Home English Russian French Bulgarian Polish Deutsch Slovak Spanish Italian Greek Esperanto
search help
search in titles only
  FontSize-- FontSize++  

 Ο Αδερφος Των Μικρότερων

Διάλεξη που έγινε από τον Διδάσκαλο την 1η Ιανουαρίου 1917, στη Σόφια.

"Αγίασον αυτούς εν τη αλήθεια σου- ο λόγος ο ιδικός σον είναι αλήθεια." Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 17, 17

Στην πρώτη γλώσσα (στην γλώσσα του Παρθένου Θείου Πνεύματος, την υψηλότερη, στην ιεραρχία των αγγέλων) ο Θεός είχε δώσει στον άνθρωπο ένα άλλο όνομα που ήταν διαφορετικό από το τωρινό όνομα. Αυτό συνέβη στο συμβούλιο των Θεών, υπό την προεδρία του Κυρίου Ιησού Χριστού που απεκλήθη Σωτήρας της ανθρωπότητας. Αυτό το συμβούλιο ασχολούνταν με την δημιουργία του ανθρώπου και έπρεπε να καθορίσει το όνομα του. Το τωρινό όνομα άνθρωπος είναι μια εσφαλμένη μετάφραση, αλλά την αποδεχόμαστε. Όταν λέμε άνθρωπος, εννοούμε ένα ον που σκέπτεται.

Σύμφωνα με την τωρινή εξέλιξη, η σκέψη του ανθρώπου κυκλοφορεί προς δυο κατευθύνσεις: Μια ανοδική και μια καθοδική. Η καθοδική φορά δρα για την δημιουργία της ανθρώπινης προσωπικότητας και του ανθρώπινου σώματος στα επτά περιβλήματα του. Οι ανατολικές και δυτικές σχολές δίνουν διαφορετικές ταξινομήσεις αυτών των περιβλημάτων. Όμως, αυτές οι ταξινομήσεις αφορούν μονάχα την εξωτερική ορατή όψη αυτής της διδασκαλίας. Στην ουσία, οι δυο σχολές δεν παρουσιάζουν καμία διαφορά. Σύμφωνα με το εσωτερικό νόημα της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού, ο άνθρωπος έχει τρία ουσιώδη αμετάβλητα σώματα και επτά περιβλήματα. Στα βιβλία των θεοσόφων, γίνεται λόγος για επτά περιβλήματα του ανθρώπινου σώματος, ενώ τα τρία μόνιμα σώματα δεν αναφέρονται ει μη μόνον βιαστικά. Γίνεται λόγος εκεί για περιβλήματα που αποκαλούνται "σώματα", αλλά δεν είναι σώματα. Το πιο κατάλληλο όνομα είναι "περίβλημα."

Σε σχέση με την πραγματικότητα, ο ανθρώπινος κόσμος είναι παροδικός, η εξέλιξη μέσα στον κόσμο είναι μια Θεία διεργασία. Από την θεία άποψη, ο πόθος του ανθρώπινου πνεύματος συνίσταται στο να αποκτήσει τα τρία αμετάβλητα σώματα. Αυτή η ιδέα είναι τόσο πλατειά και ασύλληπτη, ώστε ακόμα και οι ιδιοφυίες της ανθρωπότητας, τα μεγάλα πνεύματα της επιστήμης, του αποκρυφισμού, των υπέρτατων αγγελικών ιεραρχιών, ακόμα και των υπέρτατων ιεραρχιών των θεών κατά το παρελθόν και στην εποχή μας, δεν κατορθώνουν να το κατανοήσουν σε βάθος.

Όταν λέω "θεοί" δεν εννοώ τον μοναδικό θεό αλλά τις ανώτερες τάξεις της ιεραρχίας των αγγέλων. Ωστόσο, στις μέρες μας, η λέξη "θεός" ξεθώριασε, γιατί μ' αυτή τη λέξη ορίζονται όντα που δεν είναι θεοί αλλά που, στην ουσία, εξαπατούν τους ανθρώπους. Σ' αυτά τα όντα δεν υπάρχει τίποτε το θείο. Εγκαταλείψτε αυτή την εσφαλμένη αντίληψη περί θεού. Στην πρώτη γλώσσα, η λέξη θεός είχε μια ιδιαίτερη σημασία• στις μέρες μας, αυτή η έννοια έχει διαστρεβλωθεί. Μαζί με την διαστρέβλωση αυτής της λέξης, οι άνθρωποι διαστρέβλωσαν επίσης και την νοημοσύνη τους. Για να μπορέσουμε να συλλάβουμε ορθά την ιδέα περί θεού και για να την κατανοήσουμε, πρέπει να επιστρέψουμε στην πρώτη μας κατάσταση.

Πάμπολλοι άνθρωποι συλλαμβάνουν τον θεό ως ένα ον που αλλάζει πάμπολλες φορές την μέρα, όπως και ο άνθρωπος. Αυτό είναι που φαντάζονται ορισμένοι αποκρυφιστές της Δύσης. Τούτο δεν είναι θέμα μομφής. Οφείλεται στην διαμάχη ανάμεσα στις δυο στοές που υπάρχουν στον κόσμο - την Λευκή Στοά και την Μαύρη Στοά. Αυτές οι στοές έχουν διαιρέσει την ανθρωπότητα σε δυο αντιτιθέμενα στρατόπεδα. Είναι, άρα, το αίτιο των διχονοιών που υπάρχουν στην πολιτική και κοινωνική ζωή, στις οικογένειες, ακόμα και στην ίδια την ανθρωπότητα, στην θρησκεία και στην επιστήμη. Αυτές οι δυο επιρροές διχάζουν τα ανθρώπινα πνεύματα. Αλλά εκεί που υπάρχει διχασμός και διαίρεση, εκεί δεν δρα το Θείο Πνεύμα. Απ' την στιγμή που διχάζεσαι μέσα σου και από την στιγμή που πέφτεις σε μια αντίφαση, ο Θεός είναι έξω από σένα. Αυτός είναι ένας ψυχολογικός νόμος.

Όταν σας μιλάω για τον άνθρωπο, πρέπει να διεισδύσετε όσο γίνεται βαθύτερα για να φανταστείτε τον άνθρωπο που είχε δημιουργηθεί κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση του Θεού, δηλαδή της Αλήθειας και της Αγάπης. Αυτός ο άνθρωπος δεν ατίμασε ποτέ το όνομα του Θεού. Ο Μωυσής, ένας από τους μεγάλους μυημένους, λέει: "Μην προφέρεις ποτέ μάταια το όνομα του Θεού." Αυτός είναι ένας από τους νόμους του πρώτου μυστικιστή που ήθελε να μελετήσει την έξοχη Θεία Διδασκαλία. Θέλησε να καθαγιάσει το Όνομα του Θεού. Ακριβώς αυτό σημαίνει να είσαι πραγματικός άνθρωπος. Πριν αρχίσει να καθαγιάζει το Όνομα του Θεού στην έξοχη έννοια την οποία είχε λάβει από τα Παρθένα Θεία Πνεύματα, κανένας άνθρωπος δεν μπορούσε να ανυψωθεί ψηλότερα απ' το επίπεδο όπου βρίσκεται.

Μου συμβαίνει συχνά να βλέπω ανθρώπους στην Βουλγαρία ή αλλού που διαιρούνται σύμφωνα με μεγάλα ή μικρά μέτρα - σε δεξιούς και αριστερούς, σε μαύρους και άσπρους. Λένε: "Είμαστε της Δεξιάς, δεν είμαστε ξεροκέφαλοι σαν τους άλλους." Είναι καλό να 'στε στην Δεξιά, αλλά δεν πρέπει να εγκαταλείψετε το Δεξί μονοπάτι και να χάσετε τον ουσιώδη χαρακτήρα σας και τις ιδέες σας. - Αν πάτε στο εξωτερικό για να γνωρίσετε αποκρυφιστές και Θεόσοφους, θα καταλάβετε ότι είναι μαθητές της Λευκής Αδελφότητας και εργάζονται προκειμένου να ανανεώσουν την ανθρώπινη σκέψη, έτσι ώστε, στο μέλλον, το Θείο Πνεύμα να διεισδύσει εκεί μέσω μιας νέας παρορμήσεως και μιας νέας δραστηριότητας. Στις μέρες μας οι Θεόσοφοι διαιρούνται σε Μπεζαντιστές και σε ανθρωπόσοφους Σταϊνερικούς, αλλά στην πραγματικότητα και οι μεν και οι δε είναι ανθρωπόσοφοι. Οι Μπεζανιστές είναι γυναίκες, ενώ οι Σταϊνερικοί είναι άντρες. Τα δυο ρεύματα έχουν εσωτερικές διαφωνίες. Όλα τα ρεύματα της ανατολικής σχολής διευθύνονται από γυναίκες, ενώ τα ρεύματα της δυτικής σχολής διευθύνονται από άντρες. Αυτή η διαίρεση είναι ξεκάθαρη, αλλά δεν είναι παρά μόνο η εξωτερική όψη. Όποιος δεν είναι ανυψωμένος, θα υποκύψει στον πειρασμό τους. Κι όποιος υποκύψει σ' έναν πειρασμό, δεν μπορεί να κατανοήσει τον Ιησού Χριστό. Στο παρελθόν, όταν ζούσε ο Ιησούς, ορισμένοι υπέκυψαν στον πειρασμό, αλλά και στις μέρες μας, επίσης, οι άνθρωποι υποκύπτουν σ' αυτόν. Από την στιγμή που διέπραξε το αμάρτημα και διαστρέβλωσε το Όνομα του θεού, ο άνθρωπος δεν παύει να υποκύπτει στον πειρασμό. Αυτός που υποκύπτει στον πειρασμό, δεν μπορεί να ανυψωθεί στο επίπεδο του σκεπτόμενου ανθρώπου για να καταλάβει τους βασικούς εσωτερικούς νόμους που βρίσκονται στα θεμέλια του ανθρώπινου πνεύματος. Ο άνθρωπος οφείλει να καταλάβει τους έξοχους νόμους της Θείας Σκέψης για να κατορθώσει ν' αλλάξει την ατομική και κοινωνική του ζωή, καθώς και την ζωή όλης της ανθρωπότητας.

Οι Θεόσοφοι αποκαλούν την υπέρτατη Νοημοσύνη "ανώτερο μάνας." Και η νοημοσύνη της Φύσης, ή η κατώτερη νοημοσύνη αποκαλείται από αυτούς "κατώτερο μάνας." Κανείς, όμως, δεν μιλάει για την μέση νοημοσύνη, το "μέσο μάνας" που είναι το πιο σημαντικό. Το κατώτερο μάνας είναι το θεμέλιο επί του οποίου δομείται η ανθρώπινη σκέψη. Άρα, είναι η βάση ή το έδαφος του νοητικού Κόσμου. Αν καταλάβετε καλά τα στοιχεία αυτής της βάσης ή αυτού του εδάφους, θα ξέρετε τι μπορείτε να σπείρετε εκεί. Κάθε σκέψη περιέχει ένα σπέρμα δραστηριότητας. Το να μάθεις να σκέφτεσαι ορθά, σημαίνει να ξέρεις τι είδους σπορές μπορείς να σπείρεις κατά τις εποχές του έτους. Έχει λεχθεί στην Αγία Γραφή: "Θα θερίσεις αυτό που έσπειρες." Η ιδέα που εμπεριέχεται εδώ, είναι οι σπορές εντός της σκέψης.

Στη ζωή των ανθρώπων και ανάμεσα τους υπάρχουν τόσες ψευδείς συλλήψεις και τόσες εσφαλμένες δραστηριότητες, ώστε, αν δεν ακούσουν τη φωνή του Μεγάλου Διδασκάλου, θα εξολοθρεύσουν οι μεν τους δε. Λέει: "Από δω και πέρα δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να είναι ένα βήμα πιο μπροστά. Αν δεν αλλάξει την σκέψη του, αν δεν καθαγιάσει το Όνομα του Θεού, έστω κι αν περάσει χιλιάδες χρόνια κτυπώντας την πόρτα μου, θα 'ναι δυστυχισμένος! Θα θερίζει και θα συλλέγει πάντοτε τους καρπούς του κάρμα του - επί χιλιάδες χρόνια." Τι είναι το κάρμα; Η συνέχεια όλων των κακών καρπών που φύτεψες ή που έσπειρες ολομόναχος κατά το παρελθόν. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε επί της γης για έναν μόνο στόχο - να σώσει τους ανθρώπους. Όταν λέω να σώσει, υπονοώ: Να τους μάθει να καθαγιάζουν το Όνομα του Θεού εντός του εαυτού τους και εντός του κόσμου. Μέσα σ' αυτό το Όνομα είναι που βρίσκεται το θεμέλιο της ζωής μας, του γίγνεσθαι μας και του είναι μας. Ο καθαγιασμός του Ονόματος του Θεού είναι το εξοχότερο πράγμα. Αντιπροσωπεύει μια φιλοσοφία του μέλλοντος.

Ορισμένοι διαμαρτύρονται γιατί δεν τους αποκαλύπτω μυστικά. Τι θέλουν, λοιπόν; Να τους δώσω όπλα για να σκοτώσουν ο ένας τον άλλον; Στην Δυτική Ευρώπη, υπάρχουν διδασκαλίες και αδελφότητες εντελώς διαφορετικές, που τα μέλη τους επιθυμούν να μάθουν τα μυστικά της Φύσης. Ως προς αυτό, μοιάζουν με τούτες τις γυναίκες που εκδικούνται τους εραστές τους χρησιμοποιώντας βιτριόλι. Γιατί εκδικούνται; Γιατί τις απάτησε. Παραμορφώνοντας τα πρόσωπα των εραστών τους, αυτές οι γυναίκες είναι ικανοποιημένες και λένε: "Τώρα, δεν θα είναι μαζί μου, αλλά δεν θα είναι και με καμία άλλη." Κατά τον ίδιο τρόπο δρουν και οι άντρες. Κατά τον ίδιο τρόπο δρουν και οι εκκλησιαστικοί παράγοντες. Ο Ιησούς Χριστός γέμισε θλίψη από τις πράξεις των ανθρώπων. Αν δεν διορθώσουν την συμπεριφορά τους, ο Θεός αποφάσισε να τους τιμωρήσει. Σύμφωνα με τον Θείο Νόμο, δεν θα μπορεί κανείς πια να κάνει λάθη. Πρέπει να ξεμπερδέψουμε με κάθε τι το αρχαίο, διότι έρχεται η Νέα Εποχή με μια νέα παρόρμηση.

Το Παρθένο Θείο Πνεύμα κατέρχεται σε κυκλικό κύμα μέσω επτά πεδίων, δηλαδή μέσω επτά κόσμων. Κατά την περίοδο του Κρόνου, το Παρθένο Θείο Πνεύμα κατήλθε έως τον Διανοητικό κόσμο για να δημιουργήσει το νοητικό ή διανοητικό σώμα του ανθρώπου. Κατά την δεύτερη περίοδο, κατά την περίοδο του Ήλιου, το Πνεύμα κατήλθε έως τον αστρικό κόσμο για να δημιουργήσει το σώμα των πόθων (των επιθυμιών). Κατά την διάρκεια της τρίτης περιόδου, την περίοδο της Σελήνης, το Πνεύμα κατήλθε ως τον αιθερικό τομέα του φυσικού κόσμου για να δημιουργήσει το αιθερικό περίβλημα του ανθρώπου. Κατά την τέταρτη εποχή, την εποχή της Γης, το Πνεύμα κατήλθε στο κατώτερο πεδίο του φυσικού κόσμου για να δημιουργήσει το φυσικό σώμα. Κατά την διάρκεια αυτών των περιόδων, κατερχόμενο και ανερχόμενο το Πνεύμα διάνυσε μια Πνευματική μέρα και μια Πνευματική νύχτα. Κατά την διάρκεια της πρώτης περιόδου, όταν το Θείο Πνεύμα εργάστηκε και δημιούργησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση του Θεού, ο άνθρωπος ήταν αναμάρτητος. Κατά την δεύτερη περίοδο, ο άνθρωπος άρχισε να πέφτει. Κατά την τρίτη περίοδο, συνέβη η απόλυτη πτώση. Κατά την τέταρτη περίοδο, την περίοδο της γης, την χαμηλότερη περίοδο της καθόδου, η πτώση έφτασε στα ακραία όρια της.

Γιατί, λοιπόν, πρέπει να κατέλθει ο άνθρωπος και να σκοτεινιάσει εντός της ύλης; - Για να ενδυθεί με όλα τα περιβλήματα, που το καθένα τους είναι πιο πυκνό από το άλλο, απ' όπου αρχίζει η άνοδος του για να περιβληθεί ανώτερες μορφές. Κατά την διάρκεια κάθε περιόδου, πραγματοποιεί μια μερική κάθοδο και μια μερική άνοδο κατά τρόπο κυματοειδή. Η τελική κίνηση θα είναι ανοδική. Το κύμα θα εκμηδενίσει αυτόν που δεν θέλει να συνδεθεί με τον Θεό και θα τον θέσει εκτός του κοινού ρεύματος κατά την Θεία Ημέρα, εκεί όπου θα φτάσει μια άλλη περίοδος καθόδου και ανόδου, δηλαδή ένα άλλο κύμα. Όλοι αυτοί που πορεύονται προς τον Θεό, θα εισέλθουν στον Ουρανό, ενώ αυτός θα παραμείνει κάτω, εκτός Θεού. Η Πόρτα θα κλείσει ξανά ενώπιον του και θ' ακούσει την φωνή του Θεού: "Δεν σε γνωρίζω." Μια μέρα, όταν ο Ιησούς Χριστός θα χτυπήσει τις πόρτες σας, αυτοί που ασχολούνται με τα προσωπικά τους προβλήματα και με τις συνηθισμένες εργασίες, θα παραμείνουν απέξω και δεν θα έχουν λάδι για το λυχνάρι τους. Αργότερα θα ανανήψουν, αλλά το Θείο Πλοίο θα έχει αναχωρήσει δίχως να περιμένει τον οποιονδήποτε. Έτσι, ο καθένας θα πρέπει να είναι έτοιμος για να ανέβει στο πλοίο έγκαιρα. Μιλώντας κατ' αυτόν τον τρόπο, δεν θέλω να σας κάνω κήρυγμα ηθικής, αλλά λέω πως πρόκειται για τον νόμο, και αναφέρω αυτά που λέει ο Θεός. Δεν θα σταματήσει το πλοίο του για κανέναν. Έτσι, λοιπόν, το κύμα προχωρά, και ακριβώς κατά την τωρινή εποχή έχετε τις ευνοϊκότερες συνθήκες για να εξελιχθείτε.

Όταν έρχεται στο μυαλό σας μια αρνητική σκέψη, μάθετε πως έρχεται από το μακρινό παρελθόν σας και δεν είναι του παρόντος. Είναι ένα παιδί κάποιου άλλου, ένα παιδί εγκαταλελειμμένο, μην το δεχθείτε. Κι εγώ, επίσης, δεν θέλω να μου στέλνετε εγκαταλελειμμένα παιδιά, παράνομα παιδιά. Ως δάσκαλος, δεν στάλθηκα στην Γη για να μεγαλώσω και να εκπαιδεύσω τέτοια παιδιά. Το να μεγαλώνεις έναν αμαρτωλό είναι ένα πράγμα, ενώ το να μεγαλώνεις ένα παιδί παράνομο είναι κάτι άλλο. Ο αμαρτωλός που συνειδητοποίησε κάποια πράγματα και μετανιώνει για τα αμαρτήματα του, θα μπορούσε να σωθεί. Κάνει προσπάθειες για να ολοκληρώσει την Θεία Βούληση. Γι' αυτούς εδώ ήρθε στη Γη ο Ιησούς Χριστός. Ο καθένας μπορεί να σωθεί. Κι ο αμαρτωλός, επίσης, μπορεί να σωθεί, αλλά όχι το εγκαταλελειμμένο και παράνομο παιδί. Αυτό το παιδί είναι ένα φίδι που, καθώς τρώει, γίνεται όλο και πιο μεγάλο. Μια μέρα θα τυλιχθεί γύρω από τον άνθρωπο για να του σπάσει τα κόκαλα. Προσωπικά για σας και για το μελλοντικό καλό σας, είναι απαραίτητο να κάνετε να μεγαλώσουν οι έξοχες σκέψεις που ο Θεός είχε βάλει μέσα σας στην αρχή δια του Αγίου Πνεύματος. Μην τρέφετε τις αρνητικές σκέψεις που έσπειρε μέσα σας η Μαύρη Στοά. Η μητέρα λέει: "Αντιμετώπισα πολλά βάσανα μ' αυτό το παιδί, μου προκάλεσε μεγάλες δυσκολίες, αλλά μια μέρα θα με περιθάλψει." Όχι, μια μέρα αυτό το παιδί, σαν φίδι, θα σου λιώσει τα κόκαλα και θα σε πετάξει έξω από αυτό το κύμα.

"Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία. Ο λόγος ο ιδικός σου είναι αλήθεια." Κανένας δεν θα μπορέσει να μάθει τον Θείο Νόμο δίχως να έχει καθαγιάσει το Όνομα του Θεού. Όταν θα έχετε καθαγιάσει το Όνομα του Θεού, οι σκέψεις σας θα είναι αγνές και σαφείς. Μ' αυτές θα οικοδομήσετε το περίβλημα σας όπου θα δημιουργηθεί το σώμα της Αληθείας που θα σας καταστήσει ελεύθερους. Η Αλήθεια είναι το πρώτο σώμα επί του οποίου πρέπει να εργασθείτε τώρα. Μέσα σ' αυτό το σώμα κατοικεί η ανθρώπινη ψυχή. Δίχως την Αλήθεια δεν υπάρχει Ελευθερία. Όσο κι αν κλαίτε, αν η Αλήθεια δεν είναι μέσα σας, δεν θα μπορέσετε να είστε ελεύθεροι. Τα κλάματα δεν θα μπορέσουν να σας βοηθήσουν καθόλου. Μερικές φορές είναι χρήσιμο το να κλαις, αλλά μερικές φορές είναι βλαβερό. Τα κλάματα είναι μια βροχή αν έχετε σπείρει καλούς σπόρους, τούτοι εδώ θα φυτρώσουν και θα σας ανυψώσουν. Αν έχετε σπείρει βάτους, όταν φυτρώσουν θα σας πνίξουν. Αν κλαις για τον Θεό, θα ευλογηθείς αν κλαις για τον κόσμο, σε οικτίρω. Σ' αυτήν εδώ την περίπτωση, είναι καλύτερη η ξηρασία. Οι σαφείς και ευγενείς σκέψεις είναι αυτές που θα σας ανυψώσουν. Και δι' αυτών θα εισέλθετε εντός του σώματος της αληθείας και θα είστε ελεύθεροι. Κατ' αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, θα αναγνωρίσετε τον Ιησού Χριστό, και κατ' αυτόν τον τρόπο θα σας αναγνωρίσει και αυτός.

Ορισμένοι εκτιμούν ότι βλέπουν ή βρίσκουν τον Ιησού εντός μου. Όχι, θα βρείτε τον Ιησού μέσα στην Διδασκαλία του. Κι αν θέλετε να ξέρετε ποιος είμαι, θα σας το πω. Είμαι ο αδελφός των πιο μικρών εντός του Θείου Βασίλειου. Κι εγώ, ο μικρότερος, θέλω να εκπληρώσω την Θεία Βούληση με τον τρόπο που διέταξε ο Θεός. Θέλω να καθαγιάσω το Όνομα του με τον τρόπο που με καθαγίασε Αυτός. Ο Θεός υπήρξε τόσο καλός απέναντι μου, ώστε εγώ, ο αδελφός των μικρότερων, ποθώ να εξοφλήσω το χρέος μου απέναντι του με όλη μου την αναγνώριση. Και επιθυμώ να κάνετε κι εσείς το ίδιο όπως κι εγώ. Σε ορισμένους από σας, ίσως να αναβλύσει μια επιθυμία να γίνουν σπουδαιότεροι από μένα και να καταλάβουν την πρώτη θέση. Αυτό είναι ένας πειρασμός. Ο Ιησούς είπε: "Αρκεί ο μαθητής να είναι σαν τον δάσκαλο του." Κι εγώ, δεν θέλω τίποτε περισσότερο. Τούτο μου αρκεί, να έχω αυτή τη μικρή θέση. Δεν θα την άλλαζα με τίποτε άλλο.

Δεν είναι σημαντική η θέση που καταλαμβάνει κάποιος. Αυτό που είναι σημαντικό, είναι ο τρόπος με τον οποίον εκπληρώνει το καθήκον του απέναντι στον Θεό. Θέλετε να είστε βασιλείς. Είναι καλό για τον άνθρωπο να έχει βασιλιά, αλλά δεν υπάρχει μεγαλύτερη συμφορά απ' αυτό. Ένας βασιλιάς είναι σε θέση να κάνει χιλιάδες καλοσύνες, μπορεί να ευεργετήσει μια ολόκληρη κοινωνία ή έναν ολόκληρο λαό, αλλά μπορεί επίσης να τους οδηγήσει στην καταστροφή. Και πάλι ο Ιησούς λέει: "Σε όποιον δόθηκαν πολλά, απαιτούνται επίσης πολλά." Όταν επιθυμείς να γίνεις μεγάλος, τούτο σημαίνει πως εντός σου εκδηλώνεται το αίσθημα της αλαζονείας. Οι μεγάλοι διαπραγματευτές που διαθέτουν μεγάλα κεφάλαια, εκατοντάδες εκατομμύρια, δημιουργούν μεγάλα χρέη και μερικές φορές εξαπατούν πάμπολλους ανθρώπους. Εάν διαθέτετε εκατό εκατομμύρια και τα χάσετε, θα έχετε μεγάλα βάσανα. Παίρνω τον αριθμό εκατό ως έναν αριθμό που αντιπροσωπεύει μια από τις υπέρτατες αγγελικές ιεραρχίες. Μας λείπουν οι λέξεις για να εκφράσουμε τον πόνο και τα βάσανα αυτού του διαπραγματευτή που έχασε τα εκατό εκατομμύρια. Και, αντίθετα, μας λείπουν τα λόγια για να εκφράσουμε την χαρά αυτού που έχει εκατό εκατομμύρια λέβα στην διάθεση του για να τα χρησιμοποιήσει κατά τρόπο έλλογο. Ο ένας είναι τόσο τρομερός και ο άλλος τόσο έξοχος.

"Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία. Ο λόγος ο ιδικός σου είναι αλήθεια."

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να μάθετε και να αποκτήσετε από τα μαθήματα του Ιησού, είναι η ταπεινοφροσύνη. Τούτη 'δω κάνει να γεννηθεί η πραγματική και θετική γνώση. Η αλαζονεία κάνει να γεννηθεί η παροδική και φθαρτή γνώση. Μπορεί να έχεις πολλές γνώσεις, αλλά, αν είσαι αλαζονικός, θα είσαι στην κατάσταση κάποιου μεταξύ των παραπλανημένων αδερφών της Μαύρης Στοάς. Εάν τηρείτε τους Θείους νόμους, έστω κι αν είστε οι μικρότεροι, θα ανυψωθείτε. Εάν επιθυμείτε να ενδιαφερθεί για σας ο Ουρανός, οφείλετε να είστε ταπεινοί με την έξοχη σημασία της λέξης, κι όχι με την συνηθισμένη έννοια που σας δίδαξαν. Η ταπεινότητα είναι ένας όμορφος άγγελος, ένα μεγάλο πνεύμα. Όποιος την είδε, την αγάπησε αυτοστιγμεί. Μέσα στην ταπεινότητα είναι που γεννιούνται όλες οι Θείες αρετές τις οποίες ονειρεύονται φλογερά το ανθρώπινο πνεύμα κι η ανθρώπινη ψυχή. Ο άγγελος της ταπεινότητας είναι ζωντανός. Φέρει εντός του το έλεος, το τέκνο της Αγάπης, που είναι το μικρό παιδί του Θεού. Η Αγάπη ζει μεταξύ των Παρθένων Πνευμάτων και υπόσχεται ένα ακτινοβόλο μέλλον για ολόκληρη την ανθρωπότητα - για όλους αυτούς που αναζητούν την Αγάπη. Αν θέλετε ο Ιησούς μέσα σας να είναι αθάνατος και παντοδύναμος για να σας ανυψώσει, θα πρέπει να διανοίξετε ένα μονοπάτι για την αγάπη εντός της ψυχής σας. Αυτή είναι, άρα, η έννοια του ότι πρέπει να θέσετε τον Ιησού στον πιο υψηλό τόπο της ψυχής σας, να καθαγιάσετε το Όνομα του μέσα στην καρδιά σας. Ορισμένοι υποθέτουν πως βρίσκονται κοντά στον Ιησού Χριστό. Κοντά στον Ιησού δεν μπορεί να είναι παρά ο μικρός, δηλαδή αυτός που έμαθε την τέχνη του να μικραίνει. Λέτε ότι επιθυμείτε να είστε όπως ο Ιησούς, αλλά ταυτόχρονα θέλετε να δίνετε διαταγές. Για να είστε όπως ο Ιησούς και κοντά του, πρέπει να μάθετε τον νόμο της αφιλοκερδούς υπηρεσίας και πρέπει να σκέπτεστε ορθά. Στο μίσος να απαντάτε με αγάπη και στο κακό να απαντάτε με το καλό. Και ελάχιστη σημασία έχει το που εκπληρώνεις ένα καθήκον, στον Νιβάν ή στον Δραγάν θα υπηρετήσεις τον Θεό. Τα ονόματα είναι σημαντικά ανάλογα με τον βαθμό της αντιστοιχίας τους με το περιεχόμενο. Το όνομα του Χριστού δεν είναι ατομικό, είναι κοινό και συλλογικό. Είναι σαν τον αέρα και σαν το φως. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσει. Να στοχάζεστε έλλογα, κατά τρόπο φιλοσοφικό, και να μην εξαπατάστε λόγω της εξωτερικής όψης των πραγμάτων, ούτε λόγω των λέξεων, ούτε και λόγω της εξωτερικής όψης του Λόγου. Να αναζητάτε το εσωτερικό περιεχόμενο των λέξεων. Αν στοχαζόμουν όπως κι εσείς, σύντομα θα έπεφτα από αυτή την θέση που καταλαμβάνω.

"Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία. Ο λόγος ο ιδικός σου είναι αλήθεια."

Τώρα, θέλω να βαδίσετε σ' ένα μονοπάτι ευθύ και ανοδικό, να καθαγιάσετε το Όνομα του Θεού εντός σας. Αυτό το Όνομα είναι που θα σας ανυψώσει προκειμένου να είστε, όπως είπε ο Ιησούς, συγκληρονόμοι του και καθαγιαστές από κοινού με αυτόν. Σήμερα θέλω να φέρω στα πνεύματα και στις καρδιές σας το Θείο φως δια του οποίου μπορείτε να απαλλαγείτε από όλα τα κακά σπέρματα. Το ξίφος του Πνεύματος βγήκε από την θήκη του και συμφορά σ' αυτούς που θα αντισταθούν στην Αλήθεια. Οφείλουμε να μαχόμαστε μέσω των όπλων περί των οποίων γίνεται λόγος στο 10ο κεφάλαιο, στίχοι 4 και 5, της δευτέρας επιστολής προς Κορινθίους: "Διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεώ προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων επειδή καθαιρούμεν λογισμούς, και παν ύψωμα επαιρόμενον εναντίον της Γνώσεως του Θεού, και αιχμαλωτίζομεν παν νόημα εις την υπακοήν του Χριστού." Είναι η θεοσοφία, είναι ο αποκρυφισμός, είναι η πνευματικότητα, είναι η Θεία Σοφία.

Θέλω να πάρετε ως αρχικό απόσπασμα τον ακόλουθο στίχο: "Τα όπλα σας να μην είναι καθόλου ανθρώπινα, αλλά να έχετε την ισχύ του Θεού." Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, θα απαλλαγείτε από τις προθέσεις και τις σκέψεις του κατώτερου μάνας, της αμαρτίας, όπου οι άνθρωποι πληρώνουν συνεχώς την δεκάτη τους. Ο Ιησούς είπε: "Να αποδίδετε στον Καίσαρα τα του Καίσαρος και στον Θεό τα του Θεού." Το κατώτερο μάνας είναι ο Καίσαρας εντός του ανθρώπου. Αυτός ο στίχος θέλει να μας πει: Αφού αποδώσετε στο κατώτερο μάνας ό,τι του οφείλετε, αποδώστε επίσης τα οφειλόμενα και στο ανώτερο μάνας. Τι σημαίνει, λοιπόν, να αποδίδεις στον Καίσαρα τα του Καίσαρος και στον Θεό τα του Θεού; Τούτο σημαίνει να καταργήσετε τα βλαβερά σπέρματα προκειμένου να μην φυτρώνουν πια, να απαλλαγείτε από όλες τις ακάθαρτες σκέψεις λέγοντας: "Ιδού, Καίσαρα, τι σου ανήκει." Έπειτα να παίρνετε τις έξοχες Θείες σκέψεις για να τις θέσετε μέσα στην Θεία αποθήκη της ψυχής, λέγοντας: "Ιδού, Θεέ, το τι σου ανήκει." Κι έπειτα να εισέλθετε στον μυστικό ναό σας προκειμένου να απευθύνετε την προσευχή σας στον Θεό, δίχως να ανακατεύετε αυτό που ανήκει στον Καίσαρα με αυτό που ανήκει στον Θεό. Η ανάμιξη και των δυο δεν είναι προσευχή, η προσευχή είναι πανίσχυρη όταν η καρδιά είναι καθαρή και στραμμένη ολοκληρωτικά προς τον Θεό. Πριν πυρακτωθεί η εστία της καρδιάς, η προσευχή σας δεν θα μπορεί να φτάσει στον Θεό. Και ξέρετε ποιά θα είναι η κατάσταση της ψυχής σας όταν θα έχετε νοιώσει την Θεία θέρμη εντός της καρδιά σας;

Ένας Αμερικανός άκουσε σ' ένα κονσέρτο την Καμίλ Ρουσώ, μια μαθήτρια του Παγκανίνι, που έπαιζε "Το όνειρο της ζωής" και έπειτα είπε: "Εκείνη ακριβώς την στιγμή ήμουνα έτοιμος να συμφιλιωθώ με ολόκληρο τον κόσμο και να συγχωρήσω τους εχθρούς μου." Ο Αμερικανός είχε ακούσει τα λόγια διάσημων ιερέων, αλλά πουθενά δεν είχε επηρεασθεί κατά τον τρόπο με τον οποίον τον επηρέασε η Καμίλ Ρουσώ.

Λοιπόν, όταν εισέλθει η ταπεινότητα μέσα στις καρδιές σας, πείτε: "Κύριε, είμαστε έτοιμοι να συγχωρήσουμε τους πάντες." Σας ερωτώ εάν έχετε ακούσει την φωνή της ταπεινότητας. Εγώ την έχω ακούσει. Και δεν γνωρίζω καλύτερο και ωραιότερο τραγούδι από το τραγούδι της ταπεινότητας. Τι όμορφη αρμονία μέσα στην ταπεινότητα! Τι Αγάπη αναβλύζει από την καρδιά αυτού που είναι ταπεινός! Με τις ακτίνες της, αυτή η Αγάπη ποτίζει τις καρδιές όλων των ανθρώπων. Κάθε μέρα αποστέλλει αγαθοεργές σκέψεις και μια παρηγοριά σ' αυτούς που υποφέρουν και που είναι καταπιεσμένοι, σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Λέει: Να ελπίζετε, θα σας βοηθήσω για να καθαγιάσετε το Όνομα του θεού μέσα στα πνεύματα σας και τις καρδιές σας. Θα σας δώσω όλη μου την ευλογία." Στις μέρες μας, ο Ιησούς Χριστός θέλει να ενώσει όλες τις αδελφότητες και όλες τις θρησκείες σε ολόκληρο τον κόσμο. Γι' αυτό, να μην κρίνετε τους ανθρώπους. Δεν γνωρίζετε τα βαθιά αίτια των πραγμάτων.

"Αγιάσον αυτούς εν τη αληθεία. Ο λόγος ο ιδικός σου είναι αλήθεια." Πώς δρα ο Θεός για την ανύψωση μας; Μέσω των βασάνων και των χαρών. Πέρασα όλη την ανθρώπινη ζωή, άκουσα να μιλούν έξοχα Θεία πνεύματα και, δια των εμπειριών μου, συλλαμβάνω πως όλοι οι άνθρωποι είναι υποχρεωμένοι να βαδίσουν μέσα στην ατραπό της χαράς και των βασάνων. Δεν υπάρχει καλύτερη ατραπός. Ποιος μπορεί να μου πει το αντίθετο; Η ατραπός δεν είναι κακή, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι υπηρέτησαν και εξακολουθούν να υπηρετούν τον Καίσαρα. Μια γυναίκα διαμαρτύρεται για τον άντρα της και λέει: "Δεν τον αγαπώ πια, με έκανε δυστυχισμένη." Μα, τότε, ας τον αφήσεις. - "Ποιος, όμως, θα μου εξασφαλίζει φαγητό;" - Ω, αυτό πια δεν είναι γάμος, είναι συγκατοίκηση! Ο γάμος είναι ένα ιδεώδες πράγμα, Θείο. Όταν θέλετε να εισέλθετε στο Θείο Βασίλειο, δεν πρέπει να παραπονιέστε πως ο Θεός σας έδωσε έναν κακό σύζυγο. Απ' τη στιγμή που παραπονιέστε, ο Θεός σας απαντά: "Εσύ η ίδια διάλεξες αυτόν τον σύζυγο, δεν σου τον έδωσα εγώ. Κι απαιτείς από μένα να τον κάνω καλύτερο, δίχως να γίνεις εσύ καλύτερη." Χρησιμοποιώ την έννοια της γυναίκας ως γενική έννοια, και δεν μιλώ για ένα άτομο. Για μένα, κάθε άντρας και κάθε γυναίκα είναι ακτίνες, άρα τα μέρη του Παντός. Χρησιμοποιώ αυτές τις έννοιες ως πραγματικά γεγονότα που τέθηκαν από την ίδια την Ζωή.

Άρα, η ατραπός των βασάνων και της χαράς είναι η ατραπός για να φτάσουμε στην υπομονή. Αυτός που είναι υπομονετικός, αποκτά μεγάλες εμπειρίες και εσωτερικό πλούτο. Μονάχα μ' αυτόν εδώ τον τρόπο θα μπορέσει να καταλάβει τις μεγάλες Θείες Ατραπούς και την Έξοχη Θεία πρόνοια που αφορά τα μελλοντικά αγαθά του ανθρώπου. Εάν επιθυμείτε να προχωρήσετε κατά την φετινή χρονιά, να μην παραπονιέστε ποτέ. Λέγοντας να μην παραπονιέστε, δεν μιλάω για τον θόρυβο που υπάρχει γύρω σας, αλλά δεν πρέπει ούτε και να εσωτερικοποιήτε αυτόν τον θόρυβο, η καρδιά σας πρέπει να είναι ήρεμη και σιωπηλή. Κάποιος πετάει πέτρες και σπάει παράθυρα, αλλά δεν είστε εσείς υπεύθυνοι. Ωστόσο, όταν αρχίσετε να σπάτε το εσωτερικό των παραθύρων του σπιτιού σας, της ψυχής σας, λέω: Φίλοι, δεν έχετε ακόμα μάθει πώς να υπηρετείτε τον Θεό δεν έχετε ακόμα μάθει πώς θα πληρώσετε τον Καίσαρα- ο καθένας μπορεί να χαλάσει την ζωή χιλιάδων όντων. Ξέρετε πόσοι αιώνες απαιτούνται για να διορθωθούν τα ανθρώπινα σφάλματα; Μερικές φορές εμφανίζετε μέσα σας μια επιθυμία εκδίκησης μονολογείτε: "Θέλω να του σπάσω το κεφάλι, να τον λιώσω κάτω απ' τα πόδια μου! Για να μάθει ποιος είμαι εγώ!" Όχι, να συγκεντρωθείτε στον εαυτό σας και να πείτε: "Αυτό το πνεύμα που ήρθε σε μένα, είναι ένα πνεύμα δαιμονιακό. Θα το πιάσω και θα του πω να σιγήσει. Έξω από το θυσιαστήριο μου! Σου απαγορεύω να κηλιδώνεις την εικόνα του Θεού!" Λες σε κάποιον: "Δεν μπορώ να σκεφτώ πως υπάρχουν καλά πράγματα μέσα σου." Σε λυπάμαι. Αν δεν μπορείς να σκεφτείς καλά πράγματα για τον πλησίον σου, δεν θα μπορέσεις να σκεφτείς καλά πράγματα ούτε και για τον Θεό. Πώς, τότε, μπορείς να αγαπήσεις τον Θεό;

Υπάρχουν τρεις ατραποί που μπορείτε να ακολουθήσετε - η ατραπός της Αγάπης, η ατραπός της Σοφίας και η ατραπός της Αλήθειας. Είναι η στενή Οδός της Ζωής. Ο Ιησούς λέει: "Ελάχιστοι μπορούν να βαδίσουν στην στενή οδό." Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να βαδίσουν στην ατραπό της Αγάπης, αν δεν μπορείτε να βαδίσετε στην ατραπό της Σοφίας, πάρτε το μονοπάτι της Αγάπης. Αν δεν μπορείτε να πάρετε αυτό το μονοπάτι, πάρτε το μονοπάτι της Αλήθειας. Συνεπώς, η ατραπός της Αγάπης, της Αλήθειας και της Σοφίας είναι τα τρία μονοπάτια που πρέπει να πάρετε. Μη θυμώνετε αν κάποιος δεν βαδίζει στην ατραπό που βαδίζετε κι εσείς. Προχωρήστε προς τα εμπρός. Και στις τρεις ατραπούς το αποτέλεσμα είναι πάντοτε το ίδιο διαφορές υπάρχουν μονάχα στους ελιγμούς της κάθε ατραπού. Αυτό δίδαξε ο Ιησούς στους ανθρώπους όταν ήρθε στη Γη κι αυτό εξακολουθεί να μας διδάσκει πάντοτε. Αν δεν μπορείτε να καταλάβετε τις γήινες υποθέσεις, πώς θα καταλάβετε τις ουράνιες υποθέσεις; Εάν δε συνειδητοποιήσετε αυτό που είναι εύκολο, πώς θα συνειδητοποιήσετε αυτό που είναι δύσκολο;

- "Πες μας κάτι το έξοχο." - "Είναι το εξοχότερο πράγμα που μπορεί να σας πει ο αδελφός των μικρότερων, ο αδελφός των αγγέλων σας που σας καθοδηγούν στην Ευθεία Οδό. Λέτε: "Είσαι αδελφός μας." Αν πιστεύετε πως είμαι αδελφός σας εκ σαρκός αυταπατάστε. Αν πιστεύετε πως είμαι αδελφός σας εκ πνεύματος, έχετε δίκιο. - "Δεν μας αγαπάς." - Αν μιλάτε για γήινη αγάπη δεν σας αγαπώ. Εάν λέτε πως δεν σας αγαπώ όπως σας αγαπούν οι άγγελοι, αυταπατάστε. Δεν υπάρχει κανένας στη Γη που να αγαπά τις ψυχές σας με τον τρόπο που τις αγαπώ εγώ. Επιθυμώ φλογερά να αγαπήσετε κι εσείς επίσης τις ανθρώπινες ψυχές. Είναι σαφές αυτό για σας; Ξέρω πως σήμερα οι άγγελοι σας είναι γεμάτοι αγαλλίαση για σας. Είναι σαφές αυτό για σας; Θέλησα να τους προσφέρω μια υπηρεσία. Ήρθα στη Γη για να προσφέρω υπηρεσία στους αγγέλους και σε σας. Όταν θα έχω ολοκληρώσει την εργασία μου, θα πείτε πως έφυγα για κάπου. Για πού θα φύγω; Όχι δεν θα φύγω για πουθενά. Θα πάω προς Αυτόν που με απέστειλε και θα ρωτήσω: "Εκπλήρωσα την υπηρεσία που είχα να κάνω;" Κι αν υπήρξε κάτι που δεν το ολοκλήρωσα, θα επανέλθω. Εάν για μια δεύτερη φορά δεν ολοκληρώσω την εργασία μου, θα ξανάρθω, μέχρι να μου λεχθεί: "Έκανες καλά την εργασία σου." Αυτός είναι ο νόμος του μικρού αδελφού στον Ουρανό - να κάνει αυτό που ο Θεός απαιτεί από αυτόν. Ιδού η έξοχη Διδασκαλία που δεν έχετε ποτέ ακούσει ως τώρα. Δεν έχετε ποτέ βιώσει αυτό για το οποίο σας ομιλώ. Αυτή η Διδασκαλία είναι η διδασκαλία των μικρών αγγέλων που κατήλθαν στη Γη για να ανυψώσουν την ανθρωπότητα.

Δεν θα σας ευλογήσω τώρα- δεν θα το κάνω αυτό. Γιατί; -Αν σας δώσω την ευλογία μου και έχετε κακά χορτάρια, αυτά εδώ θα φυτρώσουν. Εγώ, δρω έλλογα, σύμφωνα με τον Θείο νόμο. Αφού δω πως έχετε σπείρει καλές σπορές, όλοι οι αδελφοί του Ουρανού θα στείλουν τις ευλογίες τους προκειμένου αυτοί οι σπόροι να φυτρώσουν και να έχουν καλούς καρπούς. Μέσω αυτών των καρπών θα αναπτυχθεί και θα αναστηθεί ο Θεός μέσα σας - προκειμένου να καθαγιάσετε το Θείο Όνομα! Κι αυτό θα αποτελέσει την δική μου χαρά, γιατί θα είστε κοντά στον Θεό.

Αυτό σας αγγέλλω για το Νέο Έτος. Δεν τελείωσα, αλλά τώρα αρχίζω. Και πρέπει να το γνωρίζετε καλά αυτό. Αυτό που σας λέω, δεν είναι μια αρχή. Υπάρχουν πράγματα που είναι πολύ μεγαλύτερα! Αν ακούσετε καλά αυτά που σας λένε οι μικροί, θα νοιώσετε την Θεία Ισχύ. Η Σοφία θα έρθει εντός σας, θα δυναμώσετε την βούληση σας και οι υποθέσεις εντός του κόσμου θα ρυθμιστούν. Στο εξής, μια έξοχη εργασία αρχίζει για τους μικρούς. Η εργασία που αφορά τους μικρούς, είναι έξοχη. Ταιριάξει περισσότερο σε σας. Είναι το θεμέλιο των όσων φέρνει για την ψυχή σας το μεγάλο μέλλον. Είναι η Θεία Σκέψη για το 1917. Δεν ομιλώ για το γήινο έτος, ομιλώ για το Θείο έτος. Αρχίζω από το 1914, 1915, 1916 και 1917 που αποτελούν την Νέα Εποχή. Αυτά είναι τα τέσσερα Θεία έτη που αποτελούν ένα κύκλο της Θείας ευλογίας. Το ένα στο 1917 υπονοεί την αρχή της δικαιοσύνης, και το επτά υπονοεί τον νόμο της αναπαύσεως και των αγαθών.

Σας αφήνω τώρα να στοχασθείτε σχετικά με την ταπεινότητα, την υπομονή και την Αγάπη• προσπαθήστε μ' αυτόν τον τρόπο να κάνετε να εξαφανιστούν οι ανωμαλίες του χαρακτήρα εντός σας, οι οποίες διαταράσσουν την Θεία αρμονία μέσα στην ζωή σας. Είθε ο καθένας από σας, δια του αγγέλου του, να καλέσει εντός του τον Κύριο για να του θέσει το ερώτημα: "Κύριε, τι θέλεις να κάνω προκειμένου να θριαμβεύσει η Θεία Βασιλεία επί της Γης και προκειμένου να καθαγιασθεί το Όνομα σου μεταξύ των ανθρώπων;" Η πρώτη απάντηση που θα σας δώσει, είναι: "Συμφιλιωθείτε!" Αυτό είναι που δίδαξε ο Ιησούς. Διαβάστε το κατά Ματθαίον και το κατά Λουκά ευαγγέλιο. Αναφέρετε εκεί: "Όταν πας στον βωμό για να καταθέσεις τις προσφορές σου και νοιώθεις μέσα σου κάτι σε βάρος του αδελφού σου, άφησε τις δωρεές σου και πήγαινε να συμφιλιωθείς με τον αδελφό σου αν αυτός δεν θέλει να συμφιλιωθεί μαζί σου, πάρε μαζί σου δυο φίλους και πήγαινε ξανά σ' αυτόν." Όποιος έρχεται ενώπιον του βωμού, πρέπει να είναι συμφιλιωμένος με όλον τον κόσμο. Κανείς δεν θα μπορέσει να πάει ενώπιον του βωμού δίχως να έχει προηγουμένως συμφιλιωθεί. Λέτε σχετικά με κάποιους ανθρώπους: "Ελάτε για να τους συμφιλιώσετε." Πώς πάτε να τους συμφιλιώσετε, δεδομένου ότι δεν είναι μπροστά στον βωμό; Εσείς πρέπει να τους συμφιλιώσετε! Θα πεις: "Αδελφέ μου, έλα να συμφιλιωθούμε!" Εάν δεν θέλει, θα πάρεις μαζί σου δυο φίλους. Κι αν συνεχίσει να μην θέλει, θα πας με όλους μαζί στην εκκλησία. Αν και πάλι δεν θέλει, τότε θα του πεις: "Ας γίνει ό,τι έγινε με τον τελώνη και τον ειδωλολάτρη." Αυτή είναι η διδασκαλία του Χριστού. Οι διχόνοιες που υπάρχουν τώρα, δεν είναι συμβατές με την διδασκαλία του.

Τώρα, δεν έχω την πρόθεση να κρίνω κανέναν. Για μένα είστε όλοι ίδιοι. Λέω: Αν δεν αποδέχεστε αυτή την Διδασκαλία, το αποτέλεσμα δεν θα είναι καλό. Γιατί να δημιουργηθούν άχρηστα βάσανα μέσα στον κόσμο; Τα βάσανα του παρελθόντος είναι πάρα πολλά. Είθε η χαρά και η ευλογία να έρθουν μεταξύ των ανθρώπων. Αυτό που σας λέω σήμερα, λέγεται παντού. Το λέει ο Θεός, το λένε οι άγγελοι και όλοι οι Αγγελιοφόροι τους επί της Γης. Το λέει ο επίσης και ο Ιησούς Χριστός, και είμαι βέβαιος ότι αυτό θα πραγματωθεί. Όπως έχει λεχθεί, έτσι και θα γίνει, δεν έχω ούτε μια σκιά αμφιβολίας γι' αυτό. Κάποια μέρα, όλοι μας, θα ξαναϊδωθούμε• βεβαίως όχι σ' ένα τέτοιο περιβάλλον όπως το σημερινό, αλλά σ' ένα περιβάλλον δέκα φορές καλύτερο, και θα 'ναι επίσης επί της Γης. Σε δέκα χρόνια, θα 'μαστε εκατό φορές καλύτερα από ό,τι είμαστε τώρα. Μετά από άλλα δέκα χρόνια, θα είμαστε χίλιες φορές καλύτερα. Μετά από άλλα δέκα χρόνια - θα είμαστε δέκα χιλιάδες φορές καλύτερα και μετά από άλλα δέκα χρόνια θα είμαστε εκατό χιλιάδες φορές καλύτερα. Άλλα δέκα χρόνια αργότερα, θα είμαστε ένα εκατομμύριο φορές καλύτερα. Μετά από άλλα δέκα χρόνια - ακόμα δέκα εκατομμύρια φορές καλύτερα και μετά από δέκα χρόνια εκατό εκατομμύρια φορές καλύτερα. Και, στο τέλος αυτής της περιόδου, ή κάλλιστα στην αρχή της νέας περιόδου, θα είμαστε μαζί με τον Θεό. Είθε η ειρήνη μου να είναι μαζί σας!

 

Home English Russian French Bulgarian Polish Deutsch Slovak Spanish Italian Greek Esperanto

About    Search Help