Home English Russian French Bulgarian Polish Deutsch Slovak Spanish Italian Greek Esperanto
search help
search in titles only
  FontSize-- FontSize++  

 MI VIN ELEKTIS

La Majstro tralegis la 15-an cp. de la Evangelio de Johano: ”Mi estas la vera vinberarbo kaj Mia Patro estas la kultivisto. ”

Mi faros unu malgranda klarigo sur la vortoj de 16 strofo: ”Vi ne elektis min, sed mi elektis vin, kaj starigis vin por ke vi iru kaj donu frukton, kaj ke via frukto daŭru; por ke la Patro donu al vi ĉion ajn, kion vi petos de Li en mia nomo.

La vortoj-elektis vin- estas kompreneblaj por vi, vi iras en unu magazeno kaj elektas. Kiun ŝtofon al vi plaĉas, ĝin vi prenas aŭ kiam vi elektas kaj plaĉas domon ktp. Do, kaj Eternulo, kiam elektas la homojn, elektas kiu al Li plaĉas. Nun, ĉi tio elekto ne estas kiel la elekto de la ŝtofoj, Kristo diras: ”Por ke vi iru kaj donu frukton. ”En ĉi tiuj vortoj de Kristo kaŝiĝas tiu majesta scienco por la vivo. Ĉiuj, kaj maljunaj kaj junaj volas vivi. Kaj la vivo, kiun ni volas vivi similas al tiu vojaĝanto kiu volas vojaĝi kaj elekti vojon kaj vojojeton. Tiu, kiu havas konscian vivon, ĉiam estas bonhumora, ĉiam estas gaja. Do, la konscia vivo estas la racia vivo. Por ĉiuj aliaj estaĵoj, kiujn Dio elkreis, Li sekurigis kaj la lumon, Li ankaŭ difinis por ili medion en kiu ili vivos. Por fiŝoj-la akvo, por birdoj-la aero, sed por la homo-la lumo. Ĉiuj maltrankilaĵoj devenas de la maltrankvilaĵoj de la vivo. Se la infano zorgas, ĉu vi pensas, ke ĝi elkreskos? Ankaŭ por vi estas la sama leĝo. Vi devos zorgi nur por la interna vivo, sed por la ekstera mondo kio ajn okazu vi ne devos maltrankviliĝi. Kiam iu vivas bone, Eternulo diras: ”Prenu de li el ĉio kion li havas. ”

Aĉa homo, malvirta homo kaj ruza homo en la vivo ne povas esti felica. Mi demandas: ”Ĉu li estas bona? ”Se li estas bona, li estos felica. La malbonaj homoj vivas en la supraĵo, ilin mi similigas kiel unu pomo, al kiu la ŝelo estas ruĝa, sed interne estas vermoplena ktp. Kristo diras: ”Mi vin elektis. ”-kaj kiujn Li elektis? Tiuj, kiuj mi volis plenumi la Volon Diecan. Kiam la filo plenumas la volon de sia patro, tiam kaj la patro plenumos la volon de sia filo. Tiel same kaj la Eternulo agas. Por ke estu elektita iu de la Eternulo, li devos esti preta plenumi la Volon Diecan. Kiam vi edukas kaj kreskigas unu infanon, neniam diru: ”Kio okazos kun ĝi? ”

La fruktoj de la Spirito estas: Amo, ĝojo, paco, longpacienco, mildeco, korfavoreco, kredo, humileco, sindeteno(Galatianom, 5: 22)

Subtenu ĉi tiun menson en via cerbo, ne pensu, ke la anima mondo estas io aparta ol la fizika. Kio ajn okazos en la anima mondo, oni elmontros kaj en la fizika; ĝis kiam vi ne aliigos vian vivon en la anima mondo, vi ne aliiĝos kaj en la fizika mondo. Vi, kiam iras gasti, ĉu antaŭen iras per via kapo aŭ per via postaĵo? Kaj al la Eternulo vi devos iri per via kapo.

Kiam ni diras, ke iu homo estas bona kaj alia malbona ni subkomprenas, ke al la bona homo la agroj kaj la vitkampoj estas ordigitaj, sed al la malbonulo ne estas ordigitaj. Kaj tiel, kiam iu diras: ”Mi fariĝis malbona”mi komprenas, ke li komencis kolekti. Kristo diras: ”Mi vin elektis”, (La ekzemplo kun la infano, kio deŝiris la libron, aĉetita de ĝia patro por ĝi.)Ni, la saĝaj homoj, dezirante plibonigi la mondon, komencas ŝiri de la libro de la vivo, ĝis kiam ni ĝin deŝiras. Kristodiras: ”Mi vin elektis. ”Iu homo sole parolis, ke pere de kolero ne riparigis sian vivon. Mi parolos antaŭ vi por la prepara vivo. Se vi volas plibonigi vian vivon, unue vi vin demandos, ĉu vin elektis Kriston. Kiam la junulo elektas junulinon, per kio li montras sian elekton? Sendas svatanojn kaj donas ringon. Se la junulino ĝin metas sur la demonstra fingro, diras: ”Aŭ vi min ordonos, aŭ mi vin ordonos. ”Se ŝi portas ĝin sur la media fingro, diras: ”Aŭ vi min juĝos, aŭ mi vin juĝos. ”Sed, se ŝi ĝin portas sur la tria fingro: ”Aŭ vi min lernigos, aŭ mi vin lernigos. ”

Kristo, kiam elektas iun, Li sendas al li ringon. La unua ringo estas la Espero. Se vi havas Esperon en si mem, vi ordonos. Mi vin rekomendus, meti la ringon sur la tria fingro. Rigardu ĉiun tagon ĉi tiu fingro sur kio estas metita via ringo. Kristo haltiĝas: ”Por aldoni frukton. ”Tiel, kiel ni komprenas la Kristanan instruon, la vivo estiĝas reala, te ekzistas ligo inter via pasinta kaj nuna vivo. Ĉiuj tiuj suferadoj havas profundan signifon. Ĉu vi vidas la skulptiston, kiu volas modli iun statuon, kiel frapas kaj detranĉas iun ŝtonon, detrancas alian, de la alia flanko, ĝis kiam glatigas ĝin; tiel same Kristo kiam volas reparigi iun homon unue donas al li suferadojn kaj poste benas lin.

Kaj tiel, via nuna vivo estas rezulto de via pasinta vivo kaj via nuna anima vivo difinos vian estontan vivon. Kiam iu homo malkutimiĝas de tio kaj alio, li mortas. La manĝado estas la plej- bela muziko. Vi, kiam maĉas per viaj 32 dentoj, ludas la plej-belan arion. Mia deziro estas ĉi tiu verso vi asimilu, akceptu. Ne elektos vi Eternulon, sed Li elektas vin.

La fraŭlino, kiam ekrigardas la ringon sur sia fingro, ne ringo estas grava, sed malantaŭ la ringo kaŝiĝas ion grandegan. Tiel se ni rezonas, la fizikan mondon valoriĝos.

Ĉiuj tioj aĵoj en la mondo estas ekzercoj, ili estas bezonataj. Oni konstruas domojn kaj malsanulejojn. Por malsanulejoj la konstruaĵoj oni faras tre solodaj, sed por la sana homo, ne estas bezonataj tre fortikaj domoj. Ni, la nuntempaj homoj volas tiel ordigi nian vivon, ke ne havu kiajn ajn suferadojn. Kaj kiu subkomprenas la suferadojn, li ekhavos grandan gojon de ili. Sekve, la Kristana instruo estas unu granda scienco por la vivo. La internaj ŝanĝoj estas aperado de la interna vivo. Kiam Eternulo donas al vi elprovojn, eltenu heroe ilin kaj poste al vi oni donacos benon.

La blankigo de la hararo ne estas de la sufero, sed de timo. Se vi volis ion de via Ĉiela Patro kaj Li ne donas vin, mi diras, ke vi aĉe laboris, ĉar en la Testamento oni diras, ke kiam ni laboras por Dio, kion ni ekpetos, eĉ antaŭ ol ni ekvolis, Li donos al ni ĝin. Se vi volas ŝanĝi vian vivon, unue vi ŝangu vian animan vivon. En la malnova tempo bruligis la homojn pro ilia kredo en Dio. Kio estas pli-bone-ĉu vi mortos sur la kruco, ĉirkaŭita de viaj amikoj, aŭ morti en io drinkejo per rompita kapo? Kaj ni devos, se ni volas morti, mortu kien devos. Kien estas pli-bone morti? Ĉu la patrino morti dum la kreskigo de siaj infanoj, aŭ kiel publikulino en io forlasita loko?

“Ne estas Amo, kiel Dieca Amo. Nur Dieca Amo estas Amo. ”Kiam iu diras al mi, ke prononcis ĉi tioj vortoj kaj ne havis utilon, mi konkludas, ke li ne moviĝis.

Vi prenas plumon, butilon ktp kaj ilin ne ekmoviĝis. Kian utilon vi havos? Tiel same kaj en la Kristana instruo vi devos nur ekmoviĝi, labori, sed ne atendu alian laboru anstataŭ vi. Tiel same estas kaj por la violono, manoj, koro, okulo, cerbo ktp.

La 12-an de septembro 1920j. 11 horo

Tărnovo

 

Home English Russian French Bulgarian Polish Deutsch Slovak Spanish Italian Greek Esperanto

About    Search Help