Home English Russian French Bulgarian Polish Deutsch Slovak Spanish Italian Greek Esperanto
search help
search in titles only
  FontSize-- FontSize++  

 Η Νέα Ανθρωπότητα

Συνθετική διάλεξη που έγινε από τον Διδάσκαλο στις 19 Αυγούστου 1920, στο Βέλικο Τίρνοβο.

Το θέμα της διαλέξεώς μου θα είναι η Νέα Ανθρωπότητα. Θα ασχοληθώ μ' αυτό το θέμα από μια νέα οπτική γωνία.

Το νέο στον κόσμο είναι η ήλιος που ανατέλλει, ενώ το παλαιό είναι ο ήλιος που δύει. Αυτός είναι ένας νόμος της Φύσης. Δεν είμαι μονάχα εγώ που επιβεβαιώνω αυτόν τον νόμο, αλλά κάθε μητέρα και κάθε πατέρας τον επιβεβαιώνουν. Όταν ένα νεαρό κορίτσι και ένα νεαρό αγόρι παντρεύονται, το πρώτο παιδί που έρχεται στον κόσμο στο σπίτι τους, είναι ο ανατέλλων ήλιος, η ελπίδα της ζωής τους. Αν υποθέσουμε ότι το νέο θα φέρει συμφορά σε κάποιον, ότι θα αποδιοργανώσει την ζωή και όλη την ανθρωπότητα, αυτό είναι μια λανθασμένη αντίληψη των έξοχων αρχών που δρουν μέσα στην Ζώσα Φύση. Λοιπόν, αν έχουμε τέτοιες αντιλήψεις, γιατί θα έχουμε αυτά τα παιδιά που θα φέρουν συμφορές στους γονείς τους; Πόσες μέρες και πόσες νύχτες ξαγρύπνησαν οι μητέρες δίχως να ξεκουραστούν και δίχως να κοιμηθούν, εν ονόματι αυτού του νέου παιδιού που δεν μπορεί ακόμα να μιλήσει, εν ονόματι αυτής της νέας ιδέας! Αυτή η νέα ιδέα στην αρχή δεν είναι συγκεκριμένη, αλλά η μητέρα έχει την ικανότητα να συλλαμβάνει, να ακούει σαφώς και να καταλαβαίνει τη γλώσσα αυτού του νέου όντος, αυτού του μικρού μωρού.

Κατά τον ίδιο τρόπο, σε μια κοινωνία, στους κόλπους ενός λαού, υπάρχουν άνθρωποι που οι ψυχές τους είναι ευαίσθητες, που οι συνειδητότητές τους έχουν εξελιχθεί, και που οι καρδιές τους είναι πιο υψηλές, και αυτοί οι άνθρωποι συλλαμβάνουν καλύτερα αυτή την νέα ιδέα και είναι τα παιδιά της και οι κάτοχοι της. Ωστόσο, οι σύγχρονοι τους, που δεν κατανοούν τους κατόχους αυτής της ιδέας, λένε: "Αυτοί εδώ οι άνθρωποι είναι αναρχικοί, κομμουνιστές, αιρετικοί, σεχταριστές." Όλα αυτά, όμως, είναι ονομασίες δίχως σημασία. Αν στοχαστούμε κατ' αυτόν εδώ τον τρόπο, τότε, λοιπόν, ρωτάω: Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα σ' έναν κομμουνιστή αφ' ενός, που ζει με τις γνώμες του, κι έναν άνθρωπο, αφ' ετέρου, που ζει με τις ξεπερασμένες αντιλήψεις του, κι έναν τρίτο, τέλος, που ζει με τις νέες αντιλήψεις του; Η διαφορά συνίσταται στο εξής: Αυτός που ζει με τις νέες ιδέες, νοιώθει μέσα του μια παρόρμηση, μια ενέργεια, μια ζωή - άρα μια αύξηση. Κι ο άλλος που ζει με τις ξεπερασμένες ιδέες του, νοιώθει γέρος, οι δυνάμεις τον εγκαταλείπουν, φθίνει, φοβάται το μέλλον, σκέφτεται τα γερατειά του, και γι' αυτό το λόγο θέλει να πλουτίσει, βάζει χρήματα σε πολλές τράπεζες και σε πολλές εταιρείες. Λέω: Αυτοί είναι οι παλαιοί άνθρωποι, είναι ο θάνατος, είναι το κοιμητήρι της ανθρωπότητας. Όμως το κοιμητήρι δεν φέρνει καμία νέα ιδέα για την ανθρωπότητα, δεν δημιουργεί παρά μονάχα βάσανα και συμφορές στον κόσμο! Στο κοιμητήρι είναι που έχουν ταφεί βασιλιάδες, ιερείς, ιεροκήρυκες, μουσικοί, ποιητές - πάντοτε λόγω των αμαρτιών τους. Αν με ρωτήσετε γιατί πεθαίνουν οι άνθρωποι, θα σας απαντούσα: Οι άνθρωποι πεθαίνουν λόγω των ξεπερασμένων ιδεών τους.

Τότε, λοιπόν, πως θα αναστηθεί η ανθρωπότητα; Σας λέω: Να γίνετε νέοι, να γίνετε κάτοχοι της νέας Θείας Διδασκαλίας της οποίας το έμβλημα είναι η αδελφότητα. Η Αδελφότητα - αλλά σε τι συνίσταται αυτή; - αυτός που αποκαλείται αδελφός σου, πρέπει να είναι έτοιμος να θυσιάσει την ζωή του, την περιουσία του, την τιμή του, - τα πάντα, για σένα. Όταν ένας μεγάλος λαός καταλάβει τις ιδέες αυτής της αδελφότητας, θα πρέπει να είναι έτοιμος να θυσιάσει τα πάντα γι' αυτές τις ιδέες. Αν δεν θυσιάσει τίποτε, δεν θα υπάρχει, άρα, καμία αδελφότητα και καμία ισότητα. Όταν κάποιος κηρύσσει την έξοχη ιδέα ότι ο Θεός υπάρχει, αλλά δίχως να θυσιάζει την ζωή του, την περιουσία του και την τιμή του γι' αυτόν, δεν έχει, συνεπώς, κατανοήσει την μεγάλη ιδέα της ζωής. Η αδελφότητα και η ισότητα, αυτές είναι οι θεμελιώδεις ιδέες του Ιησού Χριστού.

Ας επιστρέψουμε πίσω στον χρόνο, κι ας εφαρμόσουμε την διδασκαλία του Ιησού Χριστού, γιατί εντός της βρίσκεται η σωτηρία του κόσμου. Τι δίδαξε στους ανθρώπους; - Τους δίδαξε αυτή την έξοχη ιδέα της Νέας Ανθρωπότητας. Ποιά είναι, λοιπόν, τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου αυτής της Νέας Ανθρωπότητας; Πριν 2.000 χρόνια, οι Ιουδαίοι προφήτες, όντας οξυδερκείς, έλεγαν ότι ο Θεός θα δημιουργούσε νέες καρδιές φτιαγμένες από σάρκα και ότι το Πνεύμα του θα εισερχόταν εκεί προκειμένου να το γνωρίσει όλος ο κόσμος, από το μικρότερο παιδί ως τον πιο ηλικιωμένο άνθρωπο. Γι' αυτόν τον λόγο δεν θα συζητήσουμε περί της υπάρξεως του Θεού. Ο καθένας θα σταθεί κάτω από την δική του συκιά δίχως να φοβάται. Η ειρήνη και η αγάπη θα θεσπιστούν ανάμεσα σε όλους, θα μεταμορφωθούν τα όπλα σε εργαλεία και σε άροτρα και δεν θα υπάρχουν πια μάχες. Οι πόλεμοι θα εξαφανιστούν.

Ο Ιησούς Χριστός έθεσε τις δυο αρχές - τη Νέα Ανθρωπότητα και την Παλαιά Ανθρωπότητα - στον ακόλουθο συσχετισμό: Ο έλλογος άνθρωπος, αφού κατάλαβε το νόημα της Ζωής, έκτισε την κατοικία του πάνω σ' έναν μεγάλο βράχο. Τα ύδατα των ποταμών και οι άνεμοι δεν κατάφεραν να την γκρεμίσουν. Λέγοντας βράχο υπονοούμε τις σταθερές αρχές της Ζώσας Φύσης. Ενώ ο μη έλλογος άνθρωπος, αυτός που δεν είχε καταλάβει το νόημα της Ζωής, έκτισε το σπίτι του πάνω στην άμμο, αλλά τα νερά των ποταμών το πλημμύρισαν, οι καταιγίδες και οι άνεμοι ήρθαν με τη σειρά τους, και το σπίτι καταστράφηκε. Οι ποταμοί είναι το σύμβολο των ανθρώπων που ζουν χωρίς αρχές. Τούτοι εδώ προκαλούν όντως διαταραχές στην κοινωνική ζωή και καταστρέφουν το σπίτι που οικοδομήθηκε πάνω στην άμμο. Κατά συνέπεια, αυτοί οι δυο πολιτισμοί βασίζονται σε δυο διαφορετικές αρχές. Η παλαιά ανθρωπότητα των ημερών μας βρίσκεται πάντα στην υπηρεσία του εγωισμού της, και, μ' αυτή την έννοια, είναι αδύνατον να υπάρξει μια αδελφότητα. Ενώ η νέα αδελφότητα βρίσκεται στην υπηρεσία του εγωισμού της, και, μ' αυτή την έννοια, είναι αδύνατον να υπάρξει μια αδελφότητα. Ενώ η Νέα Ανθρωπότητα βρίσκεται στην υπηρεσία του αλτρουισμού, τέλος, ο εγωισμός προορίζεται να γίνει ο βαλές της ανθρωπότητας.

Έτσι, λοιπόν, οι νέες ιδέες αφορούν τόσο την ευτυχία του ατόμου και της κοινωνίας, όσο και την ευτυχία όλων των νοημόνων όντων. Όταν λέω νοήμονα όντα, υπονοώ όλα τα όντα γενικά, γιατί δεν υπάρχει κανένα ον που να μην είναι νοήμον. Αν είσαι κουφός, όταν ένας άνθρωπος σου λέει κάτι, δεν θα τον ακούσεις. Θα εκπλαγείς γιατί δεν μπορείς να τον καταλάβεις. Πού είναι, άρα, το λάθος; Όχι σ' αυτόν που μιλάει, μάλλον σ' αυτόν που το αυτί του δεν είναι ευαίσθητο για να ακούσει το τι του λέγεται. Αν έρθει ένας τυφλός, δεν θα μπορεί να δει τον κόσμο• στην πραγματικότητα, όμως, δεν είναι ο κόσμος που είναι μαύρος, είναι ο τυφλός που δεν έχει όργανο οράσεως, η αίσθηση αυτή δεν είναι ανεπτυγμένη. Έτσι η σύγχρονη κοινωνία έχει ανάγκη μιας αναπτύξεως των αισθήσεων της. Κι αυτή η κοινωνία εξελίσσεται σύμφωνα με έναν έξοχο νόμο.

Κι η Φύση επίσης δεν είναι αυτή που είχε υπάρξει εδώ και χιλιάδες χρόνια. Σε κάθε βαθμίδα εκατό εκατομμυρίων ετών επέρχεται στη φύση μια μεγάλη αλλαγή. Εάν σας θέσω το ερώτημα: Επί πόσα εκατομμύρια έτη υπάρχει το ηλιακό μας σύστημα; - Θα μου πείτε ότι, σύμφωνα με ορισμένους σύγχρονους επιστήμονες, εδώ και εκατό εκατομμύρια έτη, σύμφωνα με άλλους εδώ, και διακόσια εκατομμύρια, και σύμφωνα με άλλους, εδώ και πεντακόσια εκατομμύρια, κλπ. Η απόκρυφη επιστήμη λέει ότι, από τότε που δημιουργήθηκε το ηλιακό μας σύστημα ως τώρα, έχουν περάσει διακόσια πενήντα δισεκατομμύρια έτη. Αυτά τα δεδομένα δεν είναι δυνατόν ούτε να αποδειχθούν, ούτε να διαψευσθούν. Είναι μονάχα ισχυρισμοί. Τα γεγονότα δεν μπορούν να αποδειχθούν παρά μονάχα κάτω από κάποιες συνθήκες, όταν έχουμε κάποια αξιώματα και αποφθέγματα. Γενικά, όμως, είναι αναγκαίο να έχουμε ορισμένα δεδομένα για να καταλάβουμε μιαν αλήθεια. Και, μέσα στον κόσμο, οι αλήθειες που έχουν αποδειχθεί, είναι ελάχιστες. Παιδεύεστε, για παράδειγμα, προκειμένου να αποδείξετε την πραγματικότητα μιας ιδέας που σας φαίνεται εντελώς δική σας: Ο άνθρωπος έχει ψυχή ή όχι; Λέω πως οι μισοί απ' τους διανοούμενους της εποχής μας δεν συμφωνούν με αυτή την ιδέα, ενώ οι άλλοι μισοί την εγκρίνουν, αλλά και οι μεν και οι δε δεν είναι σε θέση να αποδείξουν αυτό που βεβαιώνουν. Αν ρωτήσετε κάποιον αν έχει ψυχή, ποιά είναι η μορφή της, θα απαντήσει: "Υπάρχει ψυχή, αλλά δεν ξέρουμε την μορφή της." Μπορούμε να αποδείξουμε μονάχα τα πράγματα που έχουν μορφή, περιεχόμενο και νόημα, ενώ τα πράγματα που δεν έχουν μορφή ή περιεχόμενο ούτε έννοια, δεν είναι δυνατόν να αποδειχθούν.

Σας μιλώ για μια ιδέα που είναι κατανοητή για σας. Αυτά που σας λέω τα έχετε μέσα σας. Τα ιδεώδη, οι πόθοι και τα όνειρα που έχετε, εκφράζονται διαφορετικά. Κι ο καθένας από σας έχει τους πόθους του. Ο νεαρός, για παράδειγμα, ψάχνει την πολυαγαπημένη του. Ο ηλικιωμένος θα πει: "Αυτά είναι κουταμάρες, δεν μου χρειάζεται μια νεαρή κοπέλα." Για τον νεαρό, όμως, συμβαίνει κάτι διαφορετικό. Δεν κοιμάται ολόκληρες νύχτες, ξυπνάει νωρίς το πρωί, περιδιαβαίνει εδώ κι εκεί αναζητώντας την νεαρή κοπέλα με τα μαύρα μάτια. Η μητέρα του ανησυχεί για το τι συμβαίνει στον γιο της, το ίδιο και ο πατέρας. Ο γιος λέει: "Είναι η νέα ιδέα που θα φέρει μέσα μου την νέα ζωή, αυτή είναι που ψάχνω." Ποιος βρίσκεται στον ορθό δρόμο, ο νεαρός ή ο ηλικιωμένος; Λέω: Ο νεαρός. Η αλεπού, καθώς περνούσε δίπλα από μια μηλιά, είδε ένα κομμάτι καλό τυρί που ήταν τοποθετημένο ψηλά σ' ένα κλαδί. Το κοίταξε για λίγο, και μετά μονολόγησε πως δεν άξιζε τίποτε. Γιατί; Γιατί αυτό το τυρί ήταν πολύ ψηλά και δεν μπορούσε να το φτάσει. Αν όμως, το τυρί ήταν τοποθετημένο πολύ κοντά της, η αλεπού θα έλεγε πως δεν θα βρισκόταν πουθενά αλλού καλύτερο τυρί.

Η Καινή Διαθήκη περιέχει ορισμένους υπαινιγμούς σχετικά με την Νέα Ανθρωπότητα, για παράδειγμα στην Αποκάλυψη. Πριν 2.000 χρόνια, ο άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής είδε μια έγκυο γυναίκα που έφερε αυτή την έξοχη ιδέα - Νέα Ανθρωπότητα - και καθόρισε τον αριθμό αυτών των εκλεκτών, των κατόχων της ιδέας - 144.000 άτομα. Προσθέτοντας τα στοιχεία 1+4+4+4=9, αποκτούμε εννέα. Ο αριθμός 9 είναι το αποτέλεσμα μιας εξελίξεως των ανθρώπων όταν θα έχουν όλες τις θετικές και ευγενείς ιδιότητες. Μερικοί θα πουν πως αυτοί οι 144.000 άνθρωποι θα είναι στον Ουρανό. Όχι, αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται τώρα πάνω στη Γη, έχουν ήδη έρθει πάνω στη Γη κι έχουν ενσαρκωθεί σε πολλούς ανθρώπους που έχουν καλή εκπαίδευση. Βρίσκονται μεταξύ των συγγραφέων, των ποιητών, των επιστημόνων, κι όλοι παροτρύνουν την ανθρωπότητα να βαδίσει στην ατραπό προς την νέα ιδέα, προς το Θείο. Αντιτίθενται ανοικτά σ' αυτόν τον σκοταδισμό, σ' αυτές τις αλυσίδες που παραλύουν την ανθρωπότητα. Κι έπειτα, αυτή η ταραχή κι αυτή η αλλαγή που πλησιάζει τώρα, οφείλονται σ' αυτούς τους ανθρώπους. Θα ανατρέψουν αυτόν τον κόσμο. Μην νομίζετε πως πρόκειται για κακό σημάδι. Όταν ένας άνθρωπος καταπίνει πολύ νερό και πνίγεται, οι Βούλγαροι συνηθίζουν να τον γυρνάνε ανάποδα με το κεφάλι προς τα κάτω, για να βγει το νερό από το στόμα του. Και οι σύγχρονοι πολιτισμένοι έχουν καταπιεί μια τρομακτικά μεγάλη ποσότητα από ακάθαρτο νερό, γι' αυτό το λόγο πρέπει να ανατραπούν, με το κεφάλι κάτω, προκειμένου να βγει από μέσα τους το νερό. Όταν θα 'χει βγει όλο το νερό, θα τους ξαναγυρίσουν και πάλι με το κεφάλι προς τα πάνω, και θα αρχίσει η Νέα Ζωή.

Ορισμένοι από σας μπορεί να πουν: "Πώς να μας ενδιαφέρει, άρα, αυτή η Νέα Ανθρωπότητα, όταν ζούμε με όλα αυτά τα σημερινά μας βάσανα;" Πρέπει, όμως, να ξέρουμε ότι τα βάσανα είναι μια αναγκαία συνθήκη για την εξέλιξη του ανθρώπου. Μονάχα κατά τούτη εδώ την εποχή άρχισε να υποφέρει, κι έτσι έγινε πολύ ευαίσθητος. Και, όντως, οι σύγχρονοι μας υποφέρουν πολύ, αλλά αυτά τα βάσανα είναι κάτι τι το ευγενές, κι αυτοί είναι που θα οργανώσουν την κοινωνία. Μήπως κάθε έγκυος γυναίκα δεν βιώνει κάποια βάσανα και κάποιες συγκινήσεις; Υποφέρει όσο το παιδί δημιουργείται μέσα στους κόλπους της, αλλά, μετά τη γέννηση του μωρού, απαλλάσσεται από όλα τα βάσανα. Κατά συνέπεια, τα βάσανα δείχνουν πως είμαστε έγκυοι και κυοφορούμε μια έξοχη Θεία ιδέα και, όταν θα γεννηθεί το παιδί και θα είμαστε έτοιμοι, όπως η μητέρα, να υποστούμε όλα τα βάσανα μας, η θλίψη μέσα μας θα αντικατασταθεί με την χαρά.

Συχνά, εμείς οι ίδιοι προκαλούμε τα βάσανα μας, Για παράδειγμα, θα σας πω ένα ανέκδοτο από την Βουλγαρική ζωή. Ένας χωρικός αγαπούσε πολύ τα αυγά κι έψαχνε συχνά την ευκαιρία για να τα φαει. Όμως αυτό ήταν πολύ δύσκολο, γιατί η γυναίκα του ήταν πολύ φιλάργυρη. Ήταν ψηλή και δυνατή, κι όταν αυτός κατάφερνε να φαει ένα - δυο αυγά, αυτή τον έδερνε. Μια μέρα αρρώστησε και πέθανε. Ο χωρικός είπε: "Χάρη στον Θεό, τώρα θα μπορώ να τρωω ελεύθερα αυγά και κανείς δεν θα με δέρνει." Πήρε εφτά αυγά και τα 'βαλε στην φωτιά. Εκείνη τη στιγμή ήρθαν κάποιοι χωρικοί για να τον δουν και να του εκφράσουν τα συλλυπητήρια τους. Ξεχνώντας πως η γυναίκα του είχε πεθάνει, και πως δεν θα μπορούσε να τον δείρει, έβγαλε τα αυγά απ' την φωτιά και τα 'βαλε στον κόρφο του. Οι χωρικοί του είπαν:

- Μια μεγάλη φωτιά καίει μέσα στο σπίτι σου.

- Ναι, είναι μια μεγάλη φωτιά, αλλά η φωτιά που καίει μέσα στο στήθος μου είναι μεγαλύτερη, απάντησε.

Οι άνθρωποι της εποχής μας λένε: "Έχουμε μεγάλα βάσανα." Λέω πάντοτε: Τα βραστά αυγά που κρύβετε μέσα στον κόρφο σας, είναι το αίτιο αυτών των βασάνων. Βγάλτε από τον κόρφο σας τα αυγά και τα βάσανα σας θα πάψουν. Στη σύγχρονη επιστήμη, αυτό το αποκαλούν έμμονη ιδέα. Ξέρετε τι είναι η έμμονη ιδέα; Θα σας δώσω ένα παράδειγμα που αφορά έναν άρρωστο άνθρωπο που πάσχει από έμμονη ιδέα. Κάποιος κύριος έβαζε τον δείκτη του δεξιού χεριού του μέσα στον κύκλο που χάραζε με τον αριστερό του αντίχειρα και τον αριστερό του δείκτη και επί ένα δυο χρόνια έκανε προσπάθειες για να κατορθώσει να τον αγγίξει και να τον πιάσει. Υπέφερε από την αποτυχία του και γι' αυτό τον λόγο πήγε σ' έναν γιατρό, ο οποίος είχε αμέσως μια ιδέα για να τον θεραπεύσει. Αυτός ο γιατρός έβαλε τον δείκτη του μέσα στο αριστερό χέρι του ασθενή, που τον άρπαξε ξαφνικά και χάρηκε επιτέλους για την επιτυχία - νόμιζε πως είχε πιάσει το δικό του δάχτυλο. Κατ' αυτόν τον τρόπο θεραπεύτηκε και απαλλάχτηκε από την ιδέα που τον βασάνιζε τόσο καιρό. Το ίδιο, λοιπόν, συμβαίνει και με τους συγχρόνους μας που έχουν μια έμμονη ιδέα. Θέλουν να πιάσουν τον δείκτη τους, αλλά δεν μπορούν να το κάνουν. Όμως ο δείκτης δημιουργείται για έναν άλλο σκοπό, και όχι για να τον αρπάξετε εσείς. Αν θέλετε, μπορείτε να τον αρπάξετε, αλλά όχι κατ' αυτόν εδώ τον τρόπο. Τώρα, έρχεται στην Γη η Νέα Εποχή, περί της οποίας ο σύγχρονος αποκρυφισμός λέει πως ένα νέο κύμα έρχεται από τον Ήλιο. Αν χρησιμοποιήσω νέους όρους, δεν θα γίνουν κατανοητοί από σας και η διάλεξη μου θα είναι εντελώς αφηρημένη. Αυτό το κύμα που πλησιάζει τώρα, αφορά τους ανθρώπινους εγκεφάλους και ορισμένοι άνθρωποι θα γίνουν εκκεντρικοί. Εκκεντρικός άνθρωπος είναι αυτός που σιωπά υπερβολικά ή που ομιλεί υπερβολικά. Τα λόγια του είναι ανακόλουθα. Πρόκειται για τα άκρα που υπάρχουν στους ανθρώπους, αλλά η φυσιολογική εξέλιξη έχει τους κανόνες της. Λένε ότι η γλώσσα πρέπει να είναι πάντοτε λογική. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις μου, μέσα στον κόσμο πρέπει να υπάρχουν τρεις τύποι λογικής: Αποκαλώ την πρώτη εντελώς απλά υλιστική λογική, η δεύτερη είναι η λογική της συνειδητής ζωής, η δε τρίτη είναι η Θεία λογική. Σ' αυτή την τελευταία δεν γίνεται δεκτό κανένα ψέμα και, κατά συνέπεια, προκειμένου να εργασθεί κανείς μέσω των δυο πρώτων λογικών, πρέπει να έχει μια ψυχή ευγενή και ανυψωμένη, δηλαδή να είναι έτοιμος να θυσιαστεί για τους αδελφούς του και να μην ζει αποκλειστικά για τον εαυτό του.

Υπάρχει και κάτι άλλο που πρέπει να καθοριστεί, το να αποδείξουμε πού βρίσκεται η Αλήθεια. Πρέπει να έχουμε χρόνο και καλή εμπειρία για να εξακριβώσουμε την Αλήθεια. Όλοι οι επιστήμονες της εποχής μας, που μας παρουσιάζουν διάφορες θεωρίες και έρευνες στον τομέα της ιατρικής, των τεχνικών επιστημών, της φυσικής, της χημείας, κλπ., χρειάζονται μια περίοδο χρόνου προκειμένου να εφαρμοσθούν και να εξακριβωθούν οι θεωρίες τους. Μια θεωρία μπορεί να είναι πολύ ορθή όσον αφορά τους μαθηματικούς υπολογισμούς της, αλλά αν την εφαρμόσουμε δίχως κανένα αποτέλεσμα, δεν θα γίνει αποδεκτή. Έτσι, για παράδειγμα, κάποιος Άγγλος ασχολούνταν με ένα πρόβλημα επί εικοσιπέντε έτη, μελετούσε τον μηχανισμό μιας ιπτάμενης μηχανής. Γι' αυτόν τον σκοπό, έκανε με ακρίβεια όλες τις αναλύσεις και, όντας πολύ βέβαιος πως είχε κάνει σωστά όλους τους υπολογισμούς, δημοσίευσε μια σχετική αγγελία στις εφημερίδες. Είχε, όμως, λησμονήσει μια μοναδική λεπτομέρεια - δεν είχε εξακριβώσει όλες αυτές τις θεωρίες του στην πρακτική. Όταν άρχισαν να δοκιμάζουν αυτή την μηχανή, αφού πραγματοποίησαν το σχέδιο σύμφωνα με τα δεδομένα και τους υπολογισμούς που είχε κάνει αυτός, η μηχανή δεν λειτουργούσε: Ο τροχός γυρνούσε, αλλά η μηχανή δεν πέταγε. Αποδοκίμασαν τον ερευνητή και αυτό ήταν το τέλος της εργασίας του. Όμως οι νέοι άνθρωποι που ήρθαν μετά από αυτόν, άρχισαν να αναλύουν τη Ζώσα Φύση, να μελετούν τη σύσταση του οργανισμού των πουλιών, των φτερών τους και των ουρών τους. Οι άνθρωποι γνώρισαν τις μεθόδους πτήσης και, πάνω σ' αυτή την βάση, κατασκεύασαν το αεροπλάνο. Ήταν τόση μεγάλη η χαρά της σύγχρονης ανθρωπότητας όταν ανακάλυψε αυτό το μέσο για να πετά κανείς στον αέρα! Αυτές, όμως, οι ιπτάμενες μηχανές - τα αερόστατα, τα αεροπλάνα, τα ζέπελινγκ - δεν χρησιμοποιήθηκαν για το καλό και για την ευτυχία της ανθρωπότητας. Και είδατε τι έκαναν κατά τους τελευταίους πολέμους και πόσο επικίνδυνα είναι στην πραγματικότητα.

Σήμερα οι άνθρωποι μου λένε: "Κάντε μας να μάθουμε ένα από τα μεγάλα μυστικά." Λέω: Ένα μεγάλο μυστικό είναι το να μάθεις να περιθάλπεις τον εαυτό σου για να θεραπευτείς, όταν είσαι άρρωστος, και το μέσο είναι το να πετάξεις. Οι άνθρωποι που έχουν νευρασθένεια, μπορούν να θεραπευτούν κατ' αυτόν τον τρόπο. Μια γυναίκα είναι άρρωστη• αρκεί να προσπαθήσει να πετάξει στον αέρα επί μισή ώρα, και θα επιστρέψει θεραπευμένη. Αύριο θα αρρωστήσει ο άντρας της• πρέπει να τον βάλει κι αυτόν στο αερόστατο για να πετάξει επίσης και θα επιστρέψει κι αυτός θεραπευμένος. Το να θεραπεύεις με αυτή τη μέθοδο είναι εύκολο, γιατί ο αέρας, στα ανώτερα στρώματα, είναι πολύ καθαρός. Εδώ όπου κατοικούμε, βρισκόμαστε σ' ένα ατμοσφαιρικό μέσο όπου υπάρχει πολύ διοξείδιο του άνθρακα. Αν είμαστε υπερβολικά νευρικοί σήμερα, το αίτιο είναι η μεγάλη ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα στον αέρα που εισπνέουμε και εκπνέουμε, κι αυτό το οξείδιο σχεδόν δηλητηριάζει τον οργανισμό μας. Ξέρετε πώς νοιώθετε όταν μπαίνετε σε μια πόλη; Αν έχετε ανεπτυγμένη την έκτη αίσθηση ή την ψυχομετρική ικανότητα με την οποία είναι προικισμένοι ορισμένοι άνθρωποι, κι αν κοιτάζατε μια πόλη, θα αηδιάζατε με την πόλη και θα αρνιόσαστε να ζήσετε εκεί λόγω της δυσωδίας! Οι πόλεις μας και τα σπίτια μας αντιστοιχούν στην σύγχρονη ανθρωπότητα της οποίας η οσμή είναι αντίστοιχη. Έτσι, η ζωή γίνεται όλο και πιο ανυπόφορη. Ενώ οι νέες ιδέες, οι Θείες ιδέες που έρχονται τώρα, φέρνουν τη Νέα Ζωή στον κόσμο. Ο θάνατος που υπάρχει ανέκαθεν, οι συμφορές, τα βάσανα, οι παράνοιες οφείλονται σε ψυχικά αίτια εντελώς διαφορετικά απ' αυτά που υποθέτει κανείς.

Η τωρινή ζωή πρέπει ν' αλλάξει ως προς τις μορφές της, το δε σύγχρονο καθεστώς πρέπει ν' αλλάξει κι αυτό. Και οι άνθρωποι με τις νέες ιδέες, που απαιτούν αυτή την αλλαγή, έχουν δίκιο. Αυτή η αλλαγή μέσα τη φύση μπορεί να πραγματοποιηθεί προοδευτικά, γιατί θα πραγματοποιηθεί επίσης μέσα στην ζωή, είτε κατά τρόπο συνεχόμενο, ή κατά τρόπο στιγμιαίο. Για μια παρόμοια συνθήκη, οι Τούρκοι λένε: "Αλά χαν ζορού ντα βαρ", δηλαδή όταν κάποιος είναι φτωχός στο πνεύμα και ξεροκέφαλος, και ο Θεός του λέει μια ή δέκα φορές τι πρέπει να κάνει, αλλά δεν κάνει τίποτε γι' αυτό, τότε θα δράσει γι' αυτόν ο νόμος της αναγκαιότητας.

Έτσι, λοιπόν, η βασική ιδέα της Νέας Διδασκαλίας είναι η αδελφότητα. Οι αδελφότητα πρέπει να εφαρμοστεί στις ίδιες τις οικογένειες. Οι μητέρες και οι πατέρες πρέπει να καταλάβουν καλά αυτόν τον νόμο της αδελφότητας, προκειμένου να μπορέσουν να δημιουργήσουν τις νέες συνθήκες για να μεγαλώσουν και να εκπαιδεύσουν τα παιδιά. Ο νεαρός άντρας, όντας γεμάτος σφρίγος, κάνει μερικές κακίες. Πώς ασχολείται κανείς μαζί του σύμφωνα με την παλαιά εκπαίδευση; - Τον βασανίζουν, τον φυλακίζουν. Όμως, μέσα στην φυλακή χάνει την υγεία του και το Κράτος τον θρέφει. Αυτός ο νεαρός άντρας μπορεί να γίνει ένας τέλειος πολίτης. Μέσα του υπάρχει ένα πλεόνασμα ενέργειας που πρέπει να ενεργοποιηθεί με επιδέξιο τρόπο. Λέτε γι' αυτόν: "Είναι, όμως, αμαρτωλός, εγκληματίας." Η κοινωνία είναι αυτή που δημιούργησε παρόμοιες συνθήκες, τις οποίες αυτός δεν μπορεί να καταπολεμήσει. Έτσι, λοιπόν, αντί να μελετάμε τον ζώντα Θεό, την Ζώσα Φύση προκειμένου να δράσουμε σε συμφωνία μαζί της, ερχόμαστε αντιμέτωποι προς τον ίδιο μας τον εαυτό και δρούμε ενάντια στον εαυτό μας υποθέτοντας πως υπάρχουν πολλοί νόμοι στον κόσμο. Όχι, μέσα στη Ζώσα Φύση υπάρχει μονάχα ένας νόμος που εφαρμόζεται στον πλούσιο και στον φτωχό. Ο αδαής λέει: "Αυτός όμως ο βαθύπλουτος έχει τι να φαει, τι να πιει, ζει μέσα στην χλιδή, ενώ για μένα δεν υπάρχει τίποτε." Δεν ξέρεις ότι τα βάσανα αυτού του πλούσιου κρατιόνται για να τα έχει μέσα σε σαράντα ή πενήντα χρόνια. Μήπως η Φύση δεν παίρνει εξ ίσου το λίπος και του πλούσιου και του φτωχού; Τι θέλει να πει μ' αυτό που κάνει, το ότι παίρνει δηλαδή το λίπος των ανθρώπων: Θέλει να τους πει: "Δεν έχετε μάθει τον νόμο της αδελφότητας." Και αν ξεκινήσετε διαβάζοντας το πρώτο κεφάλαιο της γενέσεως, θα δείτε ότι ο Θεός είπε στον Αδάμ και την Εύα: "Θα φάτε από όλους τους καρπούς, αλλά δεν θα φάτε έναν μόνον. Και την ημέρα που θα γευθείτε αυτόν τον απαγορευμένο καρπό, θα πεθάνετε." Ο απαγορευμένος καρπός είναι ο σύγχρονος εγωισμός. Ένας άνθρωπος που θέλει να εργάζονται οι άλλοι γι' αυτόν, ενώ αυτός θα ζει ως παράσιτο, ένας άνθρωπος που θέλει να τρώει εις βάρος των χηρών και των φτωχών ορφανών, ένας άνθρωπος που θέλει να μάχεται ενάντια σε τόσους λαούς, είναι αυτός που τρώει τον απαγορευμένο καρπό.

Ιδού γιατί όλοι μας οφείλουμε να είμαστε συνεπείς προς αυτή την Μεγάλη Διδασκαλία. Πού δίδαξε ο Ιησούς Χριστός πως πρέπει να πολεμάμε, πως πρέπει να προσευχόμαστε στον Θεό να βοηθήσει τη μια πλευρά από τους αντιπάλους ενός πολέμου; Πριν χίλια ή δυο χιλιάδες χρόνια, όλα αυτά είχαν νόημα, αλλά στις μέρες μας είναι ήδη μια ξεπερασμένη αντίληψη. Πού βρίσκεται, λοιπόν, αυτή η συνεπής πίστη, για την οποία κορδώνονται τόσοι και τόσοι, η αληθινή χριστιανική πίστη που είναι; Μιλώ γι' αυτούς που φέρουν το όνομα των αληθινών Χριστιανών. Οφείλουν να δρουν σύμφωνα με το νόμο του Χριστού. Ενώ αυτοί που δεν είναι Χριστιανοί, οφείλουν να δρουν συμφωνά με τις αντιλήψεις τους και τους νόμους τους. Ορισμένοι λένε: "Εγώ δεν είμαι Χριστιανός." Ποιοί είναι τότε οι νόμοι σου και οι αντιλήψεις σου βάσει των οποίων υπάρχεις; -"Είμαι ελεύθερος στοχαστής." Να δρας, τότε, σύμφωνα με την ελεύθερη σκέψη σου. Πρέπει να πούμε ότι κάθε άνθρωπος έχει δίκιο, γιατί σε κάθε άνθρωπο υπάρχει κάτι τι το καλό και κάτι το ευγενές μέσα στην ψυχή του. Δημιουργείστε τις ευνοϊκές συνθήκες για κάθε άνθρωπο κι αυτός θα μπορέσει ν' ανυψωθεί. Αν ζει μέσα σε συνθήκες δυσμενείς, θα πέσει.

Έδωσα στο παρελθόν το παράδειγμα ενός Ιταλού ζωγράφου, και θα σας το πω και πάλι. Ένας διάσημος Ιταλός ζωγράφος ήθελε να σχεδιάσει το πρόσωπο του Χριστού και, γι' αυτό το λόγο, τριγυρνούσε παντού στην πόλη και κοίταζε προσεκτικά τους ανθρώπους για να βρει ένα πρόσωπο που θα 'ταν καλό για τον σκοπό του. Και όντως βρήκε ένα νεαρό περίπου 20 χρονών και σχεδίασε πάνω σ' αυτό το πρότυπο το πρόσωπο του Χριστού. Δέκα χρόνια μετά, περίπου, αυτός ο ίδιος ζωγράφος αποφάσισε να σχεδιάσει το πρόσωπο του Ιούδα και βρήκε ένα νεαρό που του είπε: "Κύριε, με εκπλήσσει πολύ αυτό που κάνετε. Πριν δέκα χρόνια περίπου ποζάρισα για σας για να ζωγραφίσετε τον Χριστό, και σήμερα θέλετε να ποζάρω για να ζωγραφίσετε τον Ιούδα!" Μέσα σε δέκα μονάχα χρόνια διεστραμμένης ζωής, το πρόσωπο αυτού του νεαρού είχε αλλάξει τόσο ώστε τελικά έμοιαζε με τον Ιούδα.

Νομίζετε πως, εάν μια νεαρή κοπέλα πάρει στραβό δρόμο και βρεθεί τελικά σ' έναν οίκο ανοχής, δεν θα έχει στο πρόσωπο της το χάραγμα αυτής της ζωής; Μια πόρνη μου διηγήθηκε κάποτε πως, όταν είχε χρήματα, ο σύζυγος της την δεχόταν στο σπίτι του, αλλά όταν ήπιε όλα τα δικά της χρήματα, χώρισαν, την εγκατέλειψε μόνη της και, τελικά, αυτή ξέφυγε από το ορθό μονοπάτι. Λέει: "Θέλω να πάω στην Εκκλησία, αλλά δεν με δέχονται." Αυτή η γυναίκα έχει το όνειρο να ζήσει μια ζωή αγνή, κι αν αλλάξουν οι συνθήκες, θα ανυψωθεί. Όσον αφορά τις ελευθέριες γυναίκες που θέλουν να υπηρετούν τα συναισθήματα τους, λέγεται: "Ο κόσμος χρειάζεται τέτοιες γυναίκες." Εγώ λέω: Όχι, πρέπει να φροντίσουμε να βγουν αυτές οι αδελφές μας από τους οίκους ανοχής. Δεν πρέπει πια να τις υποχρεώνουμε να εκπορνεύονται, αλλά θα πρέπει να τις βάλουμε στον σωστό δρόμο και να τις κάνουμε να δουν πώς να ζουν.

Βλέπουμε πια να έρχονται οι κάτοχοι των νέων ιδεών, των αλτρουιστικών συναισθημάτων, άρα των ιδεών της Θείας Διδασκαλίας, και πρόκειται στην ουσία για τους ανθρώπους που θα υπερασπισθούν όλους τους παραγκωνισμένους ανθρώπους, όλους αυτούς που έπεσαν χαμηλά. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ο οποιοσδήποτε τυχαίος, έχουν στο πρόσωπο τους σημάδια, καθώς και στα μάτια τους και στα χέρια τους, θα τους αναγνωρίσετε. Και ιδού ποιά είναι τα σημάδια τους: Αν ο κάτοχος της νέας Διδασκαλίας είναι γιατρός, όταν έρθει σπίτι σου, θα σου φέρει όλα τα φάρμακα και δεν θα πάρει χρήματα, λέγοντας σου: "Υπηρετώ δωρεάν." Εάν είναι ιερέας, όταν θα τον καλέσεις για μια βάπτιση ή για μια κηδεία, δεν θα σου ζητήσει χρήματα και θα πει: "Υπηρετώ τη νέα Διδασκαλία." Αν είναι έμπορος, ως οπαδός αυτής της νέας Διδασκαλίας θα κάνει το εμπόριο του έντιμα, αν είναι δάσκαλος ή καθηγητής θα εργάζεται δωρεάν. Θα μου αντειπείτε: "Αν όλοι εργάζονται δωρεάν, ο κόσμος θα καταστραφεί." Ναι, ο τωρινός κόσμος θ' αλλάξει, αλλά θα έρθουν νέες συνθήκες. Ορισμένοι θα μου θέσουν το ερώτημα: Πώς είναι δυνατόν να εργάζεσαι δωρεάν, πώς θα υπάρχουμε δίχως χρήματα; Ρωτώ πόσα εκατομμύρια λέβα πληρώνει κανείς τον πατέρα ή την μητέρα για να κάνουν να φάνε και να μεγαλώσουν τα τρία ή τέσσερα παιδιά τους και για να ανατραφούν; Υπάρχει ένας νόμος σύμφωνα με τον οποίον ο πατέρας και η μητέρα υποχρεώνονται να σηκωθούν πέντε - έξι φορές τη νύχτα για να φροντίσουν τα μικρά τους παιδιά; Δεν υπάρχει νόμος, δεν υπάρχει Σύνταγμα, και ωστόσο αυτή η εργασία γίνεται πάρα πολύ καλά, πιο φυσικά από όλες τις άλλες εργασίες που διέπονται από τους νόμους που φτιάχνει το Κράτος. Κατά συνέπεια, η μητέρα και ο πατέρας μας δίνουν τον πρώτο νόμο στον οποίον οφείλουμε να υποταχτούμε. Λέω: Αν ζείτε κατ' αυτόν εδώ τον τρόπο, όπως ζουν οι γονείς και τα παιδιά σε μια οικογένεια, αν η ζωή σας μοιάζει με την ζωή των αδερφών μιας οικογένειας, θα είστε στον σωστό δρόμο.

Από την άποψη της Νέας Ανθρωπότητας, δεν θα σας συμβεί μεγάλη καταστροφή. Στην πραγματικότητα, έρχεται στον κόσμο μια μεγάλη καταστροφή, αλλά θα είναι καταστροφή για όλα τα οικοδομήματα που δεν έχουν στερεές βάσεις, και για όλα τα σάπια δέντρα που δεν έχουν βαθιές και υγιείς ρίζες. Έρχεται μια Μεγάλη Ιδέα, κι αυτή είναι που θα τα κάνει να πέσουν, αλλά πρόκειται για έναν νόμο, για μια ανανέωση του αέρα που θα εξαγνίσει τα πάντα που θα έχουν μολυνθεί και θα έχουν σαπίσει, για να μην αφήσει να υπάρχει πια στον κόσμο παρά μονάχα ό,τι είναι υγιές.

Όταν σας συμβαίνουν βάσανα, μην αναρωτιέστε ποιό είναι το αίτιο τους. Σας λέω: Ο Ήλιος είναι το αίτιο όλων των συμφορών πάνω στην Γη, των βασάνων μας και των χαρών μας. Αυτός γεννά τις πλημμύρες, τις επιδημίες, και όλες τις ασθένειες στον κόσμο, προκαλεί τους σεισμούς της γης, γενικά είναι το αίτιο όλων όσων συμβαίνουν σ' ολόκληρη τη Φύση. Όμως ο Ήλιος λέει: "Αν είσαι έξυπνος, θα μπορέσεις να χρησιμοποιήσεις έλλογα την ενέργεια μου, κι εγώ θα σου προσφέρω όλη μου την αφθονία και όλη την ευλογία μου- αν, όμως, δεν είσαι έξυπνος, θα σε κάνω να υποστείς τα μεγαλύτερα βάσανα." Ο Ήλιος μπορεί ν' αλλάξει την ενέργεια του, αλλά θα καίει πάντοτε και η Γη θα συνεχίσει να γυρνάει. Και θα σας πω και το εξής: Στην υπέρτατη μηχανική της απόκρυφης επιστήμης, υπάρχει μια γνώμη σύμφωνα με την οποία, κατά την κίνηση ενός τροχού, συμβαίνει μια εξαίρεση κάθε εκατό εκατομμύρια γύρους. Η Γη μας είναι ένας παρόμοιος τροχός. Κι όταν θα έχει γυρίσει εκατό εκατομμύρια φορές γύρω από τον Ήλιο, θα επέλθει μια εξαίρεση στην κίνηση της - καταστροφική ή προς ανοδική φορά, άρα ευεργετική. Τέτοιες εξαιρέσεις έχουν συμβεί πολλές φορές, μια τέτοια εξαίρεση θα συμβεί και τώρα επίσης. Η Γη μας έχει κάνει τόσους σχεδόν γύρους και βρίσκεται ήδη πολύ κοντά στην εξαίρεση. Δεν θα σας πω την ακριβή ημερομηνία για το πότε θα συμβεί αυτή η εξαίρεση.

Μπορεί να μη με πιστεύετε τώρα, ωστόσο όταν θα έρθει η ώρα θα το εξακριβώσετε μόνοι σας.

Μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτόν τον απόκρυφο νόμο επίσης και σε σχέση με τον Ήλιο. Όταν θα έχει κάνει εκατό εκατομμύρια γύρους, θα επέλθει μια εξαίρεση. Οι σύγχρονοι επιστήμονες λένε ότι, για να κάνει έναν γύρο, ο Ήλιος χρειάζεται είκοσι εκατομμύρια χρόνια. Ξέρετε τι θα συμβεί στον κόσμο όταν ο Ήλιος κάνει μια παρόμοια εξαίρεση; Αν αυτή η εξαίρεση γίνει κατά καθοδική φορά, όλο το ηλιακό σύστημα θα σβήσει, ο Ήλιος μας θα σκοτεινιάσει και, ως εκ τούτου, η ζωή θα πάψει να υφίσταται επί της Γης. Αν, όμως, αυτή η εξαίρεση γίνει κατά ανοδική φορά, η ηλιακή ενέργεια θα αυξηθεί δέκα φορές και θα τα βγάλουν πέρα μονάχα οι άνθρωποι που θα παραμείνουν τότε ζωντανοί πάνω στη Γη.

Έτσι, λοιπόν, τώρα υπάρχει μια κατά προσέγγιση σύμπτωση - και ο Ήλιος, και η Γη, και οι δυο τους έχουν κάνει τα εκατό εκατομμύρια των γύρων τους και θα έρθουν, άρα, και οι δυο εξαιρέσεις. Αυτή είναι μια διαβεβαίωση που μπορώ να την αποδείξω με μαθηματικό τρόπο, με γεγονότα και δεδομένα, αλλά όχι για την τωρινή κοινωνία. Μας χρειάζεται χρόνος για να μπορέσω να σας αποδείξω τους τύπους και τα γεγονότα που χρησιμοποιεί η απόκρυφη επιστήμη. Με αυτό, δεν θέλω να αφυπνίσω έναν φόβο, αλλά θέλω να πω πως υπάρχουν εξαιρέσεις και πως κάθε άνθρωπος πρέπει να είναι έτοιμος για να εκπληρώσει καλά το καθήκον του προκειμένου να τις καταλάβει και να τις αντιμετωπίσει. Και ο Ιησούς Χριστός είπε: "Μακάριοι όσοι παραμένουν άγρυπνοι στη θέση τους, προκειμένου ο Κύριός τους όταν έρθει να μην τους βρει να κοιμούνται." Αν υποθέτετε πως τρώγοντας και πίνοντας θα συνεχίσετε την ζωή σας ήρεμα και γαλήνια, απατάστε πολύ.

Οι σύγχρονοι επιστήμονες ισχυρίζονται και βεβαιώνουν πως ο άνθρωπος άρχισε την ύπαρξη του εδώ και οκτώ χιλιάδες χρόνια το πολύ, αλλά η απόκρυφη επιστήμη έχει μια θέση εντελώς διαφορετική ως προς αυτό το θέμα. Δηλώνει πως ο άνθρωπος υπήρξε πολύ περισσότερο απ' όσο υποστηρίζουν τώρα οι επιστήμονες της εποχής μας. Οι αποδείξεις πως ο άνθρωπος υπήρξε σε μια εποχή προγενέστερη των οκτώ χιλιάδων ετών, είναι τα απολιθωμένα κρανία εκείνων των εποχών. Δεν είναι δυνατόν να σας δώσω όμως πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη του ανθρώπου κατά την διάρκεια μιας πολύ προγενέστερης εποχής. Έστω κι αν εμφανίζονταν αυτές οι πληροφορίες, ο σύνδεσμος μ' αυτές είναι τόσο λεπτεπίλεπτος ώστε θα μπορούσε κανείς σχεδόν να πει πως δεν υπάρχει. Κατά την διάρκεια μιας απ' τις διαλέξεις μου, είπα ότι ο αντίχειρας ορίζει την ανάπτυξη της ανθρώπινης βούλησης, και ορισμένοι απάντησαν πως αυτό δεν είναι λογικό. Στην πραγματικότητα, όμως, ο αντίχειρας είναι το αποτέλεσμα της ανθρώπινης βούλησης. Σε μια πολύ αρχαία εποχή, όταν ήθελαν να τιμωρήσουν έναν πολύ πεισματάρη άνθρωπο, για να πάψει να διαπράττει αδικήματα - του έκοβαν τους δυο αντίχειρες. Λοιπόν, σας θέτω το ερώτημα: Γιατί ο αντίχειρας ορισμένων ανθρώπων είναι μακρύτερος, ενώ σε άλλους ανθρώπους είναι πιο κοντός; Γιατί στους μεν είναι πιο αρμονικός ενώ στους δε δεν είναι; Τούτο σημαίνει κάτι και βεβαιώνει τον βαθμό εξελίξεως της βουλήσεως και της λογικής του ανθρώπου. Αν κοιτάξετε τον αντίχειρα κάποιου, θα καταλάβετε ποιά είναι η εξέλιξη της ψυχής του. Αν η εξέλιξη της ψυχής είναι καλή και ορθή, ο αντίχειρας είναι αρμονικός, ευθύς, κανονικός, δίχως παραμορφώσεις. Αντίθετα, αν υπάρχουν παραμορφώσεις, τούτο σημαίνει ότι ο οργανισμός του είναι επίσης παραμορφωμένος. Όταν η μύτη σου, τα μάτια σου ή το στόμα σου παραμορφώνονται, τούτο σημαίνει κάτι. Ο γιατρός θα πει: "Εδώ έχουμε μια ανωμαλία, αναμφίβολα μια αποπληξία." Ενώ εγώ λέω: Υπάρχει μια διχόνοια ανάμεσα στα όργανα του σώματος, ανάμεσα στην ένωση των δυνάμεων, ανάμεσα στις σκέψεις και τα συναισθήματα που δρουν εντός του ανθρώπου.

Αν ασχοληθώ με αυτή την επιστήμη μονάχα θεωρητικά, χωρίς την πρακτική εφαρμογή της, δεν θα 'χει νόημα. Κάθε πραγματικότητα πρέπει να έχει μια κάποια μορφή. Μιλάω για πραγματικότητες που είναι σαφώς καθορισμένες ποσότητες, ακριβώς όπως ένας μαθηματικός που χρησιμοποιεί τους τύπους κι ένας χημικός που χρησιμοποιεί μόρια και άτομα, ή ένας φυσικός που ασχολείται με τις δυνάμεις ως πράγματα σαφώς καθορισμένα και όχι αφηρημένα.

Τώρα, λέμε ότι ο άνθρωπος έχει ψυχή. Είναι μια μονάδα σαφώς καθορισμένη, πού κατοικεί, στον εγκέφαλο, στην καρδιά, στους πνεύμονες, ή στο στομάχι, πού βρίσκεται γενικά; Η σύγχρονη επιστήμη δεν μπορεί να πει τίποτε για την ψυχή.

Επιστρέφω στην ιδέα μου. Η Νέα Ανθρωπότητα θα πρέπει να αρχίσει κατ' αρχήν από την ανατομία του ανθρώπου. Και γι' αυτό το λόγο επιμένω να ενδιαφερθείτε όλοι για την ανατομία. Όταν αρχίζει κάποιος να χτίζει σπίτια, αρχίζει από τα δοκάρια, φτιάχνει πρώτα την σκαλωσιά του σπιτιού και μετά το χτίζει. Η σκαλωσιά, είναι η ανατομία. Λένε μερικοί: Δεν μου χρειάζεται η ανατομία. Όχι, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε χωρίς αυτή. Δεν υπάρχει παιδί, δεν υπάρχει πατέρας, ούτε μητέρα που να μην μελετούν την ανατομία. Όταν κόβει κάποιος ένα ύφασμα για να φτιάξει ρούχο, αρχίζει πάντοτε από την ανατομία. Το πατρόν είναι ένα ανατομικό σημάδι και κόβετε το ύφασμα σύμφωνα μ' αυτό. Λοιπόν, οι σύγχρονοι μας μελετούν τη ζωή από ανατομικής απόψεως και συνεχώς κόβουν. Τι σημαίνει κόβω; - Στην Νέα Ανθρωπότητα δεν θα μελετήσετε μονάχα την ανατομία, θα μελετήσετε επίσης και την φυσιολογία. Πώς μελετάτε την φυσιολογία όταν χτίζετε το σπίτι σας; - Βάζετε παράθυρα, τζάκια για να υπάρχει καλύτερο ρεύμα αέρα, για να διεισδύει στο σπίτι ο αέρας. Και με τι ασχολείται, λοιπόν, η φυσιολογία; - Με τις λειτουργίες των διαφόρων οργάνων, τις λειτουργίες της καρδιάς, την κυκλοφορία του αίματος. Για να υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες στη ζωή μας, σε κάθε οικογένεια χρειαζόμαστε την φυσιολογία. Εσείς που κτίζετε τώρα τα σπίτια σας, έχετε μεγάλα παράθυρα; Σας συνιστώ ένα πράγμα: Κάντε στα σπίτια σας τις πόρτες μεγαλύτερες και ανοίξτε τα τζάκια περισσότερο. Τα μεγάλα τζάκια μου αρέσουν και δεν εγκρίνω τις θερμάστρες που χρησιμοποιούν τώρα. Λέτε: "Κάποτε ο παππούς μου και η γιαγιά μου είχαν πολύ καλή υγεία." Ναι, αλλά ο παππούς σου είχε μεγάλα τζάκια στο σπίτι και ο αερισμός γινόταν καλά, ενώ εσύ προχωράς προς τα κάτω, ζεις μέσα στο διοξείδιο του άνθρακα και, βεβαίως, δεν θα είσαι υγιής. Πρέπει να υπάρχουν σημαντικοί αερισμοί. Και οι Βούλγαροι τι κάνουν, λοιπόν; - Βάζουν χαρτί στα παράθυρα για να μην μπει ο αέρας στα σπίτια τους και για να μην κρυώσουν. Είναι καλύτερα να κρυώσουν, παρά να αναπνέουν το διοξείδιο του άνθρακα.

Αυτοί οι άνθρωποι της Νέας Ανθρωπότητας είναι ζωντανοί, θα έχουν παιδιά για να κάνουν να εξαπλωθούν παντού οι νέες ιδέες. Όλοι εσείς, μπορείτε να γίνετε μέλη της Νέας Ανθρωπότητας. Ποιος από σας δεν αγαπά την αδελφότητα και την ισότητα; Υπάρχει πατέρας που να μην θέλει να γίνει ο γιος του επιστήμονας και να μη μείνει αδαής; Η Νέα Ανθρωπότητα απαιτεί να έχει ο κάθε άνθρωπος τις ακόλουθες ιδιότητες: Να είναι έντιμος, δηλαδή να κυριαρχεί στον εγωισμό του, να είναι δίκαιος, έξυπνος και καλός. Κι όχι να έχει τις ιδιότητες αυτές φαινομενικά, αλλά σε απόλυτη έννοια, πρέπει να είναι τόσο έντιμος ώστε να μην θυσιάσει ποτέ τα συμφέροντα του άλλου προς όφελος της δικής του ευτυχίας, αλλά να θυσιάζει πάντοτε τα δικά του συμφέροντα χάρη της ευτυχίας του πλησίον του. Θα πείτε: "Αν εφαρμόσουμε αυτή την αρχή, θα μας συμβούν βάσανα και συμφορές." Όμως, με τις σημερινές σας ιδέες, πού είναι η ευτυχία σας; Σφαγιάστηκαν 30 εκατομμύρια άνθρωποι, γέμισαν τόσες φυλακές, έτσι δεν είναι; Και στις μέρες μας πεθαίνουν οι άνθρωποι, γιατί υπηρετούν αυτόν τον αρχαίο πολιτισμό που διακηρύσσει πως ο άνθρωπος είναι για τον άνθρωπο λύκος. Ενώ ο Ιησούς Χριστός λέει: "Όλοι εσείς είστε αδελφοί." Εγώ δημιουργώ αυτή τη διδασκαλία; Αν δεν θέλετε να πραγματώσετε τη διδασκαλία του Χριστού, εφαρμόστε τον νόμο του Μωυσή αν δεν θέλετε να πραγματώσετε τον νόμο του Μωυσή, εφαρμόστε, λοιπόν, τους νόμους του Κράτους σας. Όμως, σε κάθε περίπτωση, δράστε ως έντιμος και δίκαιος άνθρωπος, μην προδίδετε τις δεσμεύσεις σας. Και δράτε πότε σύμφωνα με τον Μωυσή, πότε σύμφωνα με τον Ιησού Χριστό - ανακατεύετε τους νόμους. Μερικοί με ρωτούν: "Εσύ λες πάντα την αλήθεια;" Ναι, σκέφτομαι κάθε λέξη που λέω. Μιλώ έντιμα, με δικαιοσύνη, μιλώ εν ονόματι της ευτυχίας μου, γιατί δεν θέλω να ατιμαστώ, δεν θέλω ούτε και να δυσφημίσω τους αδελφούς μου, δεν θέλω να καλύψω με αισχύνη το όνομα του Θεού. θέλω μια μέρα, όταν σας ξαναδώ, να ξέρω πως υπήρξα πάντοτε δίκαιος έναντι της ψυχής μου και του πνεύματος μου, για να μπορέσετε κι εσείς επίσης να ασχοληθείτε μ' αυτή την Ατραπό. Μονάχα μέσω αυτής της Διδασκαλίας θα μπορέσουν να βελτιωθούν οι μητέρες και οι πατέρες• οποιαδήποτε άλλη διδασκαλία δεν φέρνει παρά μονάχα βάσανα, βάσανα και πάντα βάσανα.

Αυτή η αδελφότητα έχει την εφαρμογή της. Στην απόκρυφη επιστήμη υπάρχουν μορφές και νόμοι πολύ καθορισμένοι. Οι νόμοι αυτής της Λευκής Αδελφότητας, αυτών των 144.000 φωτισμένων ψυχών, δεν άλλαξαν ούτε κατά ένα εκατοστό του χιλιοστού εδώ και εκατό εκατομμύρια έτη. Να γιατί λέω πως οι νόμοι της Φύσης είναι έλλογοι και αμετάβλητοι. Κάθε σκέψη μπορεί να έχει ένα αποτέλεσμα μέσα σε χιλιάδες ετών. Αν φυτέψεις μια κακή σκέψη, τούτη εδώ μπορεί να προκαλέσει ένα θάνατο. Αν σας εξηγήσω τη ζωή μέσα στα καθημερινά περιστατικά της, θα μπορούσα να την αναλύσω από την άποψη των Ινδών, από την άποψη των αποκρυφιστών, αλλά και από την άποψη του Χριστιανισμού. Η Αλήθεια θα είναι πάντοτε η ίδια. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος σε συναντά και σε σκοτώνει. Σ' αυτήν εδώ την περίπτωση, εμείς, οι σύγχρονοι Χριστιανοί λέμε: "Ήταν γραμμένο από τον Θεό." Εγώ λέω: Ο Θεός δεν είπε ποτέ πως είχε γραφτεί να σκοτώσει κάποιος κάποιον άλλον, αλλά το έκανα εγώ, ενώ ο Θεός το μόνο που έκανε, ήταν να το επιτρέψει. Κι ο Ινδικός νόμος εξηγεί το ίδιο πράγμα με τον ακόλουθο τρόπο: Εσύ τον είχες σκοτώσει σε μια προγενέστερη ενσάρκωση, κι αυτός ο ίδιος άνθρωπος που είχες σκοτώσει, έρχεται για να σε σκοτώσει σ' αυτή την ζωή. Έτσι, μπορείτε να να δεχτείτε και την μια και την άλλη εξήγηση. Θα πείτε: "Αυτή είναι αιρετική διδασκαλία, μπορεί κανείς να ενσαρκωθεί;" - Μπορεί και δεν μπορεί. Και το ένα και το άλλο είναι εξ ίσου αληθινά.

Ως προς την πίστη ή μη, αυτά είναι πράγματα ελάχιστης σημασίας. Η ψυχή είναι ικανή να δημιουργήσει όλες τις μορφές της: Απ' αυτήν την ίδια εξαρτάται το αν θα έρθει να ζήσει πάνω στη Γη όσες φορές επιθυμεί. Αν θέλει να έλθει στη Γη, ο Θεός θα θέσει την υπογραφή του σ' αυτό. Η ψυχή που θέλει να μετενσαρκωθεί, μετενσαρκώνεται. Κατά συνέπεια, σ' αυτό το σημείο έχουν δίκιο και οι Ινδοί και οι Χριστιανοί. Όταν λέω ψυχή, εννοώ την ευσυνείδητη Θεία ψυχή που μπορεί να έρθει εδώ όσες φορές θα το θελήσει. Ωστόσο, υπάρχει ένας άλλο νόμος στον κόσμο, ο οποίος εξηγεί τα πράγματα κατά άλλο τρόπο, προκειμένου να τα καταστήσει σαφέστατα και να δημιουργήσει μια κοινή ηθική. Για παράδειγμα, κάποιος διαπράττει ένα έγκλημα - διέρρηξε το σπίτι κάποιου άλλου και μονολόγησε: "Ποιος με είδε μέσα στο σκοτάδι για να ξέρει πως έκλεψα κάτι;" Ναι, αλλά, όταν ληστεύει, κοιτάζει δεξιά και αριστερά, φοβάται. Γιατί άρα; - Η συνείδηση θα τον βασανίσει, θα έχει τύψεις. Και τι είναι η συνείδηση; - Αυτά τα 144.000 άτομα, μέλη της Λευκής Αδελφότητας, λένε: "Κύριε, είδαμε το έγκλημα που διέπραξες και, σύμφωνα με τον νόμο μας που δεν αλλάζει ποτέ, σε καταδικάζουμε και θα υπομείνεις τις συνέπειες του ανομήματός σου." Τότε αυτός ο κύριος, προκειμένου να ελαφρύνει την συνείδηση του, πηγαίνει ολομόναχος κάπου, περνά δέκα ή δεκαπέντε μέρες νηστεύοντας, κι έπειτα πηγαίνει μπροστά σ' έναν ιερέα για να του διαβάσει κάποια ευχή και να ηρεμήσει. Ο ιερέας θα πρέπει να δράσει σύμφωνα με το νόμο της Νέας Ανθρωπότητας και να πει: "Αδελφέ μου, πρέπει να εξομολογηθείς ενώπιον του Θεού. Το να νηστέψεις δέκα ή δεκαπέντε μέρες και να θέλεις να εξαγοράσεις αυτό το έγκλημα, δεν μετράει μπροστά στον Θεό." Θα σας πω πώς πρέπει να ε-ξομολογήστε ενώπιον του Θεού. Για παράδειγμα, έκαψες το σπίτι του πλησίον σου. Θα διορθώσεις το σφάλμα σου πηγαίνοντας σ' αυτόν, θα του ζητήσεις συγγνώμη, θα του αγοράσεις ένα νέο σπίτι και νέα έπιπλα και θα του πληρώσεις τα χρέη. Αν δεν το κάνεις αυτό, δεν θα υπάρξει συγγνώμη. Ο Θεός λέει: "Αν εκμεταλλεύτηκες μια γυναίκα, κατά την δεύτερη ενσάρκωση σου θα την πάρεις για σύζυγο σου, ή θα γίνει το παιδί σου και θα την αναθρέψεις, κι έτσι θα λάβεις τη συγγνώμη για τις αμαρτίες σου." Ενώ οι νεαροί των ημερών μας λένε: "Τι σας ενδιαφέρει εσάς αν διέφθειρα μια κοπέλα;"

Στην Αμερική, ένας νεαρός που ο πατέρας του ήταν πολύ πλούσιος έμπορος, διέφθειρε μια νεαρή κοπέλα, έπειτα την εγκατέλειψε, αυτή δόθηκε στην κακή ζωή και, τελικά, πέθανε. Ο νεαρός τέλειωσε σπουδές θεολογίας και έγινε πολύ γνωστός ιερέας. Όλοι θεωρούσαν πως ήταν πολύ πιστός και πως γενικά ήταν ένας καλός άνθρωπος. Όλοι θεωρούσαν πως ήταν πολύ πιστός και πως γενικά ήταν ένας καλός άνθρωπος. Παντρεύτηκε, απέκτησε έναν γιο, ο οποίος σε ηλικία δέκα έξι ετών έγινε φαύλος. Οι άνθρωποι εξεπλάγησαν πολύ γιατί από έναν τόσο ευσεβή πατέρα γεννήθηκε ένας τόσο κακός γιος. Σας λέω: Αυτός ο γιος είναι η κακή του σκέψη. Ο πατέρας πάει να τον βρει τη νύχτα για να τον κάνει να επιστρέψει, αλλά μονάχα μετά από δεκαετίες κατορθώνει να τον οδηγήσει στον σωστό δρόμο. Μ' αυτόν τον τρόπο θα ξεπληρώσει το χρέος. Αυτός ο γιος είναι, στην πραγματικότητα, η κοπέλα την οποία εγκατέλειψε. Ο Θεός θα πει στον πατέρα: "Να η πολυαγαπημένη σου, πρέπει να πληρώσεις το χρέος σου σ' αυτήν." Ο γιος θα πει στον πατέρα: "Τώρα αναγνωρίζω πως είσαι ευγενής, γιατί ξέρεις πώς να αγαπάς, ενώ η αλλοτινή σου αγάπη δεν ήταν σωστή." Επίσης, πρέπει να εκτιμήσουμε την μητρική αγάπη που δίνει τα πάντα.

Συνιστώ στις νεαρές και στους νεαρούς των ημερών μας, όταν δίνουν αμοιβαία υπόσχεση γάμου, να τηρούν το λόγο τους, να είναι έτοιμοι να πεθάνουν εν ονόματι αυτού του λόγου και να πουν: "Σ' αγαπώ, θυσιάζω για σένα την τιμή μου, τη ζωή μου κι όλα μου τα πλούτη και δεν θα σε απαρνηθώ ποτέ." Αυτό σημαίνει, κατά τη γνώμη μου, άνθρωπος με χαρακτήρα! Αλλά τι συμβαίνει τώρα; - Τη μια μέρα παντρεύονται, αύριο η αγάπη τελειώνει, θέλουν να πάρουν διαζύγιο και πηγαίνουν στην εκκλησία όπου βρίσκεται η έδρα του μητροπολίτη για να τους λύσει το πρόβλημα. Λέω: Οι ιερείς δεν έχουν το δικαίωμα να δώσουν διαζύγιο σε κανέναν, δεν έχουν ούτε και το δικαίωμα να ενώσουν κάποιον σε γάμο. Αν κάποιος έρθει να μου ζητήσει να τον ενώσω σε γάμο, εγώ δεν έχω αυτό το δικαίωμα, και το μόνο που θα κάνω είναι να θέσω στον νεαρό ένα ερώτημα: Είσαι έτοιμος να θυσιάσεις την περιουσία σου, την τιμή σου και την ζωή σου για την πολυαγαπημένη σου; Θα θέσω επίσης στη νεαρή κοπέλα το ερώτημα εάν είναι έτοιμη να θυσιάσει ό,τι διαθέτει, την τιμή της και την ζωή της, για τον πολυαγαπημένο της. Αν και οι δυο μου απαντήσουν πως είναι έτοιμοι να το κάνουν, μονάχα σ' αυτή την περίπτωση θα μπορούσα να τους ενώσω σε γάμο, διαφορετικά δεν θα το έκανα, και δεν έχω το δικαίωμα να το κάνω. Κατ' αυτόν τον τρόπο θα έπρεπε να γίνεται προκειμένου αυτή η κοινωνία και αυτός ο λαός να οδηγηθούν προς τον ορθό δρόμο.

Έτσι, λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που πρέπει να διεισδύσει στον κόσμο. Και αυτό, άρα, θα φέρει την αδελφότητα που υποσχέθηκε ο Ιησούς. Και αυτοί οι Φωτεινοί Αδελφοί κατέρχονται τώρα. Θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις δυο εξαιρέσεις - την εξαίρεση του Ήλιου και την εξαίρεση της Γης. Θα επέλθει ένα νέο θαύμα περί του οποίου έχει γίνει λόγος στην Αγία Γραφή, όπου αναφέρεται ότι ένας νέος Ουρανός έρχεται, και μια νέα Γη έρχεται, άρα μια νέα Ανθρωπότητα. Λέω: Θα θέσουμε έναν σταυρό πάνω στην παλαιά ανθρωπότητα, και ας την συγχωρήσει ο Θεός. Και στο μέλλον θα δρούμε σύμφωνα με τους νόμους της νέας Γης, της Νέας Ανθρωπότητας. Αυτό ακριβώς απαιτεί η αδελφότητα.

Σας μιλώ με τόσο ενθουσιασμό όχι για κάποιον πεθαμένο Θεό, αλλά για τον ζώντα Θεό. Αν θέλετε να ξέρετε πού είναι ο Θεός, θα σας πω: Δεν είναι σ' αυτόν τον ουρανό που βλέπετε. Ορισμένοι λένε: "Δώσε μας αποδείξεις για να καταλάβουμε πού βρίσκεται αυτός ο Θεός." Ο Θεός δεν έχει ανάγκη αποδείξεως ή ανάγκη να τον βρούμε. Το μυρμήγκι, του οποίου η συνειδητότητα είναι κατώτερη, δεν έχει τα κατάλληλα όργανα για να καταλάβει το τι αντιπροσωπεύουν οι άνθρωποι. Ένα μυρμήγκι, όταν το παίρνουμε στα δυο μας δάχτυλα ή όταν ανεβαίνει στο κεφάλι κάποιου, θα πει: "Τι μεγάλο λόφο ανέβηκα." Ατενίζει τον κόσμο από αυτό το σημείο και, όταν επιστρέψει στους συντρόφους του, τους λέει: "Σήμερα ήμουν επάνω σ' ένα πολύ ψηλό βουνό." Κατά τον ίδιο τρόπο, ο Θεός μας παίρνει με τα δυο του δάχτυλα κι εμείς αναρωτιόμαστε μετά εάν υπάρχει. Ναι, είναι αυτά τα δυο δάχτυλα και μας λέει: "Δεν μπορείς να ανέβεις πάνω στο κεφάλι μου."

Αν στα πρόσωπα των αδελφών σας δεν διακρίνετε τον ζώντα Θεό, δεν θα καταλάβετε αυτή την Διδασκαλία. Αν δεν βλέπω τον Θεό μέσα σας, η διδασκαλία μου θα είναι ψεύτικη. Αν δεν σας αγαπώ κι αν δεν είμαι έτοιμος να θυσιαστώ για σας, θα σας δώσω ψεύτικη διδασκαλία. Κι εσείς επίσης οφείλετε να θυσιαστείτε. Μέσα σ' αυτόν τον κόσμο πρέπει να υπάρξει η αδελφότητα! Κι οφείλετε να υιοθετήσετε αυτή την Διδασκαλία. Έχει εφαρμοστεί από όλους τους αγαθούς ανθρώπους, από όλες τις μητέρες κι από όλους τους πατέρες, από όλους τους αδελφούς και από όλες τις αδελφές. Είναι η θυσία που λείπει από αυτόν τον κόσμο, όπου υπάρχουν αρκετά ψέματα! Ορισμένοι λένε: "Πόσο θα με πληρώσουν για να υπηρετήσω;" Δεν θα πρέπει πια να υπάρχει πληρωμή. Μιλάω μόνο γι' αυτούς που θεωρούνται αληθινοί Χριστιανοί, δεν μιλάω για τους άλλους. Κι ο Ιησούς είπε: "Όσοι δεν είναι Χριστιανοί ας βγουν έξω, για να ξέρουμε ποιος είναι υπέρ και ποιος είναι κατά."

Οι άνθρωποι του κόσμου λένε για κάποιους ανθρώπους: "Ιδού, αυτοί είναι ευσεβείς Χριστιανοί." Σε τι συνίσταται, λοιπόν, η ευσέβεια τους; - "Πηγαίνουν συχνά στην εκκλησία." - Όχι, η Εκκλησία είμαστε εμείς. Αυτά τα ζωντανά σώματα είναι, συνεπώς, η Εκκλησία. Αν δεν είμαστε ικανοί να ζήσουμε μια ζωή αγνή και έντιμη, τι θα γίνουν στην πραγματικότητα οι εκκλησίες μας; Τι συνέβη στην Ρωσία; Η Ρωσία δεν ακολούθησε τις συμβουλές του Τολστόι που ήταν η φωνή του Ζώντος Θεού. Κι ο κλήρος είδε τον ερχομό του Μπολσεβικισμού. Ο Μπολσεβικισμός είναι το μαστίγιο του Θεού στο χέρι του Χριστού. Και σήμερα μας ρωτάει: "Αυτό έχετε δημιουργήσει επί τόσα χρόνια;" Ο Χριστός είναι αυτός που δρα στην Ρωσία, κι όχι κάποιος σατανάς. Όταν ένας χειρουργός παίρνει το νυστέρι του για να κάνει μια χειρουργική επέμβαση, ξέρει καλά πώς να το χρησιμοποιήσει προκειμένου να αποκόψει τον ασθενή ιστό και να βοηθήσει τον υγιή ιστό. Ο χειρουργός που δεν είναι έμπειρος, δεν ξέρει πώς να κάνει την χειρουργική επέμβαση, έστω κι αν φαίνεται τέλειος στον κόσμο. Και οι Βούλγαροι πρέπει να ευχαριστήσουν τους Μπολσεβίκους. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα της ομιλίας μου.

Και οι Αμερικανοί, τι έχουν κάνει; Επί πολλά χρόνια μας έστελναν ιεραπόστολους για να κηρύξουν τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, αλλά κατά τον πόλεμο πούλησαν στους Βούλγαρους δέκα εκατομμύρια κιλά αλευριού προς δυο χρυσά λέβα το κιλό. Και σήμερα, πόσο στοιχίζει το χρυσό λέβα; - Δέκα λέβα. Άρα ένα κιλό αλεύρι στοίχιζε είκοσι λέβα. Και μήπως οι Αμερικάνοι υποθέτουν ότι έδρασαν σύμφωνα με την διδασκαλία του Ιησού Χριστού; Έχασαν την ευκαιρία να δώσουν ένα καλό παράδειγμα. Όχι, αυτό δεν είναι Χριστιανισμός! Έτσι μιλάει ο Χριστός, έτσι μιλούν οι Φωτεινοί Αδελφοί!

Αν οι Βούλγαροι έχουν την πρόθεση να βαδίσουν στο μονοπάτι που έχουν ήδη πάρει, δεν θα φτάσουν σε μια μεγάλη ευτυχία. Αυτή η κουλτούρα δεν θα τους βοηθήσει! Στον κόσμο, τα πάντα πρέπει ν' αλλάξουν. Κανένας λαός δεν πρέπει να χρησιμοποιεί την δύναμη ενάντια σ' έναν άλλο λαό, καμία κοινωνία δεν πρέπει να ασκεί βία σε μια άλλη κοινωνία, κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να ασκεί την δύναμη σε κάποιον άλλο άνθρωπο, αλλά όλοι θα πρέπει να ζουν σύμφωνα με τον νόμο της Αγάπης. Αν αποδεχθείτε αυτή την Διδασκαλία, τα πάντα θα αλλάξουν και θα είστε ευλογημένοι ως λαός. Και αυτός ο νόμος θα επιβληθεί. Αν δεν τον δεχθείτε, θα τον δεχθούν άλλοι.

Θα σας δώσω ένα παράδειγμα: Σε μια πολύ μακρινή εποχή, κατά τον χρυσό αιώνα, υπήρχαν δυο βασίλεια: Το βασίλειο των Espertes και το βασίλειο των Menses. Ο βασιλιάς των Espertes είχε έναν γιο και, σύμφωνα με την συνήθεια, κάλεσε τους σοφούς για να προβλέψουν το μελλοντικό πεπρωμένο του γιου του. Ένας από αυτούς τους σοφούς έκανε τους υπολογισμούς του και είπε στον βασιλιά: "Ο γιος σου, σε ηλικία περίπου 25 ετών, θα περάσει μια σοβαρή κρίση, γι' αυτό και πρέπει να τον στείλεις να εργαστεί ως βοσκός σ' ένα άλλο βασίλειο, για να μάθει εκεί τους μεγάλους νόμους της Ζώσας Φύσης." Ο πατέρας τήρησε πιστά αυτές τις οδηγίες του σοφού και είπε στον γιο του: "Γιε μου, από δω και πέρα θα πρέπει να κερδίσεις το ψωμί σου με τον ιδρώτα του προσώπου σου." Κι έστειλε τον γιο του για να γίνει βοσκός στο βασίλειο των Menses. Ο νεαρός πέρασε εκεί δέκα χρόνια μελετώντας τους νόμους της Φύσης. Κατά το ενδέκατο έτος της παραμονής του, μια φορά η κόρη του βασιλιά των Menses πήγε να κάνει περίπατο καβάλα σε λευκό άλογο. Οι σωματοφυλακές της ήταν μαζί της, αλλά, καθώς ενθουσιάστηκε απ' την αγάπη της για τα πανέμορφα λουλούδια και το πανέμορφο τοπίο, κατέβηκε από το άλογο της και απομακρύνθηκε λίγο. Τότε ξαφνικά μια κόμπρα βγήκε από τις πέτρες και δάγκωσε το δεξί της χέρι. Ο βοσκός, ο γιος του βασιλιά, που είχε παρατηρήσει το τι έγινε και ήξερε καλά τους νόμους, έτρεξε γρήγορα κοντά στην κόρη του βασιλιά, έβαλε τα χείλη του πάνω στο χέρι της και ρούφηξε το δηλητήριο. Οι φρουροί είδαν τη σκηνή από μακριά και υπέθεσαν ότι αυτός ο νεαρός προσέβαλε την κόρη του βασιλιά, και γι' αυτό το λόγο του έριξαν ένα δηλητηριασμένο βέλος και τον πλήγωσαν στο αριστερό του μπράτσο. Η κόρη του βασιλιά, βλέποντας το αυτό, τον πλησίασε, έσκισε γρήγορα το μανίκι του ρούχου του, έβαλε τα χείλη της στην πληγή και ρούφηξε το δηλητήριο. Ρωτώ τώρα: Ποιος σώζει ποιόν; Ο νεαρός έσωσε την νεαρή κοπέλα από το δηλητήριο του φιδιού κι η νεαρή κοπέλα τον έσωσε από το δηλητήριο του βέλους των ανθρώπων. Κι αυτός της είπε: "Εσύ υπέφερες από το δηλητήριο του φιδιού, εγώ υπέφερα απ' το ανθρώπινο δηλητήριο."

Έτσι, λοιπόν, οι γυναίκες τώρα υποφέρουν από το δηλητήριο του φιδιού. Ξέρετε ποιό είναι αυτό το φίδι; - Είναι ο υπερβολικός εγωισμός τους. Τόσο οι γυναίκες όσο και οι άντρες πρέπει να σωθούν από αυτό το δηλητήριο. Η γυναίκα πρέπει να ρουφήξει το δηλητήριο του εγωισμού από τον σύζυγο, και ο σύζυγος πρέπει να ρουφήξει το δηλητήριο της παραμορφωμένης καρδιάς από την γυναίκα. Μονάχα μ' αυτόν τον τρόπο οι άντρες και οι γυναίκες θα μπορέσουν να τείνουν τα χέρια οι μεν προς τις δε, και να καταλάβουν πως ζούμε από κοινού και πως μπορούμε να συνεννοηθούμε καλά. Και όλοι οι Χριστιανοί της εποχής μας οφείλουν να δώσουν τα χέρια. Όταν ήρθα στο Βέλικο Τίρνοβο, πώς με υποδεχθήκατε; Όχι, φίλοι μου, έρχομαι για να ρουφήξω το δηλητήριο σας. Αν ρουφήξετε κι εσείς το δικό μου, αυτό είναι κάτι άλλο, ο καιρός θα σας κάνει να το δείτε. Αν ρουφήξετε το δηλητήριο μου, θα σας πω: "Είστε αδελφοί μου." Αυτή είναι η εκδήλωση του νόμου της Αγάπης που έχει αρχίσει να δρα μέσα στον κόσμο. Όποιος ρουφάει το δηλητήριο του αδελφού του, αυτός θα δεχθεί εναγκαλισμό, ενώ όποιος δεν το κάνει, θα εκδιωχθεί. Νεαροί άντρες, το μέλλον βρίσκεται μέσα σας! Άντρες και γυναίκες, ζήστε σύμφωνα με τον νόμος της Αγάπης! Μην ζείτε μέσα στην ατραπό όλων αυτών που γέρασαν μέσα στην αμαρτία, απαρνηθείτε την πληθώρα ερωτικών συντρόφων. Ένας εραστής και μια ερωμένη υπερεπαρκούν: Μια νεαρή κοπέλα, όμορφη, ένας νεαρός άντρας, τέλειος. Αυτό αρκεί. Δεν σας χρειάζεται να έχετε δυο εραστές, ούτε δυο ερωμένες. Τότε θα έχετε μια εσωτερική ελευθερία και δεν θα είστε δεμένοι από την σκλαβιά. Στοχασθείτε έτσι και εφαρμόστε αυτόν τον νόμο παντού - στην κοινωνική ζωή, στην πολιτική ζωή, στην θρησκευτική ζωή, για να αποκτήσετε την διδασκαλία του Χριστού. Μονάχα κατ' αυτόν εδώ τον τρόπο θα μπορέσει να ανυψωθεί ο Βουλγαρικός λαός. Μέσω αυτής της μοναδικής ηθικής! Περιδιαβαίνοντας, τώρα, τους δρόμους του Βέλικο Τίρνοβο, παρατηρώ τους ανθρώπους, συναντώ κάθε είδους ιερείς, δικαστές, εκπαιδευτικούς, αστυνομικούς, υπηρέτες, και μονολογώ: Αδελφοί, με τον τρόπο που ζείτε, δεν βαδίζετε στον ορθό δρόμο, αυτό δεν είναι η διδασκαλία του Χριστού, δεν είναι αδελφότητα. Συναντώ πολλούς ιερείς, εκπαιδευτικούς, αστυνομικούς και άλλους που είναι ευγενείς, αλλά υπάρχουν και άλλοι που δεν είναι ευγενείς. Τούτο δεν είναι κατηγόρια, κάνω απλώς μια διαπίστωση. Και λέω πως οφείλουμε να ανυψωθούμε σ' ένα τέτοιο ύψος, που θα είναι η καθαρή ηθική που έχει ορισθεί από την Λευκή Αδελφότητα. Να μην ψεύδεστε! Οι μητέρες και οι πατέρες δεν πρέπει να ψεύδονται. Αυτό που λέει από την μεριά του ο οποιοσδήποτε, η μητέρα, ο πατέρας, ο ιερέας, ο δικαστής, ο καθένας οφείλει να το εκπληρώσει, ακόμα και να πεθάνει αν χρειαστεί, αλλά να εκπληρώσει την υπόσχεση του. Αν εκπληρώσω αυτό που υπόσχομαι, θα μπορέσω να αποκληθώ άνθρωπος. Αν δεν το εκπληρώσω, τούτο σημαίνει πως μέσα μου δεν υπάρχει καθόλου ανθρωπισμός και καθόλου αδελφότητα. Η μελλοντική επιστήμη θα είναι στα χέρια όλων όσων θα ζουν κατ' αυτόν εδώ τον τρόπο.

Αντιλαμβάνομαι μια παρόρμηση προς τις νέες ιδέες μεταξύ της νέας γενιάς. Κυτάζοντας τους κομουνιστές, δεν τους καταδικάζω βλέπω ότι, δίχως να ισχυρίζονται πως είναι Χριστιανοί, κάνουν καλά πράγματα και κάνουν μεγάλες θυσίες. Ενώ, όταν μιλούν για τον Ιησού Χριστό οι Χριστιανοί, έχουν μονάχα ως στόχο το να εξασφαλίσουν τον εαυτό τους. Έτσι, λοιπόν, οι κομουνιστές είναι άπιστοι δίχως χρήματα, και οι Χριστιανοί είναι πιστοί που έχουν χρήματα. Θα ήθελα να δω έναν άνθρωπο που να ξέρει ότι ο Θεός υπάρχει μέσα στον κόσμο, που να ντρέπεται όταν εξαπατά τον άλλον, που ξέρει ότι θα καταδικαστεί αν βλάψει έναν άλλον, και που να είναι ειλικρινής για να ζητήσει συγγνώμη. Ενώ τώρα, όταν κάποιος διαπράττει ένα έγκλημα, λέει: "Έχω δίκιο." Ναι, όλοι μας, έχουμε δίκιο όταν διαπράττουμε εγκλήματα, όλοι μας, έχουμε δίκιο να λέμε ψέματα, όλοι μας, έχουμε δίκιο να κάνουμε καλοσύνες, να λέμε την αλήθεια, όλοι μας, έχουμε την ελευθερία, αλλά οφείλουμε να ξέρουμε πως ο καθένας έχει και την υπευθυνότητα. Εάν κλέψεις, θα σε κλέψουν αν καταστρέψεις κάποιον, κάποιος θα σε καταστρέψει- αν ατιμάσεις κάποιον, κάποιος άλλος θα σε ατιμάσει. Θα βρεις αυτό που έκανες. "Θα μετρηθείς με το μέτρο με το οποίο μετράς τους άλλους" - λέει ο Ιησούς. Ο νόμος είναι ακριβής. Τώρα, θα σας γνωστοποιήσω μια προφητεία. Δεν ασκώ την μαντική. Πως είναι ο καιρός σήμερα; - Είναι ωραίος καιρός, ο ουρανός είναι καθαρός, κάνει ζέστη, ο ουρανός λάμπει. Αυτός ο καιρός δείχνει πως όλα θα πάνε καλά στο μέλλον, πως θα υπάρξει μια μεγάλη θερμότητα και σύντομα θα υπάρξει ένα καλό ρεύμα ευεργετημάτων μεταξύ των Βουλγάρων. Οι ανθρώπινες συνειδητότητες θα αλλάξουν, θα ζεσταθούν, και θα αρχίσουν να σκέπτονται ορθά. Ο ίδιος καιρός δείχνει πως οι Βούλγαροι θα έχουν μια καλή συνειδητότητα και δεν θα κάνουν προσπάθειες για να επιδοθούν σε νέους πολέμους, δεν θα διαπράξουν πλέον το σφάλμα του 1912 και του 1915. Τώρα, οι Βούλγαροι δεν θα μάχονται πια με τα όπλα, θα μάχονται με την Αγάπη. Θα τηρήσουν μιαν αυστηρή ουδετερότητα και θα πουν: "Ως τώρα υπηρετήσαμε τις κεντρικές δυνάμεις, την Συμμαχία, αλλά τώρα θέλουμε να δοκιμάσουμε αυτή τη Νέα Ζωή σύμφωνα με τον Θεό και να τακτοποιήσουμε τη ζωή μας σύμφωνα με την βούληση του." Μονάχα κατ' αυτόν εδώ τον τρόπο οι Βούλγαροι θα έχουν μια νέα συνειδητότητα και θα ανυψωθούν ως λαός. Τότε θα στραφούν προς τους κομμουνιστές, τους σοσιαλιστές και θα πουν: "Αδελφοί, σας αγαπούμε, αντιλαμβανόμαστε τις καλές ιδέες μέσα στις παρορμήσεις σας, και χρειαζόμαστε αυτές τις ιδέες. Δεν έχουμε πράγματα που θα 'πρεπε να τα εγκαταλείψουμε, τα πάντα πάνω στη γη μας ανήκουν, πάμε να εργαστούμε μαζί." Ορισμένοι θα με αντικρούσουν: "Καλά, αλλά αυτοί δεν πιστεύουν στον Θεό, δεν αγαπούν τους ανθρώπους." Πώς δεν πιστεύουν; Κι αυτοί επίσης έχουν τον δικό τους Θεό' αφού αγαπούν, έχουν έναν Θεό. Αν κάποιος με συναντήσει και με κλέψει, αν πληγώσει το πόδι μου, ενώ πιστεύει στον Θεό, τι όφελος θα έχω εγώ και τι όφελος θα έχουν οι άλλοι άνθρωποι από την πίστη του; Αν κάποιος με συναντήσει και μου κάνει κάποιο καλό, δίχως να πιστεύει στον Θεό, θα είναι πιο χρήσιμος από τον άλλο που μένει μονάχα με την θεωρία του. Θα φτύσω αυτόν που είναι πιστός αλλά με κλέβει- κι αυτόν που είναι άπιστος αλλά δεν με κλέβει, θα τον φιλήσω δυο φορές, γιατί δεν καλύπτει με αισχύνη το Όνομα του Θεού, και γιατί εκπληρώνει το θέλημα του. Συνεπώς την Νέα Διδασκαλία πρέπει να έχει υπ' όψη της η τωρινή γενιά. Αυτή η κοινωνική λέπρα πρέπει να απορριφθεί εξ ολοκλήρου.

Αυτό θα έπρεπε να διδάσκουν όλοι οι ιερείς, αυτό θα έπρεπε να απαιτούν όλοι οι Βούλγαροι. Αν γίνει αυτό, θα τους εκφράσω την ευλογία μου! Αλλά αν δεν πιστέψουν σ' αυτό και αν δεν το διδάξουν και δεν το απαιτήσουν, θα προπηλακιστούν όλοι από μόνοι τους. Φτάνει να πουν οι ιερείς: "Δια του ονόματος του Ιησού Χριστού θα υπηρετήσουμε τον Θεό και θα ζήσουμε δίχως χρήματα". Θα με αντικρούσουν, όμως, κάποιοι λέγοντας πως έχουν γυναίκες, παιδιά. Όμως, οι γυναίκες δεν θα μπορούσαν να ζήσουν όπως κι εσείς; Η γυναίκα του ιερέα δεν θα μπορούσε να ζήσει όπως κι εσείς; - Ναι, θα μπορούσε. Θα πρέπει να δώσει το πρώτο παράδειγμα ανιδιοτέλειας, αλλά προσπαθεί κατ' αρχήν να εξασφαλίσει τον εαυτό της. Τι ανάγκη χρημάτων έχουν ένας ιερέας και ένας επίσκοπος; Γιατί θέλουν να εξασφαλιστούν; Ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν εξασφαλισμένος. Πόσο πληρωνόταν ο Ιησούς για τους λόγους του; Σας ομιλώ εν ονόματι του Ιησού Χριστού, θα υπηρετήσετε εν ονόματι του Ιησού, έτσι δεν είναι; Σκεφτείτε από αυτή την άποψη, το πρόβλημα είναι σοβαρό.

Δυο εξαιρέσεις πλησιάζουν. Θέλω να με καταλάβετε ακριβώς. Δεν έχω την παραμικρή επιθυμία να προσβάλω κάποιον από σας. Η πίστη σας, οι βαθιές σας πεποιθήσεις, όποιες κι αν είναι, είναι ιερές για μένα. Όμως οι κακές σας πράξεις είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό. Δεν μπορώ να τις εγκρίνω. Δεν μπορώ να ανεχτώ το κακό μέσα στον κόσμο, δεν ανέχομαι να είμαι ήρεμος μάρτυρας όταν κάποιος άνθρωπος προσβάλλει κάποιον άλλον άνθρωπο. Μπορώ να σιωπήσω, αλλά μέσα στην ψυχή μου γεμίζω από μεγάλη λύπη και μονολογώ: Αυτοί οι άνθρωποι είναι, παρ' όλα αυτά, Χριστιανοί• ποιά είναι, λοιπόν, η ψευδαίσθηση που τους παραλύει, ποιά είναι αυτή η ψυχολογική στιγμή που τους κάνει να μην μπορούν να συγκρατηθούν Ελπίζω, όμως, πως μια μεγάλη θερμότητα θα έρθει για να κάνει να λιώσουν οι πάγοι. Στα βουνά, θα υπάρξουν ατμοί, καθαροί και κρυστάλλινοι χείμαρροι θα κυλούν. Έπειτα θα έρθει μια άφθονη βλάστηση, οι σπόροι που σπάρθηκαν και οι καρποί των χιλιετιών του παρελθόντος θα φυτρώσουν, θα ανθίσουν και θα δέσουν, και οι λαοί όλης της Λευκής Φυλής θα δώσουν το χέρι. Θα έρθει στον κόσμο αυτός ο Νέος Πολιτισμός που κανείς δεν τον περίμενε και κανείς δεν τον έχει δει. Κι όλοι εσείς θα είστε πολίτες αυτού του Νέου Πολιτισμού, αυτής της Νέας Ανθρωπότητας! Και θα ήθελα να είστε όλοι σας προσκεκλημένοι στο τραπέζι αυτής της Νέας Ανθρωπότητας. Όλοι εσείς, όλοι είστε προσκεκλημένοι, αλλά δεν θα πρέπει να αρνηθείτε, όπως έγινε πριν δυο χιλιάδες χρόνια, όταν ο Ιησούς προσκάλεσε στο τραπέζι πολλούς ανθρώπους, αλλά τούτοι εδώ αρνήθηκαν για διάφορους λόγους: Άλλοι λόγω της εργασίας τους στους αγρούς, άλλοι γιατί έπρεπε να αγοράσουν πέντε ζευγάρια βόδια κι έπρεπε να δουν πώς θα πήγαιναν να εργασθούν, κι άλλοι, τέλος, λόγω γάμου. Όλοι απάντησαν: "Θεωρήστε πως απαρνηθήκαμε τον Νέο Πολιτισμό!" Ο Χριστός έρχεται και πάλι τώρα και προσκαλεί εκ νέου την Λευκή Φυλή ολόκληρη να αναλάβει αυτή τη νέα Διδασκαλία. Τώρα, όλους τους αγαθούς ανθρώπους που επί πέντε αιώνες ήταν ποιμένες, θα τους εκλάβουμε ως Θείους και θα τους χρησιμοποιήσουμε για την οικοδόμηση αυτού του μεγάλου οικοδομήματος. Γιατί η Ζωή δεν θα κατασκευαστεί με μια μόνη λίθο, και μόλις θα την κατασκευάσουμε, τότε μονάχα θα έρθουν η Σοφία και η Αγάπη. Κι μονάχα μ' αυτήν εδώ την συνθήκη θα υπάρξει η μουσική, η ποίηση, η τέχνη, μονάχα τότε θα υπάρξει καλή συνεννόηση όλων των ανθρώπων. Μονάχα κατ' αυτήν την στιγμή θα μπορούμε να δώσουμε ο ένας στον άλλον ένα άγιο φιλί, που θα μας κάνει να νοιώσουμε την Χαρά που νοιώθουν οι άγγελοι.

 

Home English Russian French Bulgarian Polish Deutsch Slovak Spanish Italian Greek Esperanto

About    Search Help