Home English Russian French Bulgarian Polish Deutsch Slovak Spanish Italian Greek Esperanto
search help
search in titles only
  FontSize-- FontSize++  Законът на плътта е закон на ограничението

На път за Сливен Учителят каза:

Има закони на плътта и на Духа. Законът на плътта е законът на ограниченията; законът на Духа е законът на проявленията, разширението.

Законът на плътта се подчинява, има тъмнота, той е безсмислен, без мисъл.

Законът на Духа е в светлина, там има смисъл.

Докато човек не мине закона на плътта, не може да влезе в закона на Духа.

В окултната философия всичко е строго определено – изключение няма.

Всякой човек да съзнае где се намира, в какво състояние е: пъпка, цвят, плод – и тогава да даде семе.

Пъпката не се сгрява от слънчевите лъчи, но тя ги чувствува.

Цветът се огрява от слънчевите лъчи.

В сегашния свят има една добра страна: че посрещат и изпращат.

Изпращат от земята, посрещат горе;

изпращат от горе, посрещат на земята.

28 юни 1920 г., понеделник

гара Бургас
 

Home English Russian French Bulgarian Polish Deutsch Slovak Spanish Italian Greek Esperanto

About    Search History    Top 100    Search Help