα του Θείου. Η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι μια μέθοδος για να εφαρμόσουμε το Θείο. Αν δεν καταλαβαίνετε τα πράγματα κατ' αυτόν εδώ τον τρόπο, θα είστε στην λανθασμένη ατραπό και, τελικά, δεν θα καταφέρετε να επιτύχετε σπουδαία πράγματα, δεν θα κάνετε τίποτε.

Όλοι οι διάσημοι άνθρωποι, όλοι οι ενάρετοι άνθρωποι, πίστεψαν στην Θεία ατραπό. Κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν δυο κατηγορίες ανθρώπων. Οι μεν βαδίζουν στην Θεία ατραπό• βρίσκονται στο εσωτερικό, δίχως να έχει σημασία αν βρίσκονται σε μια θρησκευτική κοινότητα ή αν βρίσκονται μέσα τον κόσμο. Η δεύτερη κατηγορία είναι αυτοί που βαδίζουν μέσα την ανθρώπινη ατραπό• βρίσκονται στο εξωτερικό• δίχως να καμιά σημασία αν βρίσκονται σε μια θρησκευτική κοινότητα ή μέσα στον κόσμο. Τα αποτελέσματα της ανθρώπινης ατραπού και τα αποτελέσματα της Θείας ατραπού δεν είναι ούτε τα ίδια ούτε όμοια. Και οι δυο αυτές ατραποί πρέπει να ενωθούν. Όταν κάθε τι το αδύναμο και ανθρώπινο έρθει υπό τον έλεγχο του Θείου, θα δυναμώσει και θα επανορθωθεί. Μονάχα ο Θεός μέσα μας είναι σε θέση να μας απολυτρώσει από τα ελαττώματα μας, και μονάχα εμείς είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε την Θεία δύναμη προς όφελος του καλού. Ο καθένας θέλει να χρησιμοποιήσει την Θεία δύναμη, και μπορεί να την χρησιμοποιήσει. Αλλά πρέπει να έχει μια μονάχα γνώμη περί Θεού: Ό,τι κάνει ο Θεός για μας, είναι καλό. Αν μονολογεί πως αυτό που κάνει ο Θεός δεν είναι καλό, όλα θα έχουν τελειώσει. Ό,τι και αν σας συμβεί, πείτε: "Είναι για το Καλό."

Ορισμένοι από τους σύγχρονους μας αναρωτιούνται γιατί τα πράγματα πραγματώνονται κατά κάποιον τρόπο κι όχι κατά κάποιον άλλον. Λέω: Κάθε πράγμα, και τέλος πάντων το πάν, πραγματώνεται σύμφωνα με τους μεγάλους νόμους της Νοήμονος Φύσης. Άλλοι ρωτάνε ποιος είναι ο πιο ορθός τρόπος για να προσεύχονται, πού πρέπει να συγκεντρώνονται για την προσευχή, ή για να βρουν τη λύση κάποιων προβλημάτων. Λέω: Κοιτάξτε πώς ενώνονται τα πουλιά! Δίνουν το ραντεβού τους και κάνουν τις συναθροίσεις τους στον αέρα. Πολλά πουλιά συγκεντρώνονται και ανταλλάσσουν κάποιες ιδέες κι έπειτα χωρίζουν, διασκορπίζονται. Κι εσείς, εσείς δεν μπορείτε να κάνετε τις συγκεντρώσεις σας, σαν τα πουλιά μέσα τον αέρα; Το ίδιο ερώτημα τέθηκε στον Ιησού από μια Σαμαρίτιδα, πριν δυο χιλιάδες χρόνια. Του είπε: "Κύριε, βλέπω πως είσαι προφήτης. Οι πατέρες μας γονάτιζαν μέσα σ' αυτό το δάσος για να προσευχηθούν και να λατρέψουν, ενώ εσείς λέτε πως στην Ιερουσαλήμ είναι ο τόπος που πρέπει να πάμε για να γονατίσουμε." Κι ο Ιησούς της απάντησε: "Ήρθε η ώρα όπου δεν θα μπορείτε να γονατίσετε ενώπιον του Πατρός ούτε μέσα σ' αυτό το δάσος, ούτε και στην Ιερουσαλήμ. Ήρθε, όμως, ο Χρόνος, κι αυτός είναι τώρα, όπου οι αληθινοί προσκυνητές και θαυμαστές θα γονατίζουν ενώπιον του Πατρός δια του Πνεύματος και δια της Αληθείας• γιατί ο Πατέρας θέλει να είναι τέτοιοι όσοι τον λατρεύουν. Ο Θεός είναι Πνεύμα κι όσοι τον λατρεύουν πρέπει να τον λατρεύουν εν Πνεύματι και Αληθεία." Το να υπηρετείς πραγματικά τον Θεό δεν είναι το να δημιουργείς την εξωτερική μορφή που δεν υπάρχει παρά μόνο μέσα σε ό,τι είναι υλικό, φυσικό. Όταν πρόκειται να υπηρετήσουμε τον Θεό, οφείλουμε να είμαστε τέλειοι! Όσοι γονατίζουν ενώπιον του Θεού, θα πρέπει να γονατίζουν εν Πνεύματι και Αληθεία! Και επί πλέον, αν θέλετε να είστε ευτυχείς πάνω στη Γη, δεν θα πρέπει να αναζητάτε την ευτυχία της άμμου που βάζουν ορισμένοι μέσα σε μπουκάλια με καθαρό νερό για να το ανακατέψουν και να πλένουν ακατάπαυστα. Δεν υπάρχει καμιά ευτυχία σε όλα αυτά.

Έτσι, λοιπόν, όποιος θέλει να υπηρετεί τον Θεό, θα πρέπει να ξέρει ότι ο Θεός υπάρχει και λειτουργεί στο εσωτερικό όλων των ανθρώπων. Εάν στοχαστείτε κατά τούτον εδώ τον τρόπο, οι μεταξύ σας σχέσεις θα είναι ορθές. Αρκετοί άνθρωποι λένε: "Για κάθε πράγμα, πρέπει να υπάρχει χρόνος, μια εξέλιξη απαιτείται για τα πάντα." Ναι, συμφωνώ μαζί σας, ο χρόνος και η εξέλιξη είναι απαραίτητη, αλλά για ποιόν; Για τον αδύναμο άνθρωπο. Η εξέλιξη υπάρχει για τον αδύναμο άνθρωπο και όχι γι' αυτόν που είναι δυνατός. Ο δυνατός άνθρωπος εξελίσσεται βοηθώντας τον αδύναμο άνθρωπο και ανυψώνοντας τον μέσα στην ατραπό του. Δυνατοί είναι μονάχα οι έλλογοι, οι έξοχοι άνθρωποι εντός του κόσμου. Αν κάποιος έχει ένα αδύναμο σκοινί μέσω του οποίου δεν μπορεί να σηκώσει παρά μονάχα δέκα λίτρα νερό, όταν θα πρέπει να σηκώσει από το πηγάδι εκατό λίτρα, τι θα κάνει λοιπόν; - Αυτός ο άνθρωπος είναι αδύναμος, του χρειάζεται χρόνος για να κατεβάσει δέκα φορές το σκοινί με τον κουβά και να πάρει εκατό λίτρα νερό. Αν το σκοινί του είναι στερεό και παχύ, θα μπορέσει να τραβήξει χίλια λίτρα νερό σε μια μονάχα στιγμή. Τούτο σημαίνει ότι η εξέλιξη είναι αναγκαία γι' αυτόν που είναι αδύναμος. Για όποιον είναι δυνατός, τα πράγματα παράγονται δια μιας.

Ελπίζω πως καταλάβατε την ιδέα μου. Αν υπάρχει κάποιος που δεν την κατάλαβε, θα του πω: Μπες στο πηγάδι μια φορά, δυο φορές, τρεις φορές, εκατό φορές! Όταν βγεις από 'κει, θα σε ρωτήσω τι έμαθες εκεί μέσα. Αν έμαθες κάτι, δεν θα θέλεις πια να ξανακατέβεις στο πηγάδι. Τούτο σημαίνει πως απέκτησες μια κάποια εμπειρία και πως έχεις ήδη τις δικές σου ιδέες και τις δικές σου συλλήψεις. Αν δεν έχεις αποκτήσει την εμπειρία σου, αν δεν έχεις κατάλληλες συλλήψεις περί της Ζωής, θα κατέβεις πολλές φορές μέσα στο πηγάδι. Στη Φύση δρα ο ακόλουθος νόμος: Για τον έλλογο άνθρωπο, το νερό δεν θα εξάγεται κατά τρόπο μηχανικό, μέσω μιας αντλίας, αλλά θα αναβλύζει εντελώς μόνο του από τα σπλάχνα του εδάφους σαν να ήταν πηγή. Λέω: Το νερό έρχεται ολομόναχο στους έλλογους ανθρώπους, τούτοι εδώ δεν χρειάζεται να κατέβουν ως αυτό.

Όποια είναι η στάση μας έναντι του νερού, τέτοια είναι και η συμπεριφορά μας έναντι του Θεού. Όταν αγαπάμε τον Θεό, αυτός βρίσκεται μέσα μας, μέσα στα τρίσβαθα του εαυτού μας• όταν δεν τον αγαπάμε, βρίσκεται απέξω μας. Και, στην δεύτερη περίπτωση, τον ψάχνουμε αριστερά και δεξιά, πάνω και κάτω και δεν θα τον βρούμε ποτέ. Κι όπως ο ψαλμωδός, θα πούμε: "Πλημμυρίζω το μαξιλάρι μου με τα δάκρυα μου, αλλά δεν έρχεσαι, Κύριε." Ποιό είναι, λοιπόν, το αίτιο του γεγονότος πως δεν βρίσκουμε τον Θεό; Ο Θεός βρίσκεται μέσα σας, μην τον ψάχνετε έξω από σας. Ο καθένας καταλαβαίνει τα πράγματα με τον τρόπο που είναι τοποθετημένα αυτά μέσα του. Λέω: Είναι ορθό να καταλάβετε τα πράγματα έτσι όπως τα δημιούργησε ο Θεός. Παρατηρήστε μόνοι σας τον εαυτό σας και θα δείτε ότι, με τον τρόπο κατά τον οποίο διαστέλλεται ή πλαταίνει κάθε μέρα και περισσότερο η συνειδητότητα σας, με τον ίδιο τρόπο τα πράγματα και τα προβλήματα αποκτούν όψεις όλο και πιο καινούργιες. Τα αγαθά του κόσμου κι ο ίδιος ο κόσμος, άρα κάθε τι που είναι κρυμμένο μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και μέσα στο ανθρώπινο πνεύμα.

Και τώρα, μην σκεφθείτε πως κάποιος είναι σε θέση να σβήσει το μικρό, μικροσκοπικό φως που λάμπει μέσα στην ψυχή σας και μέσα στο πνεύμα σας και που τα φωτίζει και τα θερμαίνει. Αυτό είναι το Θείο πυρ μέσα στον άνθρωπο, το πυρ που δεν σβήνεται ποτέ. Όποιες και αν είναι οι συνθήκες μέσα στις οποίες θα βρεθεί ο άνθρωπος, αυτή η φωτιά δεν σβήνει και δεν θα σβήσει ποτέ. Η ανθρώπινη φωτιά μοιάζει μ' αυτήν που φτιάχνουμε με άχυρα. Σε κάποια χωριά, τα νεαρά κορίτσια, στις βεγγέρες τους, φτιάχνουν μια φωτιά με άχυρα και αυτή η φωτιά γίνεται μεγάλη και δυνατή, αλλά μετά από λίγα δευτερόλεπτα σβήνει. Μάθετε, λοιπόν, ότι κάθε τι που σαν φωτιά από στάχυα ανυψώνεται και σβήνει γρήγορα, είναι ανθρώπινης φύσης. Δεν διαρκεί πολύ. Να γιατί δεν πρέπει να βάζετε την πίστη σας σ' αυτό που είναι ανθρώπινο. Αν θέλετε να είσθε δυνατοί, τοποθετήστε την εμπιστοσύνη σας σε ό,τι είναι Θείο εντός σας! Και είθε η πίστη σας να στρέφεται μονάχα σ' αυτό. Την στιγμή κιόλας όπου θα νοιώσετε έναν δισταγμό απέναντι του, είστε αδύναμοι. Τη στιγμή που θα έχετε εμπιστοσύνη σε ό,τι είναι Θείο εντός σας, είστε δυνατοί. Αν κόψετε τον δεσμό με την Θεία Σκέψη, θα εισέλθετε εντός του ανθρώπινου, και εντός του νόμου της εξελίξεως. Εάν συνδέεστε μ' αυτό που είναι Θείο, θα εισέλθετε στον κόσμο των εκδηλώσεων του Θεού. Ο ανθρώπινος κόσμος είναι ένας κόσμος ενσαρκώσεως και εμπλοκής εντός της ύλης, ενώ ο Θείος κόσμος είναι ένας κόσμος διεισδύσεως και εμπνεύσεως. Γνωρίζω, άρα, δυο κόσμους: Όταν κάποιος είναι δυνατός, εισέρχεται στις εκδηλώσεις του Θείου κόσμου και στον νόμο της εμπνεύσεως• όταν είναι αδύναμος, εισέρχεται στον νόμο της ενσαρκώσεως και κατέρχεται εντός της ύλης. Κάποιος λέει: "Αναγνωρίζω και εγκρίνω την εξέλιξη. Μονάχα δια της εξελίξεως θα πετύχουμε και θα πραγματώσουμε τα ιδεώδη μας." - Αυτό είναι αλήθεια, η εξέλιξη είναι για τους αδύναμους ανθρώπους, αλλά για τους δυνατούς ανθρώπους πρέπει να επικρατεί το Θείο. Μην συγχέετε αυτούς τους δυο κόσμους, ασχοληθείτε περισσότερο με τον εξαγνισμό της συνειδητότητάς σας και του πνεύματος σας από κάθε τι που είναι δευτερεύον, προκειμένου να μπορείτε να διακρίνετε ανά πάσα στιγμή τα πράγματα και να ξεχωρίζετε τον κόσμο όπου υπάρχετε.

Ρωτάω: Ποιά είναι η πιό σημαντική σκέψη απ' όλα όσα ακούσατε; Λέω: Η πιό σημαντική σκέψη για τον καθένα από σας, είναι αυτή την οποία κατάλαβε καλύτερα και την οποία μπορεί να εφαρμόσει στην ζωή του. Αυτή η σκέψη αντιπροσωπεύει γι' αυτόν το κιλό του σιταριού με το οποίο θα μπορέσει να κάνει ένα ψωμί για να φαει. Κι ό,τι δεν θα έχει καταλάβει, θα είναι τα χίλια κιλά σιταριού στην αποθήκη. Ο ίδιος νόμος υπάρχει και στα μαθηματικά και στις άλλες επιστήμες. Αυτός που θα καταλάβει τα ψηφία από το ένα ως το δέκα, θα καταλάβει επίσης όλους τους κανόνες και όλες τις λειτουργίες των μαθηματικών όποιος δεν καταλάβει τα πρώτα ψηφία, δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει με τα υπόλοιπα.

Όλοι οι θρησκευόμενοι άνθρωποι λένε πως υπηρετούν τον Θεό: Ο πρώτος τρόπος είναι να υπηρετείς με τα πιστεύω σου, ο άλλος είναι να υπηρετείς με την απόλυτη πίστη όπου δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία και κανένας δισταγμός. Στον δεύτερο τρόπο υπηρεσίας, όταν έρχονται τα βάσανα και οι δοκιμασίες, ο Άνθρωπος χαμογελάει λίγο και μονολογεί: "Αυτό είναι το θέλημα του Θεού και όλα είναι για το καλό." Όταν του έρχεται η φτώχεια, της θέτει το ερώτημα: "Πες μου, λοιπόν, ποιος σε έστειλε σπίτι μου;" - "Ο Κύριος." - "Τότε θα σου πω γιατί είσαι φτωχή. Είσαι φτωχή γιατί δεν ακούς τον Θεό." Μόλις ξεπεράσει την φτώχεια, έρχεται σπίτι του η άγνοια. - "Ποιος σ' έστειλε σπίτι μου;" - "Ο Κύριος." - "Είσαι αδαής γιατί δεν ακούς τον Θεό και δεν θέλεις να μάθεις." Μετά την άγνοια, έρχεται η αρρώστια στο σπίτι του. Και την ρωτάει: "Ποιος σ' έστειλε σπίτι μου;" - "Ο Κύριος." - "Είσαι αρρώστια γιατί δεν αγαπάς την υγεία και την αποκλείεις από τον εαυτό σου. Αν θέλεις να σ' αγαπήσουν οι άνθρωποι, φέρε τους την υγεία. Άρα, φύγε τώρα, αντίο, δεν έχω ελεύθερο χρόνο για να ασχοληθώ μαζί σου." Τέλος, έρχεται σπίτι του η αμαρτία. Και την ρωτάει: "Ποιος σ' έστειλε σπίτι μου;" - "Ο Κύριος." - "Πήγαινε να υπηρετήσεις τον Κύριο για να εκπληρώσεις το Θέλημα του, και σύντομα θα φυτρώσουν φτερά στους ώμους σου." - "Εγώ, όμως, είμαι αμαρτωλός." - "Πήγαινε και μην αμαρτάνεις πια, κάνε ό,τι δεν έκανες ως τώρα!" - "Αλλά είμαι αδύναμος, πίνω υπερβολικά." - "Δεν πειράζει, πιες νερό κι ας είναι το καλύτερο, ας είναι το νέκταρ." Κατ' αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, ο άνθρωπος που έχει μια απόλυτη πίστη, ξεπερνά όλες τις αρνητικές καταστάσεις στην ζωή του. Αυτός είναι ο ορθός τρόπος δράσεως δια του οποίου ο καθένας μπορεί να αποκτήσει την ελευθερία του. Αυτός που θέλει να αποκτήσει την ελευθερία, ας προσπαθήσει να εφαρμόσει αυτή την μέθοδο.

Ορισμένοι νομίζουν ότι η ζωή τους είναι μάταιη, δίχως κανένα νόημα. Όχι, η ζωή σας, όσο μικρή κι αν είναι σε σύγκριση με την συνολική Ζωή, έχει κάποιο νόημα, αλλά όχι το νόημα του Παντός. Κατά τον ίδιο τρόπο που η ζωή ενός μυρμηγκιού δεν επιλύσει την συνολική ζιοή του γίγνεσθαι και της υπάρξεως, έτσι, λοιπόν, και η ζωή του ξεχωριστού ανθρώπου, του ατόμου, δεν επιλύει ολόκληρη την ζωή της Υπάρξεως. Μονάχα ό,τι είναι Θείο εντός του ανθρώπου επιλύει την Ζωή σε όλες τις φάσεις. Δεν υπάρχει τίποτε το ωραιότερο από την ζωή ενός ανθρώπου εντός του Θεού! Τότε μονάχα θα μπορέσει να καταλάβει τι είναι η Αγάπη του Θεού, τι είναι η Σοφία του Θεού, τι είναι η Αρετή του Θεού, το έλεος, η ταπεινότητα, η αποχή από την σάρκα κλπ. Οποιοσδήποτε συναντήσει έναν τέτοιο άνθρωπο, θα του χαμογελάσει. Όλα τα Όντα που υπάρχουν κοντά στον Θεό και με τον Θεό, χαμογελούν.

Μέσα σε μιαν έρημο, υπήρχε μια λίμνη που το νερό της ήταν καθαρό, σαν κρύσταλλο, και όλα ανακλώνταν εκεί. Κάθε βράδυ, όταν έκανε τις μεγάλες ζέστες, όλα τα ζώα, οι αρκούδες, οι τίγρεις, τα λιοντάρια, οι λαγοί, τα φίδια, πήγαιναν εκεί για να πιουν νερό, αλλά κανένα ζώο δεν έκανε κακό σε κάποιο άλλο. Γιατί; - Κάθε ζώο έσκυβε για να πιει και, αφού είχε πιει, εντελώς ικανοποιημένο, έφευγε για να γυρίσει εκεί από όπου είχε έρθει. Η δίψα απασχολούσε τις σκέψεις όλων των ζώων και κανένα απ' αυτά δεν είχε την ιδέα να βλάψει το άλλο. Κι έτσι λοιπόν και οι τίγρεις και οι λύκοι, και οι αρκούδες, και τα φίδια, όλα τους έπιναν από κοινού το νερό. Λέω: Υπάρχει ένας τόπος όπου όλοι οι άνθρωποι μπορούν να συνεννοηθούν καλά. Ποιος είναι, λοιπόν, αυτός ο τόπος; - Είναι η καθαρή και κρυστάλλινη λίμνη. Πηγαίνετε όλοι σ' αυτή τη λίμνη! Είναι η Θεία Αγάπη και κοντά σ' αυτή την Αγάπη όλες οι ανθρώπινες ψυχές θα πρέπει να πάνε να πιουν για να κορέσουν την δίψα τους. Θα πείτε: "Πώς να βρούμε αυτή τη λίμνη;" Πηγαίνετε να δείτε πώς βρίσκουν τα ζώα τις καλές πηγές στα βουνά. Η ψυχή, όταν διψάει, θα βρει εντελώς μόνη της αυτή την πηγή• η ψυχή που δεν διψάει, δεν θα μπορέσει, άρα, να την βρει.

Τώρα, δεν θα βγάλω συμπεράσματα. Συγκρατείστε καλά τα ακόλουθα: Όταν ο Θεός αρχίσει να εργάζεται μέσα στην συνειδητότητά σας, τούτο είναι η αρχή των πραγμάτων, κι είναι μια καλή αρχή. Όταν ο Θεός αρχίσει να εργάζεται, η αρχή είναι καλή και το τέλος είναι καλό. Τέτοια αρχή, τέτοιο και το τέλος, ο καρπός της εργασίας. Ο Θεός λέει: "Είμαι το Α και το Ω, η Αρχή και το Τέλος." Όταν ένας άνθρωπος εργάζεται εντός του Θεού, ο άνθρωπος είναι η αρχή και ο Θεός είναι το τέλος. Μέσα σ' αυτό που είναι Θείο, ο θεός είναι η αρχή και ο άνθρωπος είναι το τέλος. Μέσα σ' αυτό που είναι ανθρώπινο ο άνθρωπος είναι η αρχή και ο θεός είναι το τέλος. Και γι' αυτό τον λόγο λέει η Αγία Γραφή: "Και ο Κύριος θα είναι η οπισθοφυλακή σου!" Μέσα στον θείο τομέα, συμβαίνει το αντίθετο, θα είμαστε εμείς η οπισθοφυλακή και ο θεός θα είναι η αρχή. Αν καταλάβετε αυτές τις σκέψεις και αν τις εφαρμόσετε, θα έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα•αν δεν τα καταλάβετε, θα μείνετε στην παλαιά ζωή. Λέω: Αρχίζετε να λειτουργείτε, να εργάζεσθε δίχως να σκέφτεστε την παλιά ζωή. Μην ενδιαφέρεστε πια ποιό ήταν το παρελθόν σας. Να υπάρχετε στο παρόν και στο μέλλον που εμπεριέχουν την Νέα Ζωή. Αν είστε έλλογοι και αν υπάρχετε σύμφωνα με τους νόμους της Μεγάλης Φύσης, θα μπορέσετε ν' αλλάξετε το πεπρωμένο σας. Ευθύς μόλις το θείο επικρατήσει εντός σας, η ζωή σας θα βελτιωθεί. Ο νοήμων άνθρωπος θα μπορέσει να κάνει κατά τρόπο ώστε όλα τα πράγματα να είναι ωραία, ενώ αυτός που είναι βλάκας δεν θα μπορέσει ούτε καν να συγκεντρώσει τα ωραιότερα πράγματα. Τα πάντα εξαρτώνται μονάχα από εσάς. Αν ο Θεός υπάρχει μέσα μας, θα είμαστε ισχυροί και θα καταφέρουμε να κάνουμε τα πάντα. Μην κραυγάζετε πάνω στις στέγες και μπροστά σ' όλον τον κόσμο πως ο Θεός υπάρχει εντός σας, αλλά καλύτερα μετρήστε την δύναμη σας. Αν ο Θεός υπάρχει μέσα σου, θα μπορέσεις να επιλύσεις και το δυσκολότερο πρόβλημα. Σε ρωτούν ποιά είναι η τετραγωνική ρίζα ενός αριθμού. - "Η τετραγωνική ρίζα αυτού του αριθμού είναι τόσο." Το Θείο επιλύει αυτοστιγμεί τις δυσκολίες.

Πώς πρέπει να είναι ο μαθητής της Νέας Διδασκαλίας; - Ο μαθητής της Νέας Διδασκαλίας θα πρέπει να έχει καρδιά καθαρή σαν κρύσταλλο, νοημοσύνη φωτεινή σαν τον ήλιο, ψυχή ευγενή και τεράστια σαν όλο το σύμπαν, κι ένα πνεύμα ισχυρό, σαν τον Θεό, κι ενωμένο με τον Θεό! Μια δυσκολία έρχεται στην καρδιά σου- κάνε να εκτιμηθεί ο κανόνας της καρδιάς σου και πες: "Ως μαθητής πρέπει να έχω καρδιά καθαρή σαν κρύσταλλο, δίχως καμία ακαθαρσία." Μια δυσκολία έρχεται στην νοημοσύνη σου• πες: "Πρέπει να έχω μια νοημοσύνη φωτεινή σαν τον ήλιο, δίχως καμία σκιά." Μια δυσκολία έρχεται στην ψυχή σου, πες: "Πρέπει να έχω ψυχή ευγενή και τεράστια, σαν το μεγάλο σύμπαν, δίχως καμία χαμέρπεια." Και, τέλος αν μια δυσκολία έλθει στο πνεύμα σου, πες: "Πρέπει να έχω ένα πνεύμα ισχυρό, σαν τον Θεό, και ενωμένο με τον Θεό!" Κάθε μέρα, αν βρεθείς σε κάποια δυσκολία, κάνε να εκτιμήσεις ανάλογα με την περίπτωση, τον αντίστοιχο κανόνα και απάγγειλε τον πολλές φορές την ημέρα. Το κακό έρχεται ως εσένα και σου λέει: "Μπορείς ν' αμαρτήσεις λίγο"- θα του απαντήσεις: "Όχι, πρέπει να έχω την καρδιά καθαρή σαν κρύσταλλο!" Διαβάζεις τον κανόνα και τον βάζεις στην τσέπη σου. Το κακό πέφτει επάνω σου και αρχίζει να ασκεί μια επιρροή πάνω στην νοημοσύνη σου: "Αυτή η εργασία μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο." - Όχι, πρέπει να έχω μια νοημοσύνη διαυγή και φωτεινή σαν τον Ήλιο." - "Δεν μπορείς να κάνεις κάτι λιγότερο, όπως το φως του ηλεκτρισμού;" - "Όχι, είναι αδύνατον!" Έπειτα αυτό το κακό θέλει να βάλει σε πειρασμό την ψυχή σου• θα του πεις: "Η ψυχή μου πρέπει να είναι τεράστια σαν το Σύμπαν" και, τέλος το κακό έρχεται για να βάλει σε πειρασμό το πνεύμα σου- θα του πεις: "Το πνεύμα μου πρέπει να είναι ισχυρό σαν τον Θεό και ενωμένο με τον Θεό." Μετά από όλες αυτές τις απόπειρες, το κακό έρχεται σε δύσκολη θέση και λέει: "Αυτοί οι άνθρωποι είναι φωτισμένοι και σοφοί, με τίποτε δεν μπορώ να τους παρασύρω."

Μια καθαρή καρδιά, μια διαυγής νοημοσύνη, μια τεράστια ψυχή, κι ένα πνεύμα ισχυρό, αυτή είναι, λοιπόν, η άλυσος μέσω της οποίας θα μπορέσετε να αλυσοδέσετε το κακό για να είστε ελεύθεροι.

Θέλω να είστε απόλυτα ελεύθεροι. Εννοώ ελεύθεροι στις συλλήψεις σας, στα πιστεύω σας, στα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις πράξεις σας. Φανταστείτε πως ζούσατε στην εποχή όπου ο Ιησούς ήταν στην γη και οι άνθρωποι γύρω σας ήθελαν να σας πείσουν πως αυτός ήταν ο Χριστός και ο αναμενόμενος Μεσσίας. Άλλοι σας έλεγαν τα αντίθετα. Και μέσα την ψυχή σας εμφανίστηκε ένας δισταγμός, αναζητάτε τον Χριστό και είστε σε δύσκολη θέση. Λέω: Να έχετε εμπιστοσύνη σ' αυτό το εσωτερικό πιστεύω, στην βαθιά σας πεποίθηση. Μην ψάχνετε τον Χριστό εδώ κι εκεί. Βρίσκεται μέσα σας, βρίσκεται μέσα στην ψυχή σας. Μονάχα ο ελεύθερος άνθρωπος θα μπορέσει να βρει τον Θεό και να έχει μια μόνο γνώμη περί αυτού. Όταν συναντιόμαστε, εσείς κι εμείς θα πρέπει να έχουμε μια μονάχα γνώμη ο ένας για τον άλλον. Γιατί; - Γιατί ο Θεός ζει μέσα και στους δυο μας. Εάν θεωρήσετε τα πράγματα κατ' αυτόν εδώ τον τρόπο, θα πείτε: "Αυτός ο αδελφός είναι τέλειος, γιατί ο Θεός εργάζεται εντός του." Ευθύς μόλις γίνουμε κάτοχοι του Θείου, θα έχουμε μια καρδιά καθαρή, μια νοημοσύνη φωτεινή και διαυγή, μια ψυχή τεράστια, κι ένα πνεύμα ισχυρό. Αυτό θα είναι το αποτέλεσμα όλων όσων μπορεί να κάνει εντός σας μονάχα ο Θεός.

Λέτε: "Η ζωή μας είναι άγρια, δύσκολη και επίπονη." - "Πάψτε να βασανίζεστε!" -"Αλλά είναι δύσκολο να αγαπάς." -Γιατί βασανίζεστε να αγαπάτε; Όταν ο Θεός εισέρχεται μέσα σας για να ζήσει εκεί, θα σας κάνει να δείτε πώς πρέπει να Αγαπάτε. Θα σας κάνει να καταλάβετε τις μεθόδους της Αγάπης και τους νόμους της Σοφίας. Τότε, θα αγαπάτε και η αγάπη σας θα είναι άγια. Αυτό θα είναι μια ευλογία τόσο γι' αυτόν που αγαπάτε, όσο και γι' αυτόν που σας αγαπάει.

Έτσι, λοιπόν, απευθύνομαι σε όλους εσάς - στους νέους και στους γέρους, σ' αυτούς που άρχισαν και σ' αυτούς που δεν έχουν ακόμα αρχίσει, σας λέω: Αρχίστε όλοι να εργάζεσθε! Μερικοί λένε: "Δεν έχουμε μάθει τίποτε ως τώρα." - Ναι, η Γνώση και η Αρετή δεν μπορούν να εκχυθούν μέσα τα κεφάλια σας με χωνί. Άστε τον Θεό να εργασθεί μέσα σας, και μόλις εκδηλωθεί, κάντε όπως οι δυο αδελφοί: Θυσιάστε την προσωπική σας ευτυχία για ό,τι Θείο υπάρχει εντός σας. Αν δεν κάνετε κατ' αυτόν τον τρόπο, θα υπάρχει μια διαφωνία μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Πολλοί θέτουν το ερώτημα: "Πρέπει να είμαστε πολυμαθείς;" - Ναι, βεβαίως. Δεν περιοριζόμαστε στην συνηθισμένη γνώση, ούτε στην συνηθισμένη αγάπη, ούτε και στην συνηθισμένη σοφία, αλήθεια, αρετή και δικαιοσύνη. Αν πρόκειται για γνώσεις, ποθούμε αυτή την Γνώση που μονάχα ο Θεός διαθέτει- αν πρόκειται για αγάπη, σοφία, αλήθεια, δικαιοσύνη και αρετή, προσπαθούμε να αποκτήσουμε την Θεία Αγάπη, την Θεία Σοφία, την Θεία Αλήθεια, την Θεία Δικαιοσύνη και την Θεία Αρετή. Τα συνηθισμένα πράγματα δεν υπάρχουν πια μέσα στο λεξικό μας. Το ιδεώδες μας είναι το Θείο, το Έξοχο, το Απόλυτο, που είναι πραγματικό, κάθε τι που δημιουργεί τις σκιές ενώ ταυτόχρονα παραμένει Φως.

Λέτε: "Είμαι αδαής." - Μην μιλάτε για την άγνοια. - "Είμαι αμαρτωλός." - Μην μιλάτε για την αμαρτία. "Είμαι αδύναμος." - Μην μιλάτε για την αδυναμία. Ο απόστολος Παύλος λέει: "Εμείς, οι ισχυροί, πρέπει να σηκώσουμε τους αδύναμους." - Εννοώ μ' αυτό ότι ο Θεός που είναι ισχυρός, μπορεί να σηκώσει τις αδυναμίες μας και τα σφάλματα μας. Αυτός εντός του οποίου ζει ο Θεός, θα μπορέσει να σηκώσει τους αδύναμους. Και λέω σ' αυτόν που είναι αδύναμος: Ο Θεός μπορεί να ζήσει εντός σου, και μπορείς να είσαι δυνατός. Ο Θεός μπορεί να υπάρξει μέσα σ' όλους σας, και μπορείτε να είστε δυνατοί. Κατά συνέπεια, δώστε την ελευθερία στον μέσα σας Θεό, μην τον περιορίζετε, μην του δίνετε κανόνες ως προς το πώς θα έπρεπε να δρα. Μην ζητάτε από τον Θεό ρούχα, παπούτσια, καπέλα, ξεκινήστε μ' αυτό που είναι θεμελιώδες, με την Ζωή. Τα ρούχα, τα παπούτσια και τα καπέλα θα έρθουν από μόνα τους. Ευθύς μόλις έρθει εντός σας η Θεία Ζωή, θα έχετε τα πάντα. Πόσο ωραία είναι αυτή η Ζωή! Φέρνει την ελευθερία στις ψυχές μας. Όταν σηκώνεσαι με χαρά το πρωί, μάθε ότι το πρόσωπο του Θεού είναι εντός σου. Όντως δεν υπάρχει ευλογία μεγαλύτερη απ' αυτή του να βλέπεις το πρόσωπο του Θεού χαρούμενο και ευτυχισμένο.

Πολλοί από σας βρίσκεστε χαμένοι μέσα στον τάφο και κραυγάζετε, θρηνείτε από τον πυθμένα του. Λέω: Σηκώστε την ταφόπλακα που καλύπτει τον τάφο σας, και βγείτε! Όταν έβαλαν τον Ιησού Χριστό μέσα στον τάφο, έβαλαν από πάνω μια μεγάλη πέτρα. Μήπως κατάφερε ολομόναχος να σηκώσει την πέτρα του τάφου του; - Δεν μπορούσε να το κάνει αυτό. Υπήρχαν ογδόντα Ρωμαίοι στρατιώτες και τέσσερα μεγάλα καρφιά στα χέρια του και τα πόδια του, και γι' αυτόν τον λόγο δεν ήταν δυνατός για να σηκώσει την πέτρα που κάλυπτε τον τάφο του. Ένας άγγελος ήρθε από τον Ουρανό για να σηκώσει την πέτρα του τάφου του Ιησού Χριστού, και τότε αυτός αναστήθηκε. Σήμερα, είστε και εσείς επίσης τόσο αδύναμοι όσο ήταν κάποτε ο Ιησούς. Όλοι εσείς, όλοι σταυρωθήκατε και έχετε καρφιά στα χέρια και στα πόδια σας. Όμως, ανάμεσα σ' εσάς και τον Ιησού υπάρχει μια ουσιώδης διαφορά: ο Ιησούς Χριστός πέθανε και αναστήθηκε, ενώ εσείς σταυρωθήκατε, αλλά δεν έχετε ακόμα πεθάνει.

Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε την ιδέα μου. Στην Αμερική, ένας ιερέας μιλούσε για την γενναιοδωρία. Έλεγε στους συναθροισμένους πιστούς που τον άκουγαν, ότι για να σωθούν πρέπει να θυσιαστούν χάριν του Θεού, δηλαδή να θυσιάσουν ό,τι είναι ανθρώπινο, χάριν αυτού που είναι Θείο. Και κάποιος απ' αυτούς που τον άκουγαν, ένας πολύ πλούσιος άνθρωπος, όταν τον άκουσε είπε: "Όχι, μπορεί κανείς να σωθεί δίχως την θυσία και δίχως την γενναιοδωρία. Ο ληστής που ήταν δίπλα στον Ιησού, στον σταυρό, πώς σώθηκε; Ποιά ήταν η θυσία του;" Ο ιερέας του απάντησε: "Ο ληστής πάνω στο σταυρό ήταν ένας άνθρωπος θνήσκων, ενώ εσύ, είσαι ένας ζωντανός ληστής." Το ίδιο πράγμα συμβαίνει, λοιπόν, με την κατάσταση σας. Είστε σταυρωμένοι, αλλά δεν έχετε πεθάνει ακόμα. Όταν θα πεθάνετε, τότε θα έχουμε ένα άλλο πρόβλημα. Κάθε δυσκολία υπάρχει όσο βρίσκεσθε πάνω στο σταυρό. Βρίσκεσθε πάνω στον σταυρό και κραυγάζετε, κάνετε θόρυβο. Κι ο Ιησούς, ενώ ζούσε ακόμα πάνω στον σταυρό, έλεγε: "Πατέρα, γιατί με εγκατέλειψες στον περίγυρο των ανθρώπων και στις ύβρεις των πάντων;" Ο Θεός του είπε: "Τέλειωσε ήδη αυτή η εργασία." - "Τότε, Πατέρα μου, γενηθήτω το θέλημα σου! Παραδίδω το πνεύμα μου στα χέρια σου." Κι όταν πέθανε ο Ιησούς, κατέβασαν το σώμα του από τον σταυρό, το έβαλαν στον τάφο, που τον έκλεισαν με μια μεγάλη πέτρα, και τον άφησαν επί τρεις μέρες. Την τρίτη ημέρα, ένας άγγελος κατέβηκε από τον ουρανό, μετακίνησε την πέτρα του τάφου, και ο Ιησούς αναστήθηκε. Κατά τον ίδιο τρόπο, κι εσείς θα πείτε πάνω στον σταυρό: "Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με άφησες στον περίγελο και στις ύβρεις μέσα στον κόσμο;" Ο Θεός θα πει: "Τετέλεσται." Έπειτα θα έρθει ο Νικόδημος και θα ζητήσει την άδεια να κατεβάσει το σώμα σας από τον σταυρό, θα σας σαβανώσει μ' ένα σάβανο και θα σας βάλει μέσα στον τάφο, έπειτα θα βάλει μια ταφόπλακα κι από πάνω μια πέτρα. Έπειτα θα έρθουν οι ιερείς να κλείσουν τον τάφο και να βάλουν σφραγίδες, έτσι ώστε οι μαθητές σας να μην έρθουν για να πάρουν το σώμα σας. Και, τρεις μέρες αργότερα, ένας άγγελος από τον ουρανό θα έρθει για να μετακινήσει την πέτρα και ν' ανοίξει την ταφόπλακα, και θα αναστηθείτε.

Λέω, λοιπόν: Είναι εύκολη η στιγμή που θα σας κατεβάζουν από τον σταυρό, αλλά όλη η δυσκολία υπάρχει όσο είστε ζωντανοί πάνω στον σταυρό. Στο τέλος θα πρέπει να πεθάνετε! Λέγοντας "θάνατος" εννοώ την μεταμόρφωση της συνειδητότητας. Όταν ο Ιησούς πέθανε πάνω στον σταυρό, η συνειδητότητα του μεταμορφώθηκε. Έλαβε την φώτιση σχετικά με την μεγάλη τάξη εντός του κόσμου, σχετικά με το νέο που έρχεται εντός της Ζωής.

Όταν η Νέα Ζωή αφυπνισθεί εντός σας, η παλαιά ζωή θα παραδώσει τη θέση της στην Νέα Ζωή, και θα κατέβετε από τον μυστικό σταυρό των βασάνων. Έπειτα, ένας άγγελος του Ουρανού θα κατέλθει για να μετακινήσει την πέτρα από τον τάφο σας, και θα εισέλθετε στην ελευθερία της Νέας Ζωής στην ανάσταση. Μονάχα κατ' αυτόν εδώ τον τρόπο ο Θεός θα εισέλθει εντός σας για να ζήσει εκεί, και θ' αρχίσετε την εργασία σας πάνω στην Γη. Μετά την ανάσταση, ο Ιησούς Χριστός ήταν με τους μαθητές του επί σαράντα ημέρες, αόρατος για τον κόσμο, συνεχίζοντας να τους διδάσκει. Έχει λεχθεί στο ευαγγέλιο: "Και άνοιξε το πνεύμα τους για να καταλάβουν τις Γραφές." Μόνον όποιος αναστήθηκε αποκτά την πραγματική, αιώνια και ουσιώδη Ζωή, την Ζωή της αθανασίας.

Τώρα, ελπίζω πως καταλάβατε όλα όσα σας είπα. Πρόκειται για λόγους απολύτρωσης. Όσοι από σας καταλάβατε τα λόγια μου, σχηματίστε ένα είδος Θείας οπισθοφυλακής αρμονίας και ενότητας. Ενότητα στις σκέψεις, ενότητα στα συναισθήματα, και ενότητα στις πράξεις και τους πόθους προς όλες τις κατευθύνσεις. Είμαστε για την Ένδοξη Ζωή που εκδηλώνεται προς όλες τις κατευθύνσεις - στην φυσική Ζωή, στην πνευματική Ζωή και στην Θεία Ζωή, ως μέρη του ενωμένου Θείου οργανισμού. Να είστε κάτοχοι αυτής της ενότητας! Σ' αυτό έγκειται η Θεία Διδασκαλία που πρέπει να εφαρμόζετε καθημερινά. Αν την εφαρμόζετε, δεν θα σας χρειάζονται άλλη φιλοσοφία και καμιά άλλη διδασκαλία. Κι αφού την εφαρμόσετε και την δοκιμάσετε, θα πρέπει ο καθένας από σας να μιλήσει στους άλλους ανθρώπους σχετικά με το πώς αυτός βρήκε ετούτη την Ατραπό.

Έτσι, λοιπόν, να εργάζεσθε επιμελώς κάθε χρόνο για να εφαρμόζετε την Θεία Διδασκαλία. Ονομάζω αυτήν την χρονιά Θεία, μια χρονιά εξαγνισμού. Η περασμένη χρονιά ήταν η χρονιά της Αγάπης. Μετά την γέννηση του παιδιού της η μητέρα αρχίζει να το πλένει, γιατί είναι μικρό και δεν μπορεί να πλυθεί από μόνο του. Στο μέλλον, μπορεί να γίνει ιδιοφυία, αλλά όταν είναι μωρό, η μητέρα του το πλένει πολλές φορές την ημέρα. Κατά τον ίδιο τρόπο, πρέπει να πλένουμε τα ηλικιωμένα άτομα, προκειμένου να ενδυναμωθεί μέσα τους το Θείο. Το πλύσιμο και ο εξαγνισμός για τους πιο ηλικιωμένους ανθρώπους είναι εξίσου αναγκαία όσο και για τα μικρά παιδιά. Μόλις ενδυναμώσει το Θείο μέσα σας και κυριαρχήσει πάνω στο ανθρώπινο στοιχείο, θα γίνετε δυνατοί και θα έχετε μια υψηλή και ιδεώδη ζωή. Αναμένοντας αυτή την περίοδο, πρέπει να εξαγνίζεστε συνεχώς. Όλοι οι άνθρωποι έχουν ελαττώματα. Τα ανθρώπινα ελαττώματα είναι αναγκαίες συνθήκες για την εκδήλωση της ψυχής. Όταν η ψυχή υπάρχει μέσα σ' αυτές τις περιοριστικές συνθήκες, αρχίζει να περιπλανιέται εδώ κι εκεί, σαν την μέλισσα που ρίχνεται πάνω στα κλειστά τζάμια ενός ανακτόρου, για να βγει και να απελευθερωθεί. Δεν βλέπει τα εμπόδια που υπάρχουν. Στην ουσία, τα εμπόδια μέσα στον κόσμο είναι απαραίτητα για την εξέλιξη μας. Αφού έρθει μέσα μας, το Θείο θα απολυτρώσει την ψυχή από όλα τα εμπόδια κι από όλους τους περιορισμούς.

Λέω: Όλοι εσείς, έχετε ανάγκη μιας θετικής και απόλυτης πίστης! Όσο δύσκολη κι αν βρίσκετε αυτή την διδασκαλία, πείτε: "Όλοι, μπορούμε να καταλάβουμε και να εφαρμόσουμε την Θεία διδασκαλία." - "Η πίστη μου, όμως, είναι αδύναμη." - Ούτε μια λέξη γι' αυτό! Η πίστη σας δεν είναι αδύναμη. - "Πρέπει να εγκαταλείψουμε τον κόσμο για να υπηρετήσουμε τον Θεό;" - Όχι, θα ζήσετε μέσα στον κόσμο. Ο καθένας θα πρέπει να εκπληρώσει την προσπάθεια του και να επιλύσει το πρόβλημα του εκεί που βρίσκεται. - "Με ποιες μεθόδους;" - Με τις μεθόδους τις Θείας Διδασκαλίας. Όλοι εσείς γνωρίζετε καλά το τι έφεραν στους ανθρώπους οι παλαιές μέθοδοι του παρελθόντος. Οι άνθρωποι του παρελθόντος ζούσαν ακόμα και στα δάση, υπηρετούσαν τον Θεό ακόμη και μέσα στα μοναστήρια και γονάτιζαν μπροστά στον Θεό μέσα στις εκκλησίες, αλλά οι προσπάθειες τους δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και τα προβλήματα τους δεν έχουν ακόμη επιλυθεί ως τις μέρες μας. Τώρα, αυτό που μας μένει, είναι να υπηρετήσουμε τον Θεό σύμφωνα με την εσωτερική ελευθερία. Πρέπει ο καθένας ν' ακούσει τα τρίσβαθα του εαυτού του και να βρει εκεί τα πραγματικά μέσα για να υπηρετήσει τον Θεό. Κατ' αυτόν εδώ τον τρόπο, ο άνθρωπος θ' απολυτρωθεί από μόνος του. Αφού αφυπνισθεί εντός του ανθρώπου, το Θείο θα είναι σε θέση να τον απελευθερώσει.

Θα σας δώσω το παράδειγμα ενός Αμερικάνου κλέφτη που τον συνέλαβαν και τον φυλάκισαν για πολλές κλοπές και εγκλήματα. Έδεσαν τα χέρια του και τα πόδια του με σκοινιά και τον άφησαν πάνω σ' ένα κρεβάτι, όντας βέβαιοι πως δεν ήταν πια επικίνδυνος. Ο αστυνομικός που έπρεπε να τον φρουρεί, πήγε ένα βράδυ μ' ένα κερί και, καθώς βιαζόταν να φύγει, ξέχασε το κερί. Ο κλέφτης, όντας μόνος μέσα στο δωμάτιο, κοίταξε το κερί και φώναξε: "Υπάρχει ένας μονάχα τρόπος για να σωθώ!" Σήκωσε τα πόδια του προς την φλόγα για να κάψει το σκοινί κι απελευθέρωσε τα πόδια του. Έπειτα, έβαλε το σκοινί που έδενε τα χέρια του και το 'καψε και αυτό. Και, μην έχοντας πια σκοινιά, αυτές τις περιοριστικές συνθήκες, άνοιξε αμέσως το παράθυρο και δραπέτευσε.

Αν το κακό μέσα στον κόσμο έχει δέσει τα χέρια σας και τα πόδια σας με σκοινιά, αλλά ο θεός έχει αφήσει ένα κερί μέσα στο δωμάτιο σας, πρέπει να αναρωτιέστε τι θα πρέπει να κάνετε; - Κάψτε το σκοινί. - "Επιτρέπεται, όμως, αυτό;" - Βεβαίως επιτρέπεται! Το Κακό είχε πάρει άδεια για να σε δέσει; Ο καθένας έχει το δικαίωμα, όποτε θέλει, να βάλει το σκοινί στη φλόγα του κεριού για να το κάψει και να απελευθερωθεί. - "Μπορώ να βγω από την πόρτα ή από το παράθυρο;" - Από το παράθυρο. Αν το παράθυρο είναι κλειστό, βγες έξω από την καμινάδα! Βγες έξω απ' όπου μπορείς να περάσεις. Δεν θα σου χρειάζεται καμία άλλη φιλοσοφία. Ο καθένας θα πρέπει ν' αποκτήσει από μόνος του την ελευθερία της ψυχής του. Πρόκειται για μια ολόκληρη διεργασία. Κατά την κατάκτηση της ελευθερίας του, ο άνθρωπος θα επανεκπαιδευτεί από μόνος του, θα μεγαλώσει και θ' αυξηθεί, θα φτάσει στην έξοχη ηθική της Ζωής, όπου το κακό δεν θα μπορεί ποτέ πια να δέσει τα χέρια του και τα πόδια του με σκοινιά.

Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να εισέλθει η Νέα Ζωή στον κόσμο και για να πραγματώσετε ό,τι ποθούν, η ψυχή και το πνεύμα σας. Έτσι θα είμαστε πιστοί και ευχάριστοι στον Θεό και ο Θεός θα είναι πιστός κι ευχάριστος σε μας. Και μ' αυτόν εδώ τον τρόπο θα μπορούμε να αγαλλιαζόμαστε για τον Θεό κι αυτός θα μπορεί να αγαλλιάζεται για μας. Πότε θα πραγματοποιηθούν όλα αυτά; - Όταν έρθει ο Θεός να ζήσει μέσα μας. Στην περίπτωση όπου θα σας ρωτήσω αν θέλετε να δώσετε μια θέση μέσα σας στον Θεό, τούτο θα σημαίνει πως δεν έχω εμπιστοσύνη σε σας. Ελπίζω πως θα τα κάνετε όλα αυτά, γιατί σας λεω την έξοχη Αλήθεια. Σας μεταδίδω την εμπειρία μου. Κατ' αυτόν εδώ τον τρόπο απέκτησα εγώ την ελευθερία μου.

Συγκρατείστε καλά το εξής: Έχω μόνο μια γνώμη για τον Θεό: - Ό,τι έκανε ο Θεός μέσα μου, είναι καλό. Και ο Θεός έχει μονάχα μια γνώμη για μένα: Ό,τι κάνω για τον Θεό, είναι καλό και δίκαιο. Ο Ιησούς Χριστός είπε: "Ο Πατέρας μου ζει εντός μου κι εγώ εντός του." Λέω: Πρόκειται για την Ατραπό της αποκτήσεως της εσώτερης πνευματικής Ελευθερίας και της πραγμάτωσης όλων των αγαθών μέσα στον κόσμο. Δεν υπάρχει άλλη Ατραπός. Αν δεν συμβεί σήμερα, θα συμβεί αύριο ή κάποια άλλη φορά, αλλά αυτή είναι η μόνη ατραπός για να αποκτήσετε την Ελευθερία σας. Απευθυνθείτε σ' όποιον κι αν είναι• αν γνωρίζει την Αλήθεια, θα σας πει το ίδιο πράγμα. Αν δεν γνωρίζει την Αλήθεια, θα σας εξαπατήσει λέγοντας τούτο ή το άλλο, ή κάθε είδους πράγματα. Ο Ιησούς Χριστός είπε: "Εγώ και ο Πατέρας μου είμαστε ένα. Ο Πατέρας μου υπάρχει εντός μου κι εγώ ζω μέσα στον Πατέρα μου. Ο Θεός εργάζεται μέσα μου κι εγώ εργάζομαι μέσα του."

Θέλω να είστε ελεύθεροι, γιατί μονάχα κατ' εκείνη τη στιγμή θα μπορέσετε να εκδηλώσετε και να αναπτύξετε τα χαρίσματα σας και τα ταλέντα σας. Και τότε, η Αγάπη, η Σοφία, η Αλήθεια, η Δικαιοσύνη και η Αρετή που εκδηλώνετε, θα είναι στην θέση τους. Αν εφαρμόσετε αυτή την διδασκαλία, θα είστε αφυπνισμένοι και χαρούμενοι, σε εγρήγορση και ευτυχισμένοι, τότε θα είστε βαθείς, σαν την θάλασσα και σαν τον ουρανό. Αυτό είναι που χρειάζεται τώρα, το βάθος! Κι αφού αποκτήσετε αυτόν τον τρόπο διαβιώσεως, όποια κι αν είναι τα βάσανα που θα σας έρθουν, θα πρέπει μέσα το μυαλό σας να βασιλεύει η ιδέα ότι ο Θεός είναι μέσα σας κι εσείς είστε μέσα του. Αν στοχάζεστε και σκέφτεστε κατ' αυτόν τον τρόπο, θα σας κατεβάσει από τον σταυρό στον οποίον είστε σταυρωμένοι.

Τώρα, θα πείτε: "Τι πρέπει να κάνουμε, δεν θα πάμε να προσευχηθούμε;" Ρωτάω: Ο άνθρωπος πρέπει να προσεύχεται για την ελευθερία του; Στη δουλειά! Βάλτε το σκοινί που δένει τα χέρια και τα πόδια σας, μέσα στην φλόγα του κεριού, για να καεί εκεί! - "Δεν θα πάμε να τραγουδήσουμε;" - Πότε τραγουδάει ο άνθρωπος; - Όταν έχει κάνει την δουλειά του. - Πότε τραγουδούν οι θεριστές; - Όταν έχουν τελειώσουν τον θερισμό και γυρνάνε στο σπίτι τους μετά από αυτόν, αλλά όχι όταν εργάζονται. Κι εσείς, επίσης, όταν έρχεστε εδώ για την εργασία σας, τραγουδάτε. Τώρα, βρίσκεστε στην εργασία. Αυτός που εργάζεται, δεν τραγουδάει. Κι όταν θα έχετε τελειώσει την εργασία σας, θα τραγουδήσετε επίσης. Δεν τραγουδάει κανείς ανά πάσα στιγμή. Αν σας βάλω να ανεβείτε στο όρος Βίτοσα, για να κάνετε εκεί μια εργασία στην διάρκεια μιας ζεστής καλοκαιρινής μέρας, θα μπορείτε να τραγουδήσετε; Όσο ανεβαίνετε στο βουνό, θα μπορείτε να τραγουδάτε μονάχα μέσα στην ψυχή σας, από την στιγμή, όμως, που θα έχετε αναρριχηθεί στο όρος και θα έχετε τελειώσει την εργασία που σας ανατέθηκε, θα μπορείτε να τραγουδάτε εντελώς ελεύθερα. Για την πραγμάτωση κάποιου πράγματος, υπάρχει μια καλά καθορισμένη στιγμή. Η στιγμή του τραγουδιού είναι κι αυτή καθορισμένη.

Η σημερινή ημέρα είναι μια ημέρα εργασίας, είναι η πρώτη ημέρα της συνειδητότητάς σας, η πρώτη ημέρα για την Θεία εργασία. Ως τώρα, δεν έχετε εργαστεί. Και η εργασία που θα κάνετε σήμερα, θα καθορίσει το μέλλον σας για όλη την αιωνιότητα. Οφείλετε να ξέρετε: Η σημερινή ημέρα καθορίζει το μέλλον σας. Είναι μια από τις ωραιότερες ημέρες της ζωής σας στην αιωνιότητα.

Ο Ιησούς λεει: "Πατέρα μου εργάσου, κι εργάζομαι κι εγώ." Εύχομαι τώρα, σ' όλους σας, να είστε στην εργασία, γιατί είστε μέσα στην ημέρα της εργασίας. Μην πείτε ότι θα εργαστείτε το βράδυ. Όχι, αυτή η ημέρα δεν έχει βράδυ. Είναι μια αιώνια μέρα, δίχως νύχτα, μια μέρα όπου ο Ήλιος δεν δύει. Είναι μια μέρα της αιώνιας αυγής και της αιώνιας ανατολής του Ήλιου, μια μέρα όπου τα πράγματα έχουν μια αρχή δίχως να έχουν τέλος. Είναι η ωραιότερη μέρα της Χαράς και της Ευδαιμονίας. Στην Αγία Γραφή έχει λεχθεί: "Όταν θα δω το πρόσωπο σου, η ψυχή μου θα αγαλλιασθεί". Αυτός ο στίχος μιλάει ακριβώς γι' αυτήν την όμορφη μέρα εργασίας. Μονάχα όταν εργάζεται για τον Θεό θα μπορέσει ο άνθρωπος να δει το πρόσωπο του Θεού και η ψυχή του θα γεμίσει αγαλλίαση.

Τώρα, θα πείτε: Θα 'ταν καλά αν όλες οι αδελφές και όλοι οι αδελφοί της επαρχίας ήταν επίσης εδώ! Λέω: Όλοι είναι εδώ. Γιατί; - Γιατί κάθε αδελφή ή αδελφός του φυσικού κόσμου που είναι εγγεγραμμένος άνω, στην Λευκή Αδελφότητα, έχει ο καθένας προσωπικά δυο εντεταλμένους που τον αντιπροσωπεύουν ο πρώτος εντεταλμένος βρίσκεται στον Θείο Κόσμο, ο δε άλλος εντεταλμένος στον Κόσμο των Αγγέλων. Έτσι, λοιπόν, αν είχαν έρθει εδώ χίλιοι άνθρωποι, στην πραγματικότητα θα ήταν τρεις χιλιάδες θαρραλέοι ιππότες: Χίλιοι άνθρωποι μέσα στον φυσικό κόσμο, χίλιοι άνθρωποι μέσα στον αγγελικό κόσμο και χίλιοι άνθρωποι μέσα στον Θείο κόσμο. Η ισχύς δεν βρίσκεται μέσα σε σας που είσαστε στον φυσικό κόσμο, βρίσκεται μέσα σ' αυτές τις τρεις χιλιάδες άτομα που είναι συνενωμένα εδώ. Αυτά είναι που εργάζονται, κι όχι μόνον οι άνθρωποι μέσα στον φυσικό κόσμο. Ξέρετε τι μπορούν να κάνουν οι εκ των άνω βοηθοί; Αυτοί είναι που εκπληρώνουν το έργο του Θεού. Αυτός εργάζεται δια μέσου αυτών.

Έτσι, λοιπόν, δίχως τραγούδια, δίχως προσευχές, δίχως χειροφιλήματα! Όλος ο κόσμος στην δουλειά! Από πάνω θα παρακολουθούν αυτόν που προετοιμάζεται για την εργασία και που θα έχει ήδη αρχίσει να εργάζεται.

Σας χαιρετίζω με την μεγάλη ημέρα της εργασίας! Να είστε όλοι ήρωες και συνεργάτες μέσα στην Θεία εργασία, μέσα στο έργο του Θεού! Αυτή η ημέρα έφτασε. Αρχίστε την Θεία εργασία, γιατί αυτή καθορίζει τη ζωή σας στο μέλλον!

 

Home English Russian French Bulgarian Polish Deutsch Slovak Spanish Italian Greek Esperanto

About    Search Help