Home English Russian French Bulgarian Polish Deutsch Slovak Spanish Italian Greek Esperanto
search help
search in titles only
  FontSize-- FontSize++  

 Sufiĉas Por Vi Mia Graco

“Mia graco sufiĉas por vi; Ĉar mia potenco perfektiĝas en malforteco.” II Epistolo al la Korintanoj, 12: 9

Vi nur kolektas, sed malmulte semas. Kaj ne en aliaj homoj, se en si mem semu, en viaj ĝardenoj. Paŭlo, kiam moviĝis sur la tria ĉielo, oni permesis de unu diablo tentu lin. Li iris kun Kristo sur la ĉielo, revenante estiĝis tiel bela, ke unu diablo ekamiĝis lin kaj edzigis kun li. Homo, kiu estas en la karno, iras kaj al la ĉielo kaj al la tero. Tri foje preĝis Paŭlo liberiĝu de ĉi tio diablo, sed ne sukcesis. Faru edifon en si mem, batali kun la diablo, kiu estas en vi mem. Ĝi ne povas facile eliri, sed vi interne vin mem klopodu ĝin venkigu.

“Mia graco sufiĉas por vi. ”…signifas, ke por aperu la forton Kristanan, homo devos esti senforta. Post kiam la diablo eniras la koron homan, ĝi fariĝos ĝin kiel tegolo, sekigos, bakigos kaj formangos ĝin; kaj tiel la homo restas sen koro, ne povas senti, kvietiĝas kaj diras, ke la vivo ne havas sencon. En la koro de la senforteco Eternulo skribas sian leĝon. ”ĉu kiam mi venos - diras Paŭlo - inter vi estu konfliktoj”, vin trovu mian diablon kaj vian diablon, tiam kio okazos kun viaj diabloj? Konfliktoj, malordoj - ilin faras ĉiam via Diablo. Kiom da enportas la viro, se la virino eĉ per kudrilo elportula domo disiĝas. Tiel estas. Ekĝermas, abortas, la diablo en ĉiu el vi per kudrilo elportas de vi. Paŭlo tri foje preĝis liberiĝi de diablo, sed kiu el vi preĝis por sia Diablo?

Sufiĉas por vi Mia graco…nepre devas veni la forton Diecan por ke oni helpu en la krizo, en kio nun troviĝas la virinoj. Al Paŭlo, ĉi tio diablo kiom malbonaĵoj elfaris, kelkfoje bato, elprovojn al li farigis. Tio ĉi en kio la homa menso estas koncentrita, ĝi Kreskas. Povus ĉi tion malfortecon 20 jarojn frapu, sed vi ne malfermu. Alie, post kiam unu tago vi renaskigos, eltrovos vian ĝardenon per fiherboj surkreskita. La homa animo estas libera de ĉi tioj kriplaĵoj, sed estas ebla, ke ĝi greftu al ili. Ĉien la socioj malbonigas ĉi tiujn kiujn Paŭlo elnombras; kiam ni volas la fervoron, kune kun la greno elkreskas ankaŭ la loloj. Mi donas al vi nur unu instrukcio. La Dieca graco kiam venas en la homo, li ne ŝanĝiĝas, ĝojon havas - La Dieca fervoro estas unu profunda sugesto. Kolektiĝas vi 10 virinoj, preĝas kaj pensas, ke vi jam havas la Diecan fervoron, sed ĝi estas kiel ĉerpado pere de vino, gi estas psika trinkado, similas fraŭlinon kiam edziĝas, sed baldaŭ trairas. En la amo ekzistas memofero. Vi estas en elprovo de la malbonaj spiritoj, sed ne kiel la malnovaj kristanoj. Kiel la elprovoj estas pli grandaj, tiel kaj la Dieca graco estas pli granda. Por ke vi povu evolui, vi devas elkrei verajn nociojn. Vi havas malklaran imagon pri Dio, vi devas havi intelegentan senton, devas kompreni la pensojn kaj la dezirojn de la animo, sed ne de la korpo. Kiam vi faras ian memoferon, vi sentas ĝojon. Vi devos havi ĝuste difinitan vizaĝon de Kristo, kun plej - noblaj trajtoj, kun ĉiuj virtecoj kiel unu viva homo, kiel Li estis sur la tero. Kaj kiam vi malamikiĝas aŭ koleras, demandu sin mem - ĉu vi devas fari tiel antaŭ Li? Tio ĉi estas psika leĝo, kiu laboras tre sukcese. Ekzemple: iu via amiko perdis mil levojn - vi sentos angoron, sed se li havas “sub sia dorso” alia garantiulo per plimulto, vi ne turmentos. Vi postulas helpon ĉiam de la homoj, sed turnu vin al la Eternulo, kiel prezentas la vizaĝon Kristanan, Eternulo enverŝos Sian forton en vi.

Edziĝo sen infanoj ne havas sencon. La infano estas la viva vizaĝo, en ĝi oni elspezas energion. Tiuj, kiuj ne havas infanojn, volas ekrigardi iu fraŭlo aŭ fremda viro, sin beligas, ornamas. Kristo ĉiam devos ĉeesti en via mondo, ĉiam devos iri kun vi. Tio ĉi estas religia vivo - sen Kristo mortaj ostoj vi estas. Kristo devas veni kaj farigos vin fortaj en la tentoj. Elstaru ĉe la preĝo kun Li, aŭdita ĝi estos. Ekstaru ĉe la preĝo, vi ne haltiĝos antaŭ miskomprenoj. Miaj notoj jam estas preparitaj kaj mi prezentos ilin antaŭ Eternulo, jam mi ne haltiĝas, rapide mi iras. Tiel, kiel vi estas kromvirinoj de la malbona spirito, vi turmentiĝas vin trovi sian kongruan animon kaj eksenti ĝojon. Dum preĝo oni postulas purecon. Vi ne liberiĝos unu de alia, tre ofte la peko de unu virino estas peko ankaŭ de alia. Vi estas ligitaj. Nur Eternulo povus vin liberigi de la putra viando. Kristo povas fari operacion, purigi putran viandon. Ne devas homo ruiniĝi sin, sed devas helpi al si. Kiam vi iros ĉe la Eternulo, vin revenos malantaŭen kaj vin elmontros ĉiujn vivajn pensojn kiu iras post vi. Preĝu, ke Eternulo neniigu viajn pekojn kaj restu ĉiujn bonajn pensojn kaj dezirojn. Vi malamas homo de unu familio, kio sur la tero enhavas 200 membrojn, sed supre - 1000 kaj ili vin malhelpos. - Kristo vivas en ĉio. Kiel diras: ”Mi iros rapide”, signifas “Mi iros informi kion vi faras kaj post kiam mi prezentos mian prelegon” Li kondukos vin sep fojoj tra la fajro kaj ĉiuj diabloj eliros. Vi devos ekesti Kriston inren vi mem, ĝis kiam vi estas tiel, la amo mankas. Nur streketoj, kiel la infanoj faras ne estos, la skribo estas bezonata. Kriston vi devos elkrei interne vi. Li komencas elformi en la animo, kiel la infano ekĝermas en la utero. Vi povas ĝin aborti kiam ekz. koleriĝas sed ĉi tio ekĝermo okazas tre malofte. Post kiam Kristo venas en vi, tiam kaj la anĝeloj venos; post kiam vi naskas Kriston, la ĉielo prenas la zorgon por vi kaj vi estos en sendanĝero. Paŭlo el la sepa ĉapitro estas en suferadoj, en la oka ĉapitro - Kristo naskis en li. Via strebo estas naski Kriston. Vi devos lerni vin de pacienco, estu kuraĝaj, decidemaj, estu pretaj memoferu. Patrino, kiu estas timema, ne povas naski. La Diablo nur strebas mortigi en vi Kriston, se vi ekĝermas. Por Kristo vi devos esti pretaj fari ĉiujn oferojn. Post kiam Kristo naskos en vi, vi fariĝos civitanojn de la ĉielo kaj helpos al la Eternulo. La plej granda malfeliĉo estas de la homo, kiu ne naskas. La akuŝo estas en via animo. Nun vi devos interpacigi kun Kristo. Ofte ekzistas malbonaj spiritoj, kiam iu virino estas gravida, ili volas ke ŝi aborti la infanon, ekz: ŝia edzo trinkas alkoholaĵon kaj batas ŝin.

Por ke naskiĝu Kriston en vi kaj vi unuiĝu kun Dio, vi strebas en ĉi tio kaj Eternulo faras ĉiujn klopodojn. Ne tentu la Eternulon. Ekzemple, la anglanino fianĉino, kiu sendis sian fianĉon al la plej - danĝera loko, por deŝiri al ŝi rozon, por pruvi ke amas ŝin. Li deŝiris ĝin kun risko de sia vivo kaj post kiam revenis kaj donacis al ŝi la rozon, li diris al ŝi: ”Adiaŭ por ĉiam!” Mi aŭdas, ke ĉiam plendas al Kristo kaj ĉiam nur lavakvon Lin portas, neniu dankas kaj neniuj interpaciĝas sole. Kiam vi iras al Kristo diru: ”Eternulo, enverŝu Vian Spiriton en mi, donu al mi fortojn por ke mi toleru, donu al mi humilecon! ” Vi ankaŭ diru al la Eternulo, Li scias viajn ofendojn. De via frato la diablo trairas vin kaj vi helpas al via frato, kiu estas pli malforta. Jungu la spiritojn, kiuj estas en vi, al laboro. Kiam mi renkontos vin, mi demandos vin: ”Ĉu vi portas vian diablon? ”Se vi havas 2 - 3, mi prenos ilin, sed unu mi vin restos ĝis kiam vi trairos “la sepan ĉapitron”. Preĝu, ke Kristo reviviĝu en vi. Al la Eternulo kiam vi kaptas, estu kiel glupeco. Postulu ke Li vin benu, post liam vi konfesos viajn pekojn kun profunda humileco. Kiam matene vi ekstaros en la preĝo, Kristo devos esti viva en vi kaj diru al la diablo: ”Mi ĉi tion faru. ”Frapu tago - du - dek - dudek, kiel tiu vidvino vi ektedos al la Eternulo kaj Li donos al vi la bezonaton. - “Virino - diras Kristo - granda estas via kredo. ”

Tio ĉi estas la graco, kiu donacas al vi dum ĉi tiu jaro. Mi flirtigis la standardon. Iru kaj glatigu la konfliktojn. La kajeroj kun la malmulte da eraroj la instruisto reparas, sed kiam la eraroj estas multe, la instruisto forĵetas la kajeron.

La psalmoj 23, 37 kaj 1 ellernigu.

La 18 januaro 1917j. dimanĉo

Sofio

 

Home English Russian French Bulgarian Polish Deutsch Slovak Spanish Italian Greek Esperanto

About    Search Help